Kde jsem:

Vše o ČT — Česká televize

Vše o ČT

Česká televize

  • zřízena ke dni 1. ledna 1992
  • statutární orgán: generální ředitel jmenovaný Radou České televize na šestileté období
  • Kontrolní orgán: Rada České televize
  • Organizační části ČT v Praze, TS Brno a Ostrava

další základní informace o ČT

Poznejte nás

Poznejte nás

Základní informace o ČT

Stručná charakteristika televize veřejné služby a její členství v organizacích

Historie

Televizní vysílání od prehistorie až po dnešek, fotoarchiv, videoarchiv

Prohlídková trasa

Navštivte Kavčí hory, TS Brno nebo TS Ostrava se svou rodinou, přáteli, spolužáky

Den otevřených dveří

Informace o chystaném dni otevřených dveří v České televizi

Lidé

Vedení ČT, Zpravodajství, Vývoj pořadů, Obchod, Komunikace a PR…

Edice ČT

Výroba publikací, nosičů a dárkových předmětů k pořadům a osobnostem ČT

Galerie a prodejna

Nový výstavní a prodejní prostor České televize

Archiv a programové fondy ČT

Pracoviště archivu, archivní fondy, historie a projekty archivu, badatelský řád

Publikace

Výroční zprávy o činnosti ČT a příležitostné publikace

Média

Tiskové zprávy, programové plány a fotoservis k pořadům

Divácká rada

Poradní orgán České televize

Kontakty

Korespondenční adresy a telefonní čísla, provoz podatelny a podmínky přijímání dokumentů

Časté dotazy

Odpovědi na Vaše nejčastější dotazy, názory a připomínky, které nám zasíláte

Spolupráce

Spolupráce

Kariéra

Chcete pracovat v ČT? Podívejte se, jaké zaměstnance právě hledáme

Podávání námětů a projektů

Informace pro autory a producenty ohledně přijímání námětů, scénářů, pořadů, projektů a dalších programových formátů a pravidla pro spolupráci s nezávislými producenty

Hasičský záchranný sbor ČT

HZS zabezpečuje požární ochranu pro Českou televizi

Výběrová řízení, konkurzy

Přehled aktuálních výběrových řízení, konkurzů a pozvánek na natáčení

ČT podporuje

Podpora neziskových osvětových, charitativních a kulturních aktivit

Produkční služby

Služby tuzemským i zahraničním zákazníkům, pronájem AV zařízení

Scénický provoz

Pronájem pestré škály kostýmů, rekvizit a nábytku z fundusu ČT

Vysílání

Vysílání

Jak naladit programy České televize

Jak postupovat, když v pozemním vysílání nemůžete naladit některý z programů České televize

Technika

Technické služby a způsoby šíření signálů ČT, odpovědi na časté dotazy

Sledovanost a data o vysílání

Metodika výzkumu sledovanosti, odložené sledovanosti, spokojenosti a statistiky o vysílaných pořadech ČT

Vliv vysílání na děti

Dopady televizního vysílání na dětské diváky

Ekonomika

Ekonomika

Televizní poplatek

Vše o televizním poplatku, odpovědi na časté otázky, on-line formuláře

Reklama

Novinky, zákonný rámec, ceníky reklamy, kontakty

Hospodaření a finanční situace

Vybrané ukazatele hospodaření, výroční zprávy, rozpočet

Registr

Povinnost dle zákona o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.)

Interaktivní rozpočet

Transparentní přehled o hospodaření České televize

Zákony a pravidla

Zákony a pravidla

Zákony

Výběr zákonů, které se týkají vysílání veřejnoprávní televize

Rada ČT

Orgán na kontrolu činnosti České televize

Statut ČT

Poslání a povinnosti televize veřejné služby

Kodex ČT

Zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání

Etický panel

Poradní orgán generálního ředitele v otázkách profesní etiky

Svobodný přístup k informacím

Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Smluvní podmínky ČT

Smluvní podmínky, které jsou součástí smluv uzavíraných Českou televizí

GDPR

Zpracování osobních údajů

Bezpečnostní pravidla pro návštěvníky ČT

Bezpečnostní pravidla a upozornění pro návštěvníky České televize