Televizní studio Ostrava

Počátek historie ostravského televizního studia se váže k výstavbě nového televizního vysílače v Ostravě-Hošťálkovicích v roce 1955. Pod ochrannou rukou ostravského rozhlasu bylo tehdy vytvořeno první televizní studio na Moravě a ve Slezsku. Na Silvestra roku 1955 se uskutečnilo první vysílání pro Ostravsko.

„Dobrý večer, milí přátelé. Vítám vás k prvnímu zkušebnímu vysílání televizní stanice Ostrava. Ano, je to pravda: už i Ostrava má svou televizní stanici. A vy, milí přátelé, jste opravdovými televizními diváky. Trochu nezvyklé, že? Však si časem zvyknete.“

To byla první slova, která vyslechla nepočetná hrstka televizních diváků, kteří byli o půl osmé večer 31. 12. 1955 přítomni u svých primitivních aparátů v Ostravě a jejím nejbližším okolí. Historicky první hlášení odbavila tehdy dvaadvacetiletá rozhlasová hlasatelka Eva Kunertová. Toto antré, které obstaral sled krátkých zábavných filmů propojených průvodním slovem herce Lubora Tokoše a vystoupením hudebního klauna, trvalo do 23.30 hodin. Bylo to jeden a půl roku po vzniku studia v Praze a celých 7 let před zahájením vysílání z Brna. Nešlo však o první mimopražské studio Československé televize. Ostravské a pražské televizní studio totiž tehdy ještě netvořily společnou instituci. Šlo o dvě různé, na sobě nezávislé televize.

Zpočátku se z Ostravy vysílalo jen dva dny v týdnu (ve středu vždy od 19.00 do 21.30 hod. a v neděli od 18.30 do 21.30 hod.), později čtyři dny (v úterý, ve čtvrtek, v sobotu a v neděli). Televizní vysílání komplikovalo nedokonalé technické zařízení a poměrně často docházelo k poruchám. Pamětníci vzpomínají, že v hlasatelně díky rozžhaveným reflektorům v průběhu vysílání obvykle panovalo horko vyšší než 50 stupňů Celsia. Tehdejší studio bylo vybaveno černobílými kamerami a filmovým snímačem. Vysílalo převážně distribuční filmy, ale vznikaly zde už také první vlastní pořady.

Významným faktorem, který ovlivňoval úroveň tvorby, byla skutečnost, že redaktoři, hlasatelky a další programoví pracovníci organizačně spadali pod rozhlasová křídla. Řada tvůrců proto byla po obrazové stránce naprostými laiky. Tenkrát, na samém počátku, zajišťovalo celkem 157 vysílacích dní pouhých jedenáct lidí.

Podmínky na hošťálkovickém vysílači byly velmi stísněné. Ostravská vysílací stanice, koncipována jako koncová, měla původně sloužit pouze k přebírání pražského programu. Trvalo pak téměř sedmnáct let, než se vysílací prostředky ostravského studia postupně dobudovaly.

V roce 1956 začala ostravská éra televize „na kolečkách“, když si studio pořídilo první černobílý přenosový vůz, který umožnil vysílat přímé sportovní a divadelní přenosy, reportáže, oblíbený pořad Hádej, hádej hadači či přenos Silvestra z Pradědu.

Ještě v prosinci téhož roku vzniklo přímé propojení Ostravy a Prahy televizní trasou, což umožnilo vzájemnou výměnu pořadů. Později se Ostrava s charakteristickým logem, ve kterém nechyběl hornický kahan, stala pevnou součástí celostátního vysílání. Pořady z Hošťákovic mohli sledovat diváci v celé zemi.

V roce 1968 bylo vytvořeno nové, modernější televizní studio v Ostravě–Zábřehu (300 m2). Natáčelo se zde až do roku 2001, kdy budova přešla do vlastnictví jiného majitele. Začala být používána modernější, avšak stále jen černobílá technologie. Malé studio v Hošťálkovicích stále sloužilo zpravodajství.

Na podzim roku 1973 byla dokončena výstavba a zahájen provoz nového střediska v centru Ostravy (v přestavěném Divadle Petra Bezruče v Dvořákově ulici), které disponovalo dvěma studii, režijním komplexem, střihovými i odbavovacími pracovišti a zvukovýrobou. O rok později (1974) bylo malé televizní studio pod vysílací věží v Hošťákovicích zrušeno. Dodnes působí ostravská televize na své hlavní adrese na Dvořákově ulici. Od roku 2001 se zejména zábavné a soutěžní pořady natáčejí také v Ostravě-Radvanicích, kde v areálu Výzkumného uhelného ústavu vznikl přestavbou jedné z hal velký natáčecí ateliér o ploše 400 m2.

Nejstarší regionální pracoviště České televize se v průběhu své existence profilovalo jako plnoformátové televizní studio, kde se významně uplatňuje zpravodajství z regionů severní a střední Moravy a Slezska. Vysoce hodnocená vždy byla a stále je tzv. ostravská publicistická škola. Současné dokumenty a publicistické pořady tvoří podstatnou součást vysílacího schématu. V žánru dramatické tvorby vznikají seriály, pohádky, distribuční i televizní filmy. S důrazem na kulturní dědictví pořizuje televize záznamy divadelních představení regionálních scén i záznamy koncertů a významných kulturních událostí. Další výrazný podíl na programu mají zábavné a hudební pořady, stejně jako pořady pro děti a mládež. Současné Televizní studio Ostrava připraví každoročně na 3000 hodin odvysílaných pořadů. Společně s brněnským studiem tak naplňuje zákonem stanovený dvacetiprocentní podíl regionální tvorby ve vysílání České televize.