Jak pomáháme — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Jak pomáháme

Neziskovým organizacím a veřejně prospěšným projektům nabízíme:

Spotové kampaně – máte natočený spot, který byste rádi odvysílali v televizi? Nebo uvažujete o fundraisingové či osvětové kampani, která by oslovila široké publikum? Podívejte se na možnosti spotových kampaní, ve kterých dáváme zdarma prostor osvětovým a charitativním sdělením.

Benefiční speciály – chcete Vaši organizaci propojit s úspěšným pořadem ČT? Výběrová řízení na benefiční speciály vyhlašujeme průběžně po celý rok.

Adventní koncerty České televize – tradiční předvánoční sbírka pomáhá už 31 let. Za tuto dobu jsme podpořili 128 neziskových organizací ze všech regionů České republiky částkou vyšší než 250 milionů korun. Chcete se ucházet o podporu v letošním ročníku? Potřebné informace najdete na našem webu.

Redakční podporu – veřejně prospěšným tématům a organizacím se věnujeme dlouhodobě a jejich zástupce zveme do pořadů jako je Sama doma nebo Studio 6.

Workshopy a semináře – pravidelně organizujeme v Praze i v regionech otevřená setkání. Profesionálové z ČT Vás provedou aktuálními tématy z mediálního světa a poradí třeba jak komunikovat s novináři, natočit kvalitní spot nebo prezentovat nezisková témata.

V roce 2021 Česká televize

  • podpořila prostřednictvím televizních spotových kampaní 57 veřejně prospěšných projektů. Celkový počet odvysílaných spotů dosáhl rekordní výše 3 298 a překonal tak i rok 2020, kdy nezanedbatelnou část kampaní tvořila mimořádná sdělení reagující na pandemickou situaci. Další 3 projekty byly podpořeny on-line kampaněmi v iVysílání České televize.

  • natočila a odvysílala 15 samostatných benefičních pořadů.

  • natočila 10 benefičních speciálů. Charitativní organizace díky nim získaly téměř 26 milionů korun.

  • odvysílala 31. ročník Adventních koncertů České televize. Průběžný stav sbírky k datu 6. 1. 2022 činil 18,6 milionu korun. Tím byl překonán dosud nejúspěšnější výsledek z roku 2020 s výtěžkem necelých 18 milionů korun.

  • Během přenosu benefičního pořadu Pomozte dětem diváci v roce 2021 poslali DMS zprávy v historicky nejvyšší hodnotě 5,6 milionu korun. Celkový výtěžek 23. ročníku sbírky dosáhl částky 17,5 milionu korun, což je druhý nejlepší výsledek za dobu existence projektu. Prostřednictvím 30 organizací tak bylo podpořeno více než 3 500 dětí a vzhledem k vysokému výtěžku byly vypsány i další mimořádné výzvy pro individuální žadatele.

  • Česká televize rychle zareagovala na mimořádnou situaci vzniklou po tornádu na jižní Moravě a ve snaze zajistit potřebnou pomoc během několika dní připravila velký benefiční Koncert pro Moravu. Pořad přinesl do veřejné sbírky partnerské Charity ČR jen na DMS téměř 12 milionů korun.

  • Dalším benefičním pořadem na pomoc lidem zasaženým tornádem byl Koncert Naděje České a Moravské filharmonie, který přinesl přes 2 miliony korun.