2019 — Archiv kampaní — Spotové kampaně — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Spotové kampaně

Česká televize podpořila v roce 2019 tyto charitativní a osvětové projekty:

Veřejná sbírka Skutečný dárek

Veřejná sbírka Skutečný dárek

Cílem kampaně je oslovit v předvánočním čase diváky a motivovat je ke koupi certifikátu Skutečný dárek.

Člověk v tísni, o.p.s.

spot

Krabice od bot

Krabice od bot

Krabice od bot je sbírka vánočních dárků pro děti z chudých rodin v Česku. Dárci do krabice od bot zabalí hračky, školní potřeby a další věci, které by dítěti udělaly radost.

Diakonie ČCE

spot

Přidejte se k dobrým lidem!

Přidejte se k dobrým lidem!

Dárci a Zdravotní klauni sice mají jinou profesi, ale jedno mají společné: Dobro, Dobro, Dobro. Dobro, které dokáže přímo nebo zprostředkovaně vytvořit v nemocničním pokoji úsměv, který pomáhá.

Zdravotní klaun, o.p.s.

25 let Linky bezpečí

25 let Linky bezpečí

Fundraisingová kampaň upozorňující na důležitost Linky bezpečí.

Linka bezpečí, z.s.

Skinny Toys: Prevence podvýživy a hladomoru ve světě

Skinny Toys: Prevence podvýživy a hladomoru ve světě

Kampaň upozorňuje na hlad, který stále postihuje velké množství lidí, zvyšuje povědomí o jeho nejohroženějších skupinách - dětech a představuje, jak mohou Češi reálně pomoci.

CARE Česká republika z.s.

Dvojí tvář

Dvojí tvář

Cílem kampaně je upozornit na domácí násilí, zbořit mýty, že „násilník“ je „tvrdý opilý chlap“. Dodat odvahu obětem vyhledat pomoc a preventivně působit, aby se násilí nepřenášelo do dalších vztahů.

ROSA – centrum pro ženy, z.s.

Unicef

Unicef

Cílem osvětové kampaně je u příležitosti 30. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte posílit veřejné povědomí o celosvětových aktivitách UNICEF.

Český výbor pro Unicef

Centrum provázení – podpora rodin po sdělení závažné diagnózy

Centrum provázení – podpora rodin po sdělení závažné diagnózy

Osvětová kampaň má za cíl podpořit vznik dalších Center v České republice. Cílem je podpora rodiny dětských pacientů napříč ČR při kurativní i paliativní péči o dítě se závažnou diagnózou.

Společnost pro mukopolysacharidosu

Třetí dítě

Třetí dítě

Kampaň je součástí dlouhodobého projektu Nesoudíme. Pomáháme. Cílem je připomenout nejen společenskou odpovědnost muže za ženu a počaté dítě, ale i ekonomicko-společenský rozměr problematiky.

Hnutí pro život ČR

spot

Bílá pastelka

Bílá pastelka

Bílá pastelka je veřejná sbírka, jejíž výtěžek je určen na dlouhodobé projekty, které pomáhají zrakově postiženým.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.

spot

Ponožky od babičky

Ponožky od babičky

Cílem je naplnit život seniorů smysluplnou a důstojnou činností, dodat jim sebevědomí a motivaci do každého dne.

Elpida

spot

Světluška

Světluška

Kampaň si klade za cíl ukázat, ze Světluška pomáhá zrakově postiženým naplňovat jejich sny a umožňuje jim žít samostatnější a naplněnější život podle své volby.

Nadační fond Českého rozhlasu

spot

Ordinace pro lidi bez domova

Ordinace pro lidi bez domova

Armáda spásy několik let pracuje na vytvoření komplexní zdravotní péče o lidi bez domova. Cílem je zejména možnost efektivně řešit problematiku bezdomovectví, zlepšit zdravotní stav a informovanost o zdraví sociálně vyloučených osob.

Armáda spásy v České republice z.s.

Prague city swim

Prague city swim

Cílem projektu je spojit stovky plavců, kteří chtějí prostřednictvím plavání přispět na výzkum vývoje léku proti této doposud nevyléčitelné nemoci ALS.

