Adventní koncerty České televize — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Adventní koncerty

Tradiční předvánoční sbírku Adventní koncerty České televize vídáte na obrazovkách již 32 let. Adventní koncerty ČT pomáhají realizovat projekty neziskovým organizacím ze všech koutů České republiky. Od svého vzniku pomohly již 132 neziskovým organizacím, které si mezi sebou rozdělily více než 275 milionů korun.

Jedna z nejstarších veřejných sbírek v Česku pomáhá kontinuálně již od roku 1991. Výtěžek z Adventních koncertů si tradičně rovným dílem rozdělí čtyři vybrané neziskové organizace. Tentokrát Denní centrum Žirafa, které poskytuje komplexní odbornou pomoc klientům s poruchou autistického spektra v kombinaci se zdravotním a mentálním postižením, první hospic pro děti v Brně – Dům pro Julii, Centrum pro rodinu a sociální péči v Hodoníně, které poskytuje pomoc lidem s kombinovaným postižením a poruchou autistického spektra a Parent Project sdružující rodiny dětí s vážným nervosvalovým onemocněním, jimž zajišťuje komplexní péči a podmínky pro kvalitnější život.

Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty

Stránky jednotlivých ročníků

2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000