2014 — Archiv kampaní — Spotové kampaně — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Spotové kampaně

Česká televize v roce 2014 podpořila tyto charitativní a osvětové projekty. Jednotlivé spoty můžete po zhlédnutí ohodnotit, klikněte na spot a hlasujte pomocí hvězdiček.

V roce 2014 se České televizi podařilo podpořit 32 charitativních projektů neziskových organizací, které dostaly prostor ve výši 2 288 spotů, což je téměř dvojnásobný počet oproti roku 2013. Celkem vidělo spoty 7 695 260 diváků.

Spotové kampaně nejsou určeny pro obecnou prezentaci samotných organizací, ani nejsou vhodné pro benefiční či sportovní akce.

Podpořené charitativní oblasti v roce 2014:

  • Zdravotní prevence
  • Podpora mentálně a zdravotně postižených
  • Pěstounská péče
  • Rozvoj dítěte
  • Podpora seniorů
  • Lidská práva a rovné šance
  • Podpora minorit
  • Humanitární pomoc
  • Bezpečnost na internetu
Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti

Informační kampaň o fenoménu násilí z nenávisti, posílení tolerance mezi skupinami a aktivním zapojení jedinců v boji proti násilí ať už v reálném světě či online.

Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády

spot

Skutečný dárek (osvěta)

Skutečný dárek (osvěta)

Osvětová kampaň a kampaň na podporu dárcovství, jak snadno i zábavně lze pomáhat lidem v chudých zemích. Spoty se opírají o zobrazení cesty daru od dárce v ČR až po příjemce pomoci.

Člověk v tísni

Ebola

Ebola

Kampaň informující o hrozbě epidemie eboly.

UNICEF

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Kampaň na podporu tradiční dobročinné Tříkrálové sbírky

Charita ČR

spot

Online bezpečně

Online bezpečně

Informační kampaň zaměřená na bezpečné chování na internetu a kyberšikanu.

Gender Studies

spot

Sbírka ve prospěch Linky bezpečí

Sbírka ve prospěch Linky bezpečí

Kampaň zaměřená na podporu veřejné sbírky ve prospěch Linky bezpečí, bezplatné krizové linky pro děti a mládež.

Sdružení Linka bezpečí

spot

Informační kampaň Mezi ploty

Informační kampaň Mezi ploty

Kampaň upozorňující na to, že duševní onemocnění může být stejně obvyklé jako fyzické a že je také možné ho léčit.

Mezi ploty

Skokan

Skokan

Spot s názvem Skokan upozorňuje na problémy tělesně handicapovaných.

Konto Bariéry

Osvětová kampaň UNICEF

Osvětová kampaň UNICEF

Osvětová kampaň k 25. výročí Úmluvy o právech dítěte.

UNICEF Česká republika

Osvětová Krása pomoci

Osvětová Krása pomoci

Osvětová kampaň poukazující na přehlížení seniorů v naší společnosti.

Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci

Osvětová kampaň nadace VIZE 97

Osvětová kampaň nadace VIZE 97

Osvětová kampaň programu „Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku“.

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

Informační kampaň Magna Děti v tísni

Informační kampaň Magna Děti v tísni

Kampaň informující o činnosti organizace Magna, která poskytuje humanitární, lékařskou a charitativní pomoc dětem i dospělým v nouzi, zejména v zemích třetího světa.

Magna Děti v tísni, o.p.s.

Sbírka na dostavbu Jedličkova ústavu

Sbírka na dostavbu Jedličkova ústavu

Sbírková kampaň na podporu dostavby areálu Jedličkova ústavu a škol. Informační kampaň k celostátnímu turné „The Tap Tap načerno“, které má za cíl propagovat sbírku.

Občanské sdružení TAP

spot 1
spot 2

Informační kampaň Česká olympijská nadace

Informační kampaň Česká olympijská nadace

Informační kampaň o České olympijské nadaci a její činnosti.

Česká olympijská a.s.

Chodící lidé

Chodící lidé

Informační kampaň, jejímž cílem je přispět k zakořenění nového postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním postižením.

