Kde jsem:

Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

  • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
  • Rada má osmnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna a Senát, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.

Co je Rada ČT

Co je Rada České televize, kým je tvořena, jak pracuje, jak se na ni obracet, kontakt

Členové Rady

Současné složení Rady České televize

Jednací řád

Úvodní ustanovení, orgány Rady, předseda, místopředsedové, sekretariát, jednání a závěrečná ustavení

Výroční zprávy

Výroční zprávy Rady o činnosti a hospodaření České televize

Dokumenty

Tiskoviny a dokumenty

Materiály projednané Radou

Zprávy, analýzy, hodnocení, závěrky.

Stížnosti a podněty

Jak postupovat, když chcete Radu ČT upozornit na skutečné nebo domnělé nedostatky v činnosti České televize

Zápisy z jednání

Zápisy z jednání Rady České televize za jednotlivé roky

Archiv tiskových zpráv

Archiv tiskových zpráv Rady ČT

Přenos jednání po internetu

Zvukový přímý přenos po dobu zasedání Rady ČT a archiv zasedání

Pozvánky

Pozvánky na jednání Rady

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
28. 8. 2024
18. 9. 2024
16. 10. 2024
20. 11. 2024
11. 12. 2024

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.