2011 — Archiv kampaní — Spotové kampaně — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Spotové kampaně

Česká televize v roce 2011 podpořila tyto charitativní a osvětové projekty. Jednotlivé spoty můžete po zhlédnutí ohodnotit, klikněte na spot a hlasujte pomocí hvězdiček.

Tričko – T-shirt

Tričko – T-shirt

Osvětová a humanitární kampaň s cílem informovat veřejnost o poskytování zdravotní péče lidem postiženým ozbrojenými konflikty, epidemiemi a přírodními katastrofami či lidem vyloučeným ze zdravotní péče. Kampaň nabízí možnosti, jak se může veřejnost angažovat v pomoci těmto lidem.

Lékaři bez hranic, o.p.s.
listopad 2011 – leden 2012 v celé ČR

spot

Kdo jsou slané děti?

Kdo jsou slané děti?

Osvětová kampaň s cílem informovat veřejnost o problematice nevyléčitelného onemocnění cystická fibróza, jeho základní diagnostice a správném léčení.

Klub nemocných cystickou fibrózou, o.s.
listopad 2011 - listopad 2012 v celé ČR

spot

Nebojme se zbytečně

Nebojme se zbytečně

Informační kampaň k webovému portálu Umírání.cz poskytující služby, rady a veškeré informace o paliativní péči, tedy péči o lidi, které nelze vyléčit, ale přesto má jejich život smysl a je třeba je co nejlépe léčit tak, aby mohli žít důstojně až do konce.

Hospicové občanské sdružení Cesta domů, o.s.
listopad 2011 - březen 2012

Dobrovolník

Dobrovolník

Informační kampaň propagující dobrovolnictví v rámci Evropského roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství.

HESTIA, o.s.
listopad 2011 v celé ČR

spot

Předlékařská první pomoc

Předlékařská první pomoc

Informační kampaň s cílem seznámi veřejnost s principy ochrany zdraví a naučit ji teoreticky i prakticky ovládat život zachraňující úkony.

Český červený kříž, o.s.
září–prosinec 2011 v celé ČR

spot

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Osvětová kampaň na odstraňování předsudků ze strany zaměstnavatelů vůči potenciálním zaměstnancům – příslušníkům etnických menšin.

IQ Roma servis, o.p.s.
1. 8. – 31. 12. 2011 v celé ČR

spot

Akce cihla – staň se cihlářem

Akce cihla – staň se cihlářem

Veřejná sbírka na podporu integrace lidí s mentálním postižením. Z výtěžku letošního roku bude financována výstavba Chráněné dílny v obci Davle, kde najdou pracovní uplatnění lidé s mentálním postižením.

Portus Praha, o.s.
9. 5. – 19. 8. 2011 v celé ČR

spot

Otevřeno seniorům

Otevřeno seniorům

Sociální kampaň, jejímž cílem je změnit pohled veřejnosti na seniory, ukázat, že stáří/stárnutí má svou kvalitu a cenu, a upozornit na fakt, že senioři jsou dnešní společností přehlíženi a podhodnoceni.

Diakonie ČCE
květen–prosinec 2011 v celé ČR

spot 1
spot 2

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Osvětový projekt s cílem popularizovat hlasité čtení dětem a mládeži a podpora širšího přístupu dětí ke kulturnímu dědictví.

Celé Česko čte dětem, o.p.s.
duben–červenec 2011 v celé ČR

spot 1
spot 2

Skutečná pomoc

Skutečná pomoc

Dlouhodobá veřejná sbírka na pomoc lidem v chudých zemích a realizaci rozvojových projektů.

Člověk v tísni, o.p.s.
duben–červen 2011 v celé ČR

Dárcovské SMS lze posílat ve tvaru: DMS SKUTEK a odeslat na číslo 87777 (cena DMS je 30,– Kč, přijemci pomoci obdrží 27,– Kč) nebo na konto sbírky: 3359 3359/0300

spot 1
spot 2
spot 3
spot 4

Veselý senior

Veselý senior

Osvětová kampaň zaměřená na seniory a podpora realizace projektu propojující mladé rodiny se seniory formou vzájemné pomoci, výměny vědomostí a zkušeností.

Nadační fond Veselý senior
březen–duben 2011 v celé ČR

spot

Česká nemocnice v Ugandě

Česká nemocnice v Ugandě

Veřejná sbírka na provoz české nemocnice v Ugandě, která zpřístupnila zdravotní péči lidem v kraji Mukono.

Arcidiecézní charita Praha
leden–únor 2011 v celé ČR

Dárcovské SMS lze posílat ve tvaru: DMS UGANDA na tel. číslo 87777
(cena DMS je 30,– Kč, příjemce obdrží 27,– Kč)

spot