Jiří Janeček

Jiří Janeček - generální ředitel ČT v letech 2003 - 2011

narozen 1956

Zaměstnání

19. 7. 2003 až 31. 8. 2011 – generální ředitel ČT

od roku 1989 zaměstnán v Redakci zpravodajství ČT nejprve jako redaktor krajského vysílání, následně moderátor hlavního zpravodajského pořadu Události, pak vedoucí moderátorů, od prosince 2002 pověřený ředitel zpravodajství

původně dělník v chemickém provozu, pomocný dělník a výzkumný pracovník v oblasti chemie

Vzdělání

1989 – absolvent Univerzity Karlovy, fakulty žurnalistiky (obor televizní žurnalistika), dálkové studium

Ocenění

2005 – Držitel vyznamenání Stříbrný kříž Španělského sdružení na evropskou podporu za významné přispění ke sjednocování Evropy v době působení ve funkci generálního ředitele ČT