Adventní koncerty České televize — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Adventní koncerty

Tradiční předvánoční sbírka Adventní koncerty České televize pomáhá již 28 let realizovat projekty neziskových organizací ve všech regionech České republiky. Od svého vzniku sbírka pomohla 116 neziskovým organizacím a rozdělila přes 205 milionů korun.

Osmadvacátý ročník Adventních koncertů České televize přinesl největší výtěžek v historii dobročinné sbírky. Neziskové organizace si letos rozdělí rekordní částku, více než deset a půl milionu korun, tedy o téměř milion více oproti předchozímu ročníku. Z více než 100 došlých žádostí byly v roce 2018 vybrány následující čtyři organizace, mezi které se výtěžek sbírky rovným dílem rozdělí: Organizace Portus Praha, která pomáhá lidem s mentálním postižením najít domov i práci, NF pro předčasně narozené děti a jejich rodiny, jehož cílem je zmírnit finanční a psychickou zátěž konkrétním rodinám v době hospitalizace předčasně narozeného dítěte, Neurorehabilitační centrum Ergo aktiv poskytující podporu lidem po prodělané mozkové příhodě či jiném získaném poškození mozku a Andělé Stromu života poskytující mobilní hospicovou péči v Moravskoslezském kraji.

Organizace, které mají zájem o zařazení do 29. ročníku Adventních koncertů, mohou své žádosti posílat písemně nebo elektronicky do konce dubna 2019.

Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty Adventní koncerty

Stránky jednotlivých ročníků

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000