Historie televizního vysílání

Televize v našich zemích vysílá již sedmdesát let. Nejprve jako Československá televize a po zániku federace jako Česká televize. Její zkušební vysílání bylo zahájeno 1. května 1953 z pražského studia v Měšťanské besedě.

Historie Československé televize1953 - 1992

V Československu televize začala dělat první krůčky již ve 30. letech minulého století. Než se však mohlo dospět ke konkrétním výsledkům, veškerou aktivitu přerušily válečné události. Po osvobození v květnu 1945 byl výzkum obnoven. Zahájením zkušebního vysílání v květnu 1953 začínáme počítat historii Československé televize.

Historické milníky

Rada ČT zvolila novým generálním ředitelem Jana Součka

Skončilo vysílání programu zaměřeného na archivní pořady ČT3

Spuštěna nová videoplatforma iVysílání; představuje novou generaci původních služeb iVysílání a stránek pořadů (Pořady A-Z) na webu ČT

Začal vysílat program zaměřený na archivní pořady ČT3

ČT uskutečnila první televizní přenos v historii ČR z paluby Mezinárodní vesmírné stanice. Astronaut NASA Andrew Feustel poskytl redaktorovi ČT exkluzivní rozhovor přímo z laboratoře Destiny. Signál putoval přes několik družic až do Nového Mexika, odkud ho poslal satelit EBU.

Rada ČT zvolila generálním ředitelem ČT opětovně Petra Dvořáka.

Začal vysílat program zaměřený na dětské diváky ČT :D (Déčko) a program zaměřený na kulturu a umění ČT art

ČT spustila jako první tuzemský vysílatel funkci červeného tlačítka neboli HbbTV

Zahájeno vysílání sportovního programu ČT4 SPORT

Zahájeno vysílání zpravodajského programu ČT24

Zahájen zkušební provoz živého internetového vysílání. Zkušební provoz se týkal zpravodajských pořadů

Česká národní rada zřídila Českou televizi

Zprovozněn nový objekt televizního zpravodajství na Kavčích horách

Zahájeno vysílání 2. programu Čs. televize

Televizní studia obsazena okupačními vojsky Varšavské smlouvy; legální vysílání probíhá z náhradních pracovišť

Zřízena Československá televize jako samostatná instituce

Zahájeno pravidelné televizní vysílání

Zahájeno zkušební televizní vysílání z Ústředního televisního studia Praha

Projekt historické a teoretické analýzy televizní tvorby

Odborná reflexe televize jako média.

Studie - přehledy - analýzy

1. května 1953 ve 20 hodin

První televizní vysílání

Zahájeno zkušební vysílání Ústředního televisního studia Praha. Program uvedl herec Jaroslav Marvan. Následovaly projev předsedy Československého rozhlasového výboru Jozefa Vrabce a kantáta Václava Dobiáše „Buduj vlast, posílíš mír“ v podání České filharmonie. Dále pokračovaly Filmové aktuality: zvolení Antonína Zápotockého prezidentem; návštěva Zápotockého ve Vojenské akademii; přehled 1. májů od roku 1919; cyklistický Závod míru; udílení vyznamenání nejlepším pracovníkům; Šostakovičova „Píseň o lesích“. Následoval živý vstup monologu variace na Lakomce v podání Františka Filipovského.

Rok 1968

Československá televize pod vedením ústředního ředitele Jiřího Pelikána sehrála v roce 1968 při podpoře demokratizačního hnutí, zvaného Československé jaro, velmi podstatnou roli a na několik měsíců se stala respektovaným partnerem občanů. Podporovala politiku nového vedení KSČ v čele s prvním tajemníkem Alexanderem Dubčekem. Odvysílala velké množství publicistických a diskusních pořadů o politické situaci v Československu, uvedla na obrazovku dosud zakázaná témata, autory a účinkující. V srpnu 1968 ve velmi komplikovaných technických a organizačních podmínkách dokázala přinášet divákům zpravodajství o aktuální situaci v okupované zemi. Toto vysílání bylo v roce 1969 prohlášeno novým normalizačním vedením KSČ za ilegální. Kvůli tomu musela na začátku 70. let řada osobností i řadových pracovníků z televize odejít.