Jak pomáháme — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Jak pomáháme

Neziskovým organizacím a veřejně prospěšným projektům nabízíme:

Spotové kampaně – máte natočený spot, který byste rádi odvysílali v televizi? Nebo uvažujete o fundraisingové či osvětové kampani, která by oslovila široké publikum? Podívejte se na možnosti spotových kampaní, ve kterých dáváme zdarma prostor osvětovým a charitativním sdělením.

Partnerství akcí – neziskové organizace podporujeme také na nejrůznějších benefičních a osvětových akcích. Informace o možnostech této podpory naleznete na našem webu.

Benefiční speciály – chcete Vaši organizaci propojit s úspěšným pořadem ČT? Výběrová řízení na benefiční speciály vyhlašujeme průběžně po celý rok.

Adventní koncerty České televize – tradiční předvánoční sbírka pomáhá už 32 let. Za tuto dobu jsme podpořili 132 neziskových organizací ze všech regionů České republiky částkou vyšší než 275 milionů korun. Chcete se ucházet o podporu v letošním ročníku? Potřebné informace najdete na našem webu.

Redakční podporu – veřejně prospěšným tématům a organizacím se věnujeme dlouhodobě a jejich zástupce zveme do pořadů jako je Sama doma nebo Studio 6.

Workshopy a semináře – pravidelně organizujeme v Praze i v regionech otevřená setkání. Profesionálové z ČT Vás provedou aktuálními tématy z mediálního světa a poradí třeba jak komunikovat s novináři, natočit kvalitní spot nebo prezentovat nezisková témata.

V roce 2022 Česká televize

  • podpořila prostřednictvím televizních spotových kampaní 63 veřejně prospěšných projektů. Celkový počet odvysílaných spotů dosáhl rekordní výše 3 480. Další 3 projekty byly podpořeny on-line kampaněmi v iVysílání České televize.

  • natočila a odvysílala 14 samostatných benefičních pořadů.

  • natočila 8 benefičních speciálů. Charitativní organizace díky nim získaly téměř 4 miliony korun.

  • odvysílala 32. ročník Adventních koncertů České televize. Průběžný stav sbírky k datu 6. 1. 2023 činil 22,4 milionu korun. Tím byl překonán dosud nejúspěšnější výsledek z roku 2021 s výtěžkem necelých 18,8 milionů korun. Diváci mohli během přenosů Adventních koncertů poprvé zasílat dary pomocí nové cenové hladiny dárcovské DMS – 190 Kč.

  • Během přenosu benefičního pořadu Pomozte dětem diváci v roce 2022 poslali DMS zprávy v hodnotě 1,8 milionu korun. Celkový výtěžek 24. ročníku sbírky dosáhl částky 15,7 milionu korun. Prostřednictvím padesáti dvou projektů neziskových organizací bylo podpořeno více než 5 000 dětí. Sbírkový projekt Pomozte dětem byl založen v roce 1998. Od té doby se podařilo podpořit více než 210 tisíc sociálně či zdravotně znevýhodněných dětí ve všech regionech České republiky částkou přesahující 280 milionů korun.

  • Česká televize rychle zareagovala na mimořádnou situaci, vzniklou po ruské vojenské agresi proti Ukrajině a ve snaze zajistit potřebnou humanitární pomoc během několika dní připravila velký benefiční Koncert pro Ukrajinu. Pořad přinesl do veřejné sbírky partnerské organizace Člověk v tísni více než 160 milionů korun. Z toho 22 milionů poslali diváci prostřednictvím DMS, koncert se tak stal nejúspěšnějším jednorázovým DMS eventem v historii.

  • Česká televize odvysílala také charitativní koncert Společné kořeny – Koncert s Ukrajinou, jehož výtěžek podpořil ukrajinské rodiny, které před válkou utekly do České republiky.

  • V přímém přenosu z předávání cen Český lev byly nasazeny lišty s výzvou k podpoře sbírky SOS Ukrajina organizace Člověk v tísni. Diváci přispěli částkou 5,5 milionu korun.