Armáda spásy v České republice z.s.

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Kampaň propaguje každodenní předčítání knih dětem pro jejich lepší rozvoj a posilování rodinných vazeb.

Celé Česko čte dětem

Akce cihla

Akce cihla

20. ročník celostátní benefiční kampaně na podporu integrace lidí s mentálním postižením.

Portus Praha, z.ú.

spot

Někdo jiný

Někdo jiný

Cílem kampaně je připomenout 100. výročí a připomenout smysl Českého červeného kříže.

Český červený kříž

spot 1
spot 2

Propagace skautingu

Propagace skautingu

Posláním a účelem je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností.

Junák – český skaut

spot

Run for help

Run for help

Pozvánka na charitativní běh Run for help. Výtěžek z akce je určen na podporu neziskové organizace No foot no stress, která se stará o lidi po amputaci dolních končetin.

No foot no stress

Mental Power Prague Film festival

Mental Power Prague Film festival

12. ročník mezinárodního filmového festivalu (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením.

Spolek Hendaver

Banal fatal

Banal fatal

Cílem kampaně je upozornit na hrozbu závažnosti pádu z kola – je potřeba zvážit terén a své aktuální možnosti.

Česká asociace paraplegiků CZEPA

Víc než dar

Víc než dar

Sbírková kampaň na podporu nadačního fondu Dobrý anděl, který pomáhá rodinám, jež se vlivem onkologického nebo jiného závažného onemocnění dostaly do finanční tísně.

Dobrý Anděl

Český den proti rakovině

Český den proti rakovině

Osvětová kampaň zaměřená na prevenci nádorového onemocnění. V letošním roce se koná již 23. ročník zaměřený zejména na prevenci nádorového onemocnění plic.

Liga proti rakovině, Praha z.s.

spot

Pomozte dětem

Pomozte dětem

Již 21. ročník charitativního projektu Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize. Výtěžek z celonárodní veřejné sbírky je určen na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let.

NROS

spot

Via Bona

Via Bona

Via Bona je ocenění, které každoročně uděluje Nadace Via jednotlivcům a firmám za významné počiny v oblasti filantropie. Jejím cílem je, aby se dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života lidí v Česku.

Nadace Via

Do práce na kole

Do práce na kole

Cílem kampaně je zkvalitnit život ve městě. Podporuje veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut.

Auto*mat

NGO market

NGO market

Dvacátý ročník NGO Marketu, největšího veletrhu neziskových organizací ve střední a východní Evropě.

Forum 2000

Patron dětí

Patron dětí

Cílem kampaně je oslovit rodiny s dětmi, které potřebují pomoc a dát jim návod, jak o pomoc zažádat.

Nadace Sirius

Konto bariéry – podpora veřejné sbírky

Konto bariéry – podpora veřejné sbírky

Motivace dárců pro podporu tradiční kontinuální veřejné sbírky.

Nadace Charty 77

spot

150 let žije odkaz Rudolfa Jedličky

150 let žije odkaz Rudolfa Jedličky

Cílem kampaně je osvěta veřejnosti - představení osobnosti Rudolfa Jedličky jako odborníka, lékaře a zároveň cílevědomého, odvážného a oddaného člověka, připomínka jeho odkazu a ukázka propojení ideologie Rudolfa Jedličky a Nadace Jedličkova ústavu a současně získat dárce k finanční podpoře projektů NJÚ.

Nadace Jedličkova ústavu

spot

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Tradiční sbírka Charity ČR, která probíhá vždy na přelomu nového roku. Jedná se o největší dobrovolnickou akci u nás, při které koledníci sbírají peníze do pokladniček po celé zemi. Výtěžek ze sbírky je určen lidem v nouzi.

Charita ČR

Roztáčíme život naplno, roztáčejte s námi

Roztáčíme život naplno, roztáčejte s námi

ParaCENTRUM Fenix pomáhá lidem po poranění páteře a míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života.

ParaCENTRUM Fenix

spot