Kde jsem:

Veřejné zakázky — Vše o ČT — Česká televize

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Česká televize uplatňuje odpovědné zadávání veřejných zakázek a je zakládajícím členem Platformy odpovědného veřejného zadávání.

Aktuální i archivní údaje k veřejným zakázkám zveřejňuje Česká televize na profilu zadavatele.