Kde jsem:

Ekonomika

Ekonomika

Registr

Povinnost dle zákona o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.)

Registr — Vše o ČT — Česká televize

Vše o ČT

Česká televize

  • zřízena ke dni 1. ledna 1992
  • statutární orgán: generální ředitel jmenovaný Radou České televize na šestileté období
  • Kontrolní orgán: Rada České televize
  • Organizační části ČT v Praze, TS Brno a Ostrava

další základní informace o ČT

Na základě Zákona, který vstupuje v účinnost dne 1. 7. 2016, jsou vybrané subjekty povinny uveřejňovat texty uzavřených smluv v tzv. registru smluv – online portálu spravovaném Ministerstvem vnitra. Vzhledem k tomu, že je ČT, jakožto veřejnoprávní vysílatel, povinným subjektem dle Zákona, texty všech smluv uzavřených ČT musí být uveřejněny v Registru, přičemž uveřejnění smlouvy bude od 1. 7. 2017 představovat odkládací podmínku její účinnosti.