Kde jsem:

Vše o ČT — Česká televize

Vše o ČT

Česká televize

  • zřízena ke dni 1. ledna 1992
  • statutární orgán: generální ředitel jmenovaný Radou České televize na šestileté období
  • Kontrolní orgán: Rada České televize
  • Organizační části ČT v Praze, TS Brno a Ostrava

další základní informace o ČT

Poznejte nás

Poznejte nás

Základní informace o ČT

Stručná charakteristika televize veřejné služby a její členství v organizacích

Historie

Televizní vysílání od prehistorie až po dnešek, fotoarchiv, videoarchiv

Prohlídková trasa

Navštivte Kavčí hory, TS Brno nebo TS Ostrava se svou rodinou, přáteli, spolužáky

Lidé

Vedení ČT

Edice ČT

Výroba publikací, nosičů a dárkových předmětů k pořadům a osobnostem ČT

Galerie a prodejna

Nový výstavní a prodejní prostor České televize

Archiv a programové fondy ČT

Pracoviště archivu, archivní fondy, historie a projekty archivu, badatelský řád

Publikace

Výroční zprávy o činnosti ČT a příležitostné publikace

Pro média

Aktuální tiskové zprávy, programové plány a fotoservis k pořadům

Divácká rada

Poradní orgán České televize

Kontakty

Korespondenční adresy a telefonní čísla, provoz podatelny a podmínky přijímání dokumentů

Časté dotazy

Odpovědi na Vaše nejčastější dotazy, názory a připomínky, které nám zasíláte

Spolupráce

Spolupráce

Kariéra

Chcete pracovat v ČT? Podívejte se, jaké zaměstnance právě hledáme

Podávání námětů a projektů

Informace pro autory a producenty ohledně přijímání námětů, scénářů, pořadů, projektů a dalších programových formátů a pravidla pro spolupráci s nezávislými producenty

Hasičský záchranný sbor ČT

HZS zabezpečuje požární ochranu pro Českou televizi

Výběrová řízení, konkurzy

Přehled aktuálních výběrových řízení, konkurzů a pozvánek na natáčení

ČT podporuje

Podpora neziskových osvětových, charitativních a kulturních aktivit

Hudební banky

Informace pro hudební banky o možnosti spolupráce s ČT

Produkční služby

Služby tuzemským i zahraničním zákazníkům, pronájem AV zařízení

Scénický provoz

Pronájem pestré škály kostýmů, rekvizit a nábytku z fundusu ČT

Vysílání

Vysílání

Jak naladit programy České televize

Jak postupovat, když v pozemním vysílání nemůžete naladit některý z programů České televize

Sledovanost a data o vysílání

Metodika výzkumu sledovanosti, odložené sledovanosti, spokojenosti a statistiky o vysílaných pořadech ČT

Vliv vysílání na děti

Dopady televizního vysílání na dětské diváky

Ekonomika

Ekonomika

Reklama

Novinky, zákonný rámec, ceníky reklamy, kontakty

Hospodaření a finanční situace

Vybrané ukazatele hospodaření, výroční zprávy, rozpočet

Registr

Povinnost dle zákona o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.)

Interaktivní rozpočet

Transparentní přehled o hospodaření České televize

Zákony a pravidla

Zákony a pravidla

Zákony

Výběr zákonů, které se týkají vysílání veřejnoprávní televize

Rada ČT

Orgán na kontrolu činnosti České televize

Statut ČT

Poslání a povinnosti televize veřejné služby

Kodex ČT

Zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání

Etický panel

Poradní orgán generálního ředitele v otázkách profesní etiky

Svobodný přístup k informacím

Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Smluvní podmínky ČT

Smluvní podmínky, které jsou součástí smluv uzavíraných Českou televizí

GDPR

Zpracování osobních údajů

Bezpečnostní pravidla pro návštěvníky ČT

Bezpečnostní pravidla a upozornění pro návštěvníky České televize

Volby do Evropského parlamentu

Pravidla předvolebního a volebního vysílání