Nadace Sirius

Jde to i jinak

Jde to i jinak

Kampaň podporující gramotnost veřejnosti v oblasti občanských kompetencí, rovných příležitostí, zapojování občanů v oblasti ochrany lidských práv, předcházení rasismu a xenofobii, sociálně-ekonomických a environmentálních dopadů jednání v lokálním i globálním měřítku.

Ekumenická akademie Praha, o.s.

Dobrý anděl

Dobrý anděl

Sbírková kampaň na podporu nadačního fondu Dobrý anděl, který pomáhá rodinám, jež se vlivem onkologického nebo jiného závažného onemocnění dostaly do finanční tísně.

Dobrý anděl

Prevence rakovinových onemocnění

Prevence rakovinových onemocnění

Osvětová kampaň v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR SYSTÉM PODPORY PREVENCE VYBRANÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ V ČR - SCREENINGOVÉ PROGRAMY.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Jeho součástí je i adresné zvaní zdravotními pojišťovnami, které se zaměřuje na prevenci před třemi konkrétními diagnózami – rakovinou prsu, děložního hrdla a kolorekta. Jedná se o choroby, které jsou v Česku ve srovnání s jinými zeměmi velmi rozšířené, a jejich počet dlouhodobě neklesá.

Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku

Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku

Osvětová kampaň o včasné diagnóze a prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku s cílem zvýšit povědomí o možnosti bezplatného vyšetření u praktického lékaře a tím snížit mortalitu u tohoto závažného onemocnění.

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

spot 1
spot 2
spot 3

Český den proti rakovině

Český den proti rakovině

Sbírková a preventivní kampaň na podporu prevence rakoviny plic.

Liga proti rakovině, o.s.

Výtěžek sbírky je věnován na dlouhodobé programy prevence nádorových onemocnění (včetně programů na školách a školkách), podporu onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť a projekty ke zlepšení kvality života pacientů s nádorovým onemocněním.

Fórum 50 %

Fórum 50 %

Osvětová kampaň na podporu vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice a ve veřejném životě.

Fórum 50 %, o.p.s.

Malujme srdcem

Malujme srdcem

Kampaň na podporu projektu, jehož základem je ochota vybraných osobností kulturního, společenského, sportovního života, odborníků na poli medicínském a business sféry, aktivně se zúčastnit v projektu tím, že vlastnoručně namalují obraz na plátno olejovými barvami. Výtěžek z aukce obrazů bude věnovaný Nadaci Naše dítě.

Nadace Naše dítě a Marketing Angels

Akce cihla

Akce cihla

AKCE CIHLA je celostátní benefiční sbírková a osvětová kampaň na podporu moderních sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením.

Portus Praha, o.s.

spot

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Informační kampaň, jejímž cílem je popularizovat hlasité čtení dětem a mládeži a podpora širšího přístupu dětí ke kulturnímu dědictví.

Celé České čte dětem, o.p.s.

spot 1
spot 2

Diabetes Mellitus – podpora prevence cukrovky

Diabetes Mellitus – podpora prevence cukrovky

Osvětová kampaň, která informuje veřejnost o důležitosti prevence a včasné diagnózy diabetu mellitu (cukrovky).

Diabetologická asociace ČR, o. s.

Hledáme rodiče

Hledáme rodiče

Informační a náborová kampaň, jejímž cílem je poskytnout veřejnosti informace o pěstounské péči a získat nové pěstounky a pěstouny.

Nadační fond J&T

spot 1
spot 2

Rok jinak

Kampaň na podporu projektu, v rámci kterého mohou profesionálové z různých sfér strávit rok prací pro neziskovou organizaci, kterou si sami vyberou.

Nadace Vodafone

spot 1
spot 2
spot 3

Linka seniorů

Linka seniorů

Sbírková kampaň na rozšíření provozu Linky pro seniory, na kterou se mnoho klientů kvůli vytíženosti nedovolá.

Elpida, o.s.

spot