Televize v srpnu 1968

V historii Československé televize je potřebné připomenout jednu, byť velmi krátkou, přesto významnou etapu – televizní vysílání v srpnových dnech roku 1968.

Patříme ke generaci, která svůj produktivní věk věnovala rozvoji a zvyšování kvality televizního signálu v provozu studiové a přenosové techniky. Společně s tvůrčími a programovými pracovníky, za vydatné pomoci téměř všech provozních složek spojové techniky a pracovníků příslušných výzkumných ústavů se ve dnech 21. – 27. srpna 1968, přímo v bojových podmínkách, uskutečňovala příprava a realizace televizního vysílání z provizorních vysílacích pracovišť.

Veškeré informace o provizorních vysílacích pracovištích Československé televize, vysílacích časech a účasti pracovníků na plnění těchto mimořádných úkolů nemohly být po dobu následujících dvaceti let publikovány, byly uloženy toliko v paměti účastníků. Proto také v „Černé knize", dokumentačním sborníku Historického ústavu ČSAV „Sedm pražských dnů – 21. až 27. srpen 1968" vydaném v září téhož roku, je v několika dokumentech o tom, že televize a rozhlas i po obsazení jejich studií ve vysílání pokračovaly, jen zmínka.

Řada z nás byla v následujícím nástupu normalizace postižena, mnoho účastníků vysílání z improvizovaných pracovišť se bohužel pádu totalitního režimu a odchodu okupačních vojsk z území našeho státu nedožilo.

K uctění památky těch, kteří již nejsou mezi námi, a ocenění statečné práce v srpnových dnech roku 1968 dosud žijících pracovníků Československé televize a České televize je věnován tento vklad do historie naší televize.

autoři: Ing. Václav Kolář, Ing. Ladislav Kejha