2020 — Archiv kampaní — Spotové kampaně — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Spotové kampaně

Česká televize podpořila v roce 2020 tyto charitativní a osvětové projekty:

Skinny toys

Skinny toys

Kampaň upozorňuje na hlad, který stále postihuje velké množství lidí, zvyšuje povědomí o jeho nejohroženějších skupinách - dětech a představuje, jak mohou Češi reálně pomoci.

CARE ČR, z.s.

spot

Prague city swim

Prague city swim

Cílem projektu je spojit stovky plavců, kteří chtějí prostřednictvím plavání přispět na výzkum vývoje léku proti doposud nevyléčitelné nemoci ALS.

Alsa, z.s.

Světluška

Světluška

Světluška pomáhá zrakově postiženým naplňovat jejich sny a umožňuje jim žít samostatnější a naplněnější život podle své volby.

Nadační fond Českého rozhlasu

Svoboda do důsledku

Svoboda do důsledku

Cílem kampaně je informovat veřejnost o tom, že psaní nenávistných komentářů na sociální sítě, které urážejí národnost, rasu, orientaci nebo vyznání, je trestné.

IQ Roma servis, z.s.

Ponožky od babičky

Ponožky od babičky

Cílem Elpidy je naplnit život seniorů smysluplnou a důstojnou činností, dodat jim sebevědomí a motivaci do každého dne.

Elpida, o.p.s.

spot

Screening rizika předčasného porodu

Screening rizika předčasného porodu

Cílem kampaně je informovat těhotné ženy z celé ČR o probíhajícím screeningovém projektu.

ÚZIS ČR

spot

Světový den předčasně narozených dětí

Světový den předčasně narozených dětí

Nedoklubko pomáhá rodinám, kde se narodilo předčasně narozené dítě.

Nedoklubko, z.s.

spot

Svět vozíčkářů – 30 let NJÚ

Svět vozíčkářů – 30 let NJÚ

Kampaň představuje svět vozíčkářů, ve kterém je handicapem být chodícím.

Nadace Jedličkova ústavu

spot

Osvěta a prevence v oblasti HIV

Osvěta a prevence v oblasti HIV

Osvětová kampaň týkající se důležitosti prevence a testování v oblasti HIV.

Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

Zvyšování informovanosti o sexuálním násilí

Zvyšování informovanosti o sexuálním násilí

Kampaň má za cíl informovat o sexuálním násilí, konkrétně o tom, že reakce na prožité trauma mohou být různé.

proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí

Run for help

Run for help

Pozvánka na charitativní běh Run for help. Výtěžek z akce je určen na podporu neziskové organizace No foot no stress, která se stará o lidi po amputaci dolních končetin.

No foot no stress

spot

Akce cihla

Akce cihla

21. ročník celostátní benefiční kampaně na podporu integrace lidí s mentálním postižením.

Portus Praha, z.ú.

Afázie

Cílem kampaně je zvýšit povědomí o afázii a její terapii.

Logopedia, z.s.

spot

Silnější pro život

Silnější pro život

Cílem kampaně je aktivovat nesportující veřejnost k pohybu a zdravému životnímu stylu.

Česká olympijská nadace

spot 1
spot 2

Eda pomáhá – 30 let rané péče v ČR

Eda pomáhá – 30 let rané péče v ČR

Cílem kampaně je upozornit na problematiku rodin dětí se zrakovým postižením a současně zvýšit počet individuálních dárců organizace.

EDA cz, z.ú.

Vysílání dobrovolníků na projekty v zahraničí

Vysílání dobrovolníků na projekty v zahraničí

Cílem kampaně je informovat o krátkodobých dobrovolnických programech v zahraničí.

INEX-SDA, z.s.

Paměť národa

Paměť národa

Kampaň upozorňuje na projekt Paměť národa a na možnost, jak ho podpořit.

Post Bellum, o.p.s.

