Adventní koncerty České televize — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Adventní koncerty

Tradiční předvánoční sbírka Adventní koncerty České televize Adventní koncerty pomáhá již 27 let realizovat projekty neziskových organizací ve všech regionech České republiky. Od svého vzniku sbírka pomohla 109 neziskovým organizacím a rozdělila téměř 195 milionů korun.

Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty

Sedmadvacátý ročník Adventních koncertů České televize přinesl jeden z největších výtěžků v historii dobročinné sbírky. Neziskové organizace si letos rozdělí rekordní částku, téměř deset milionů korun, tedy o milion a půl více oproti předchozímu ročníku. Z více než 110 došlých žádostí byly v roce 2017 vybrány následující čtyři organizace, mezi které se výtěžek sbírky rovným dílem rozdělí: organizace Rosa, specializující se na pomoc týraným ženám; olomoucké P-centrum poskytující služby v oblasti prevence, péče o rodinu s dětmi, poradenství, léčby a doléčování závislostí; domácí hospic Jordán umožňující lidem s nevyléčitelným onemocněním v pokročilém a konečném stadiu nemoci zůstat v kruhu svých blízkých, ulevit od bolesti a dalších tělesných i duševních obtíží; SOS dětské vesničky, konkrétně domov Sluníčko, který sídlí v Karlových Varech, jehož cílem je poskytnout ochranu a pomoc dětem, které se ocitly v akutním ohrožení nebo nebezpečí a potřebují okamžitou pomoc.

I loni měl každý koncert navíc jednoho patrona z řad moderátorů zpravodajství České televize. Této role se ujali Nora Fridrichová, Taťána Míková, Jan Smetana a Václav Moravec. Kromě tradičních televizních přímých přenosů byly všechny čtyři adventní koncerty přenášeny také na vánočních trzích v Praze a Brně. Novinkou loňského roku byla možnost přispět na konto adventních koncertů online, skrze webovou platformu Darujsprávně.cz. Tato možnost takzvaného online dárcovství vynesla 250 000 korun.

Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty

Stránky jednotlivých ročníků

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000