2013 — Archiv kampaní — Spotové kampaně — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Spotové kampaně

Česká televize v roce 2013 podpořila tyto charitativní a osvětové projekty. Jednotlivé spoty můžete po zhlédnutí ohodnotit, klikněte na spot a hlasujte pomocí hvězdiček.

SOS Povodně

SOS Povodně

Humanitární kampaň na pomoc lidem a oblastem postižených povodněmi v červnu 2013.

Člověk v tísni o.p.s.

SOS Filipíny

SOS Filipíny

Humanitární kampaň zaměřená na pomoc lidem na Filipínách, které v roce 2013 postihl ničivý tajfun Haiyan.

Člověk v tísni o.p.s.

Skutečná pomoc

Skutečná pomoc

Dlouhodobá veřejná sbírka na realizaci rozvojových projektů na pomoc lidem v zemích postižených válkami, přírodními katastrofami nebo katastrofální chudobou.

Člověk v tísni o.p.s.

Bezejmenní hrdinové

Bezejmenní hrdinové

Osvětová kampaň v rámci projektu Česko sportuje na podporu trenérů dětí a mládeže, kteří svou aktivitu vykonávají za minimální nebo žádnou odměnu.

Český olympijský výbor

Srdcerváči

Srdcerváči

Netradiční neziskový projekt, v rámci kterého mohla veřejnost přispívat na vytvoření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP)

Česká televize dávala ve svém vysílání prostor pro medajlonky konkrétních hendikepovaných osob a jejich snahy zapojit se do pracovního života.

Světluška 10 let

Světluška 10 let

Osvětová a fundraisingová kampaň v rámci 10. výročí fungování veřejné sbírky Světluška, která pomáhá nevidomým.

Nadační fond Českého rozhlasu

DivaDNO

DivaDNO

Originální sociální kampaň na podporu lidí ohrožených sociálním vyloučením, v rámci které se lidé bez domova objevovali v televizním vysílání jako televizní rosničky. Česká televize tak chtěla upozornit na problémy bezdomovectví a ohrožení sociálním vyloučením. Součástí kampaně je i upozornění na další aktivity, do kterých se může veřejnost zapojit.

DivaDNO, o.s.

Debra

Debra

Charitativní osvětová kampaň o životě lidí s nemocí motýlích křídel.

DebRA ČR, o.s.

Jako doma

Jako doma

Osvětová kampaň upozorňující na genderový podtext bezdomovectví, zaměřená na podporu žen bez domova.

Jako doma, o.p.s.

Prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku

Prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku

Osvětová kampaň o včasné diagnóze a prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku s cílem zvýšit povědomí o možnosti bezplatného vyšetření u praktického lékaře a tím snížit mortalitu u tohoto závažného onemocnění.

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Prevence diabetu mellitu

Prevence diabetu mellitu

Osvětová kampaň, která informuje veřejnost o důležitosti prevence a včasné diagnózy diabetu mellitu (cukrovky).

Diabetologická asociace ČR, o. s.
květen 2013 – prosinec 2013

Toto onemocnění se projevuje zvýšenou hladinou krevního cukru (hyperglykémií). Pokud zvýšená hladina působí na lidský organismus dlouhodobě, způsobuje poškození tkání a orgánů. Může docházet až ke ztrátě zraku, amputaci končetin, selhání ledvin, infarktu či mozkové mrtvici.

spot 1
spot 2

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Osvětová kampaň zaměřená na popularizaci hlasitého předčítání dětem, jež rozvíjí jejich paměť a představivost, rozšiřuje slovní zásobu, učí myšlení. Stačí 20 minut denně. Každý den.

Celé Česko čte dětem, o.p.s.
květen 2013 – prosinec 2013

spot 1
spot 2

Čtení pomáhá

Čtení pomáhá

Projekt, který přibližuje dětem charitativní činnost a zároveň přispívá k rozvoji čtenářských dovednosti. Děti jsou motivovány k četbě finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískají pro sebe, ale věnují ji na vybraný charitativní projekt.

Nadace Martina Romana
květen 2013 – listopad 2013

spot 1
spot 2
spot 3

Akce cihla

Akce cihla

14. ročník celostátní veřejné sbírky na rozvoj chráněného a podporovaného bydlení pro lidi s mentálním handicapem a jejich začlenění do běžné společnosti.

Portus Praha, o.s.
květen 2013 – září 2013

Základem benefiční kampaně Akce cihla je prodej symbolických cihliček. Sbírku lze podpořit také zasláním příspěvku na sbírkový účet 305605/5500 nebo prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS CIHLA na číslo 87777.

spot

20 let Konta BARIÉRY

20 let Konta BARIÉRY

Konto BARIÉRY pomáhá již dvacet let zlepšit život lidem s handicapem. Za tuto dobu nadace rozdělila stovky milionů korun a podpořila tisíce projektů, za každým z nich byl konkrétní příběh. Díky desetitisícům pravidelných dárců pomáhá Konto BARIÉRY těm, kteří to opravdu potřebují.

Nadace Charty 77
leden 2013 – prosinec 2013

spot

Hledáme rodiče

Hledáme rodiče

Informační a náborová kampaň, jejímž cílem je poskytnout veřejnosti informace o pěstounské péči a získat nové pěstounky a pěstouny.

Nadační fond J&T
říjen 2012 – červen 2013

spot 1
spot 2
spot 3

Chodící lidé

Chodící lidé

Informační kampaň, jejímž cílem je přispět k zakořenění nového postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením.

Nadace Sirius
leden 2012 – leden 2013

spot 1
spot 2