ČST v datech

Dějiny televizního vysílání v Československu od prvních krůčků až do roku 1992

31. 12. 1992

Zanikla Československá televize a federální televizní program F1

2. 12. 1992

Federální shromáždění přijalo zákon o zrušení Čs. televize (597/1992 Sb.)

1. 1. 1992

Česká národní rada zřídila Českou televizi