Historie České televize od roku 1953

Vše začalo 1. května 1953 zkušebním televizním vysíláním ze Studia Praha v Měšťanské Besedě. Od té chvíle bavíme diváky více než 70 let.

Novodobá historie - ČT
Začátky televize - ČST

Začátky televize - ČST1953 - 1992

V Československu televize začala dělat první krůčky již před 2. světovou válkou. Než se však mohlo dospět ke konkrétním výsledkům, veškerou aktivitu přerušily válečné události. Po válce byl výzkum obnoven. Prvním testovacím vysíláním v květnu roku 1953 pak začínáme počítat historii Československé televize.

Historické milníky

Rada ČT zvolila novým generálním ředitelem Jana Součka.

Skončilo vysílání programu ČT3.

Spuštěna nová videoplatforma iVysílání. Představuje novou generaci původních služeb iVysílání a stránek pořadů (Pořady A-Z) na webu ČT.

Začal vysílat program zaměřený na archivní pořady ČT3.

ČT uskutečnila první televizní přenos v historii ČR z paluby Mezinárodní vesmírné stanice. Astronaut NASA Andrew Feustel poskytl redaktorovi ČT exkluzivní rozhovor přímo z laboratoře Destiny. Signál putoval přes několik družic až do Nového Mexika, odkud ho poslal satelit EBU.

Rada ČT zvolila generálním ředitelem ČT opětovně Petra Dvořáka.

Začal vysílat program zaměřený na dětské diváky ČT :D (Déčko) a program zaměřený na kulturu a umění ČT art

ČT spustila jako první tuzemský vysílatel funkci červeného tlačítka neboli HbbTV.

Zahájeno vysílání sportovního programu ČT4 SPORT

Začal vysílat digitální zpravodajský kanál ČT24

Zahájen zkušební provoz živého internetového vysílání. Zkušební provoz se týkal zpravodajských pořadů

Česká národní rada zřídila Českou televizi

Zprovozněn nový objekt televizního zpravodajství na Kavčích horách

Zahájeno vysílání 2. programu Čs. televize

Televizní studia obsazena okupačními vojsky Varšavské smlouvy; legální vysílání probíhá z náhradních pracovišť

Zřízena Československá televize

Zahájeno pravidelné televizní vysílání

Zahájení pravidelného zkušebního televizního vysílání ze Studia Praha

Projekt historické a teoretické analýzy televizní tvorby

Odborná reflexe televize jako média.

Studie - přehledy - analýzy

První vysílání ČST

1. května 1953 ve 20 hodin

Veřejné vysílání (krátké vystoupení uvedené Jaroslavem Marvanem, v němž vystoupil František Filipovský); za toto datum se považuje i vznik ČST jako takové.

Rok 1968

Rok 1968 a s ním spojená invaze sovětských vojsk byl pro Československou televizi velkou zatěžkávací zkouškou. Díky dochovaným dokumentům, záznamům a rozhovorům s pamětníky si události tohoto roku můžete s námi připomenout.

Televizní ředitelé

 • Jan Souček

  od 1. 10. 2023

 • Petr Dvořák

  1. 10. 2011 - 30. 9. 2023

 • Jiří Janeček

  19. 7. 2003 – 31. 8. 2011

 • Petr Klimeš

  27. 11. 2002 – 18. 7. 2003 (prozatímní ředitel)