Náprstníky (jedovatá!)

(Digitalis)

Náprstníky jsou zastoupeny několika druhy, nejznámější je náprstník červený a velkokvětý.

Varování: Náprstníky se využívají ve farmacii – jsou součástí léků na srdce, ale rostlina sama je prudce jedovatá a může způsobit srdeční zástavu. Počáteční stadia otravy se projevují zvracením, průjmem a dýchacími obtížemi. Otrava je velice nebezpečná, a proto je třeba se ihned pokusit u postiženého vyvolat zvracení a přivolat lékaře.

Další bylinky