Ústřední ředitelé ČST

Ústřední ředitelé ČST byli do svých funkcí jmenováni a odvoláváni vládou, do roku 1989 pak po nezbytném předchozím výběru a schválení nejvyššími orgány KSČ. Funkce ústředního ředitele totiž byla součástí takzvané kádrové nomenklatury, systému, který určoval, že vybraná vedoucí místa musí být obsazena členy KSČ. Ředitel televize tedy musel mít především politické předpoklady pro výkon funkce, v době do roku 1989 musel být členem politických orgánů v zemi. Protože ČST byla ústřední organizací státní správy, měl její ústřední ředitel postavení na úrovni ministerstva a býval členem zákonodárných a dalších státních institucí. Ústřední ředitelé nebývali jmenováni na předem určené časové období a odvoláváni byli nejčastěji z politických důvodů. Ve svých funkcích tak někteří vydrželi buď řadu let, nebo jen několik měsíců. Na konci roku 1968 ČST dokonce řídil jen vládní zmocněnec pro televizi. Od 27. listopadu 1989 byli ústřední ředitelé vybíráni a jmenováni československou vládou, schvalování orgány KSČ již nebylo na pořadu dne.

 • Karel Kohout

  Karel Kohout

  1. 2.1953 - 28. 2. 1958

  Karel Kohout

  1. 2.1953 - 28. 2. 1958
 • Milan Krejčí

  Milan Krejčí

  10. 3. 1958 - 15. 7. 1959

  Milan Krejčí

  10. 3. 1958 - 15. 7. 1959
 • Adolf Hradecký

  Adolf Hradecký

  1. 10. 1959 – 31. 5. 1963

  Adolf Hradecký

  1. 10. 1959 – 31. 5. 1963
 • Jiří Pelikán

  Jiří Pelikán

  1. 6. 1963 – 25. 9. 1968

  Jiří Pelikán

  1. 6. 1963 – 25. 9. 1968
 • Bohumil Švec

  Bohumil Švec

  25. 9. 1968 – 31. 12. 1968 (vládní zmocněnec)

  Bohumil Švec

  25. 9. 1968 – 31. 12. 1968 (vládní zmocněnec)
 • Josef Šmídmajer

  Josef Šmídmajer

  1. 1. 1969 – 6. 8. 1969

  Josef Šmídmajer

  1. 1. 1969 – 6. 8. 1969
 • Jan Zelenka

  Jan Zelenka

  6. 8. 1969 – 30. 6. 1989

  Jan Zelenka

  6. 8. 1969 – 30. 6. 1989
 • Libor Batrla

  Libor Batrla

  1. 7. 1989 – 27. 11. 1989

  Libor Batrla

  1. 7. 1989 – 27. 11. 1989
 • Miroslav Pavel

  Miroslav Pavel

  27. 11. 1989 – 10. 1. 1990

  Miroslav Pavel

  27. 11. 1989 – 10. 1. 1990
 • Jindřich Fairaizl

  Jindřich Fairaizl

  11. 1. 1990 – 28. 2. 1990

  Jindřich Fairaizl

  11. 1. 1990 – 28. 2. 1990
 • Jiří Kantůrek

  Jiří Kantůrek

  12. 3. 1990 – 31. 12. 1992

  Jiří Kantůrek

  12. 3. 1990 – 31. 12. 1992