Jak pomáháme — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Jak pomáháme

Neziskovým organizacím a veřejně prospěšným projektům nabízíme:

Spotové kampaně – máte natočený spot, který byste rádi odvysílali v televizi? Nebo uvažujete o fundraisingové či osvětové kampani, která by oslovila široké publikum? Podívejte se na možnosti spotových kampaní, ve kterých dáváme zdarma prostor osvětovým a charitativním sdělením.

Partnerství akcí – neziskové organizace podporujeme také na nejrůznějších benefičních a osvětových akcích. Informace o možnostech této podpory naleznete na našem webu.

Benefiční speciály – chcete Vaši organizaci propojit s úspěšným pořadem ČT? Výběrová řízení na benefiční speciály vyhlašujeme průběžně po celý rok.

Adventní koncerty České televize – tradiční předvánoční sbírka pomáhá už 33 let. Za tuto dobu jsme podpořili 132 neziskových organizací ze všech regionů České republiky částkou vyšší než 275 milionů korun. Chcete se ucházet o podporu v letošním ročníku? Potřebné informace najdete na našem webu.

Redakční podporu – veřejně prospěšným tématům a organizacím se věnujeme dlouhodobě a jejich zástupce zveme do pořadů jako je Sama doma nebo Studio 6.

Workshopy a semináře – pravidelně organizujeme v Praze i v regionech otevřená setkání. Profesionálové z ČT Vás provedou aktuálními tématy z mediálního světa a poradí třeba jak komunikovat s novináři, natočit kvalitní spot nebo prezentovat nezisková témata.

V roce 2023 Česká televize

  • podpořila prostřednictvím televizních spotových kampaní 51 veřejně prospěšných projektů. Celkový počet odvysílaných spotů dosáhl výše 2 684. Dalších 7 projektů bylo podpořeno on-line kampaněmi v iVysílání České televize.

  • natočila a odvysílala 11 samostatných benefičních pořadů.

  • natočila 7 benefičních speciálů. Charitativní organizace díky nim získaly částku převyšující 50 milionů korun.

  • odvysílala 33. ročník Adventních koncertů České televize s rekordním výtěžkem více než 22,7 milionů korun.

  • Benefiční pořad sbírky Pomozte dětem měl v roce 2023 poprvé podobu benefičního speciálu. Velikonoční speciální Zázraky přírody přinesly do sbírky víc než 9 milionů korun a celkový výtěžek 25. ročníku sbírky dosáhl symbolické výše 25 milionů korun.