Jak žádat o adventní koncerty — Adventní koncerty České televize — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Adventní koncerty

Výběrové řízení na sbírku Adventní koncerty České televize 2024

Česká televize vyhlašuje výběrové řízení na příspěvky z Adventních koncertů České televize 2024. Sbírka, která v předešlém roce rozdělila částku přes 22 milionu korun mezi čtyři vybrané projekty, je nyní na dosah i Vám.

Co je třeba k žádosti o finanční příspěvek doložit?
  • název organizace a přesný popis její činnosti, datum registrace;
  • název a podrobný popis projektu, na který žádá organizace o příspěvek (včetně detailního popisu jak a na co budou případné finanční prostředky použity);
  • podrobný rozpočet předkládaného projektu (žádosti o příspěvek na malé projekty do 1 milionu Kč budou vyřazeny);
  • informaci, zda žádáte o podporu také u jiných subjektů, případně kterých a v jaké fázi se žádost nachází;
  • kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail, kontaktní osoby apod.);
  • zakládací a organizační dokumenty: zakládací listina nebo stanovy a statuty;
  • aktuální výroční zpráva, jejíž přílohu tvoří finanční zpráva;

Neziskové organizace, které nebyly v rámci Adventních koncertů České televize v minulosti podpořeny, mohou zasílat své kompletně vypracované projekty nejpozději do 30. dubna 2024 poštou na adresu:

Česká televize
Adventní koncerty
Mgr. Michaela Fialová
Kavčí Hory
140 70 Praha 4

a elektronicky na e-mail: michaela.fialova@ceskatelevize.cz.

Žádosti je třeba doručit jak poštou, tak emailem.

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny do konce června 2024.

Formulář žádosti (DOC; 189,5 kB)

Pokyny pro žadatele (DOC; 28,0 kB)