Neztratit se ve stáří

Neztratit se ve stáří

Kampaň na poradenský portál má za cíl ukázat všem, kteří potřebují poradit ve stáří, že existuje místo, kde se mohou na jednom místě dozvědět vše potřebné.

Domov Sue Ryder, z.ú.

Sportovci ženám v nouzi

Sportovci ženám v nouzi

Cílem projektu je poukázat na složitosti života žen a mladých dívek, které se ne vlastní vinou dostaly do tíživé životní situace.

Každý koš pomáhá

Sázíme budoucnost

Sázíme budoucnost

Cílem projektu je zapojit veřejnost do výsadby a péče o stromy - symbolických 10 milionů stromů mimo les.

Nadace partnerství

Český den proti rakovině

Český den proti rakovině

Osvětová kampaň zaměřená na prevenci nádorového onemocnění. V letošním roce se koná již 23. ročník zaměřený zejména na prevenci nádorového onemocnění ledvin a močového měchýře.

Liga proti rakovině, Praha z.s.

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Kampaň propaguje každodenní předčítání knih dětem pro jejich lepší rozvoj a posilování rodinných vazeb.

Celé Česko čte dětem

spot

Propagace skautingu

Propagace skautingu

Posláním a účelem je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností.

Junák – český skaut

spot

Do práce na kole

Do práce na kole

Cílem projektu je zkvalitnit život ve městě. Podporují veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut.

Auto*mat

Pomozte dětem

Pomozte dětem

Již 22. ročník charitativního projektu Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize. Výtěžek z celonárodní veřejné sbírky je určen na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let.

NROS

Všechno dobrý

Všechno dobrý

Osvětová kampaň pro seniory propojená s portálem www.vsechnodobry.cz.

ŽIVOT 90 a Karel Komárek Family Foundation

Žít doma

Žít doma

Cílem kampaně je informovat veřejnost, že je možné ŽÍT DOMA i tehdy, pokud nestačíme na vše sami.

Institut sociální práce

Záchrana divokých koní a zubrů

Záchrana divokých koní a zubrů

Cílem kampaně je záchrana vzácných divokých zvířat v české krajině.

Česká krajina

Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku

Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku

Cílem kampaně je šíření osvěty týkající se rakoviny tlustého střeva a konečníku, neboť úmrtnost na toto onemocnění je v ČR velmi vysoká.

Nadace VIZE 97

Suchej únor

Suchej únor

Cílem kampaně je podpořit zapojení aktivních účastníků do akce Suchej únor.

Liga otevřených mužů, z.s.

Mobilní specializovaná paliativní péče

Mobilní specializovaná paliativní péče

Kampaň informuje o mobilní specializované paliativní péči v Olomouci a okolí.

Nejste sami – mobilní hospic, z. ú.

Najdi si svého urologa

Najdi si svého urologa

Kampaň jako výzva mužům k vyšetření typicky mužské formy rakoviny – rakoviny prostaty a varlat.

NF Muži proti rakovině

Pomozte s námi

Pomozte s námi

Spot na podporu veřejné sbírky, kterou vyhlásila Zoo Praha na pomoc australské fauně postižené ničivými požáry.

Zoo Praha

Daruj vzdělání

Daruj vzdělání

Cílem kampaně je zajistit základní potřeby nejchudším dětem v Bangladéši a pomoci jim chodit do školy.

ADRA, o.p.s.

Daruj život

Daruj život

Cílem kampaně je nábor dárců krvetvorných buněk.

IKEM / Generální ředitelství HZS ČR

Asistujeme.cz

Asistujeme.cz

Asistence o.p.s. je poskytovatelem sociálních služeb lidem s postižením. Cílem kampaně je přivést k asistování nové lidi.

Asistence, o.p.s.

spot

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Tradiční sbírka Charity ČR, která probíhá vždy na přelomu nového roku. Jedná se o největší dobrovolnickou akci u nás, při které koledníci sbírají peníze do pokladniček po celé zemi. Výtěžek ze sbírky je určen lidem v nouzi.

Charita ČR

spot