2023 — Archiv kampaní — Spotové kampaně — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Spotové kampaně

Česká televize podporuje v roce 2023 tyto charitativní a osvětové projekty:

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Tradiční sbírka Charity ČR probíhá vždy na přelomu nového roku. Jedná se o největší dobrovolnickou akci v ČR, při které koledníci sbírají peníze do pokladniček po celé zemi. Výtěžek ze sbírky je určen lidem v nouzi.

Charita ČR

Ponožky od babičky

Ponožky od babičky

Cílem projektu je naplnit život seniorů smysluplnou a důstojnou činností, dodat jim sebevědomí a motivaci do každého dne.

Elpida, o.p.s.

Začni změnu

Začni změnu

Cílem kampaně Začni změnu je motivovat českou veřejnost k podpoře charitativních projektů. I malý dar může mít dlouhodobý pozitivní efekt.

CARE Česká republika

Global Teacher Prize Czech republic

Global Teacher Prize Czech republic

Cílem odborné ceny Global Teacher Prize Czech Republic je ocenit a podpořit kvalitní pedagogy působící na ZŽ a SŠ v ČR.

EDUin, o.p.s.

Z lásky k lidem – 100 let Charity Česká republika

Z lásky k lidem – 100 let Charity Česká republika

Cílem kampaně je představit činnost Charity ČR veřejnosti, historické milníky, které měly zásadní vliv na vývoj Charity, dnes jedné z největších dobrovolnických organizací s mezinárodní spoluprací.

Charita ČR

Instituty Paměti národa

Instituty Paměti národa

Cílem spotové kampaně je představit Institut Paměti národa Brno. Jedná se o centrum moderních dějin, vzdělávání, setkávání a sdílení vzpomínek. V letošním roce se v centru otevře dlouhodobá interaktivní výstava plná příběhů pamětníků.

Post Bellum, z.ú.

Přidejte se k dobrým lidem

Přidejte se k dobrým lidem

Dárci a Zdravotní klauni sice mají jinou profesi, ale jedno mají společné: Dobro. Dobro, které dokáže přímo nebo zprostředkovaně vytvořit v nemocničním pokoji úsměv, který pomáhá.

Zdravotní klaun, o.p.s.

Beachvolejbalista O. Perušič podporuje Linku bezpečí

Beachvolejbalista O. Perušič podporuje Linku bezpečí

Cílem kampaně je informovat diváky o činnosti Linky bezpečí a oslovit potenciální dárce.

Linka bezpečí, z.s.

Signál pomoci

Signál pomoci

Cílem kampaně Signál pomoci je dostat k dětem ohroženým domácím násilím informaci o dostupné pomoci v případech domácího násilí. Současně i zvýšení informovanosti dětí v tom, co není doma normální a motivace dětí k tomu, aby v sobě našly odvahu říci si o pomoc.

Centrum LOCIKA, z.ú.

Běžím pro stromy

Běžím pro stromy

Běžím pro stromy je běžecká akce, v rámci které běžci přispívají na výsadbu stromů. Cílem je propojit komunity, které mají společné prvky myšlení: sport a příroda, péče o stromy s péčí o své zdraví. Každý kilometr a každý strom se počítá.

Nadace Partnerství

Ne, životu v kleci!

Ne, životu v kleci!

Záměrem kampaně je upozornit širokou veřejnost, že lidé s autismem a jejich rodiny nejsou něco, čeho bychom se měli bát a odsouvat je na okraj společnosti. Naopak bychom je měli přijmout takové, jací jsou, akceptovat jejich odlišnosti a zbourat všechny klece – sociální i fyzické, které v tuto chvíli existují.

MIKASA, z.s.

Dobré víly dětem

Dobré víly dětem

Cílem kampaně je získat finance na rozvoj organizace. Dokud bude v Česku 142 dětských domovů, chceme, aby každý z nich měl svoji Vílu. Dalším cílem je osvěta o problematice dětí v dětských domovech.

Dobré víly dětem, z.s.

S námi je odcházení snazší

S námi je odcházení snazší

Záměrem kampaně je zvýšení povědomí o domácí hospicové péči a informování veřejnosti o tom, že umírat doma, bezbolestně a v obklopení svých blízkých, je možné. Dalším záměrem je představení Domácího hospice Ledax – poskytovatele domácí hospicové péče.

Ledax, o.p.s.

Stáhněte si aplikaci Preventivka

Stáhněte si aplikaci Preventivka

Aplikace Preventivka má za cíl zlepšit zdravotní gramotnost veřejnosti a zvýšit návštěvnost preventivních prohlídek, které jsou klíčové pro včasnou detekci závažných onemocnění. Preventivka uživatelům ukáže, kdy a na jaké preventivní prohlídky a vyšetření mají chodit, pomůže jim vyhledat a kontaktovat specialistu ve svém okolí a zobrazí jim edukační obsah ohledně zdraví a prevence závažných onemocnění.

Loono, z.s.

Český den proti rakovině

Český den proti rakovině

Osvětová kampaň zaměřená na prevenci nádorového onemocnění. V letošním roce se koná již 24. ročník zaměřený zejména na prevenci rakoviny plic.

Liga proti rakovině Praha, z.s.

Běh pro Paměť národa 2023

Běh pro Paměť národa 2023

Běh pro Paměť národa je sportovně-kulturní charitativní a symbolickou akcí, která připomíná osudy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holocaustu, disidentů a všech bojovníků za svobodu, jejichž příběhy přes dvacet let zaznamenává organizace Post Bellum v rámci projektu Paměť národa.

Post Bellum, z.ú.

Dětské krizové centrum pomáhá ohroženým dětem už 30 let

Dětské krizové centrum pomáhá ohroženým dětem už 30 let

Záměrem kampaně je rozšířit povědomí dětí a dospívajících o činnosti a službách Dětského krizového centra.

Dětské krizové centrum, z.ú.

BanalFatal – banální situace, fatální následky. Konzumace alkoholu – častá příčina úrazovosti páteře a míchy.

BanalFatal – banální situace, fatální následky. Konzumace alkoholu – častá příčina úrazovosti páteře a míchy.

Cílem projektu je názornou a chytlavou formou poučit diváky o vlivu alkoholu na chování, soustředění, vnímání a úsudek člověka, v jehož důsledku může dojít k úrazu páteře a míchy. Cílem je nebezpečnému chování předcházet, a tím snižovat pravděpodobnost vzniku úrazu a celoživotního ochrnutí.

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.

Olga 90

Olga 90

Cílem kampaně je připomenout mladým lidem odkaz Olgy Havlové v souvislosti připomínkou jejich nedožitých 90. narozenin.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Kampaň Celé Česko čte dětem oslovuje všechny generace lidí a motivuje je k pravidelnému předčítání dětem. Díky každodennímu předčítání knih se mohou děti lépe rozvíjet a dochází také k posilování rodinné vazby.

Celé Česko čte dětem, o.p.s.

Lidská práva nejsou samozřejmost

Lidská práva nejsou samozřejmost

Primárním cílem kampaně je zvýšit povědomí Čechů a Češek o porušování lidských práv a svobod v různých koutech dnešního světa a vyzvat je k zapojení do aktivit na podporu lidských práv – jako například podepsání petic, dobrovolnictví, dárcovství apod. Sekundárním cílem kampaně je zvýšit povědomí o Amnesty v české společnosti s důrazem na hlavní náplně činnosti.

Amnesty International Česká republika, z.s.

AKCE CIHLA – E-CIHLA

AKCE CIHLA – E-CIHLA

24. ročník celostátní benefiční kampaně na podporu integrace lidí s mentálním znevýhodněním.

Portus Praha, z.ú.

Maminko, vyprávěj

Maminko, vyprávěj

Projekt motivuje a učí rodiče, aby svým dětem vytvořili prostředí, které jim umožní zdravý vývoj.

Maendeleo, z.s.

Moje holky

Moje holky

Spot zachycuje běžnou situaci rozhovoru matky s dcerou o důležitosti návštěvy mamografického vyšetření.

Aliance žen s rakovinou prsu, o. p. s.

I malý pokrok je velký úspěch

I malý pokrok je velký úspěch

Záměrem projektu je představit poslání nadace a skutečnosti, že příspěvky rodinám s vážným onemocněním odevzdává organizace do posledního haléře. A tím inspirovat potencionální dárce k pravidelné pomoci.

Dobrý anděl, nadace

Dárek pro přírodu

Dárek pro přírodu

Cílem kampaně je zaangažovat veřejnost do ochrany přírody a krajiny a seznámit s činností Arniky, a s tím, jaký přínos a konkrétní podporu poskytuje občanům.

Arnika z.s.

Knoflíková sbírka aneb „Knoflík spojuje“

Knoflíková sbírka aneb „Knoflík spojuje“

Knoflíková sbírka aneb „Knoflík spojuje“ je projekt ParaCENTRA Fenix oslovující veřejnost u příležitosti Mezinárodního dne poranění míchy. Lidé mají možnost podpořit činnost ParaCENTRA Fenix zakoupením charitativního knoflíku nebo zasláním dárcovské SMS.

ParaCENTRUM Fenix, z.s.

Naše křídla, Vaše bezpečí

Naše křídla, Vaše bezpečí

Kampaň informuje o fungování tísňové péče.

Anděl Strážný, z.ú.

Koruna pro Vrbu

Koruna pro Vrbu

Kampaň Koruna pro Vrbu byla vytvořena jako veřejná sbírka, aby bylo možné aktivizovat veřejnost k podpoře služeb pro ovdovělé rodiny s dětmi. Cílem je zvýšit povědomí o NF Vrba a specifické cílové skupině – mladých ovdovělých rodičích.

Nadační fond Vrba

Světluška

Světluška

Světluška pomáhá zrakově postiženým naplňovat jejich sny a umožňuje jim žít samostatnější a naplněnější život podle své volby.

Nadační fond Českého rozhlasu

Pěšky do školy

Pěšky do školy

Cílem akce Pěšky do školy je zvýšit počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky. Součástí je rodičovská výzva, které se mohou zúčastnit všechny aktivní rodiny z celé České republiky. Čím méně aut přijede až ke škole, tím bezpečněji tam pro děti bude.

Pěšky městem, z.s.

DOMA.

DOMA.

Kampaň zvyšuje povědomí, že člověk s vážnou nemocí může závěr svého života prožít DOMA. Díky péči mobilních hospiců důstojně, pod lékařským dohledem a se svými blízkými.

Fórum mobilních hospiců, z.s.

Bílá pastelka

Bílá pastelka

Bílá pastelka je veřejná sbírka, jejíž výtěžek je určen na dlouhodobé projekty, které pomáhají zrakově postiženým.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.

Ano, my můžeme

Ano, my můžeme

Cílem spotové kampaně je destigmatizace stomie. Stomik je i zdravý člověk, kterému vývod zůstal jako následek dřívějších zdravotních komplikací (onkologické onemocnění, střevní záněty, vrozená vada, endometrióza či banální operace hemeroidů).

České ILCO, z.s.

Samovyšetření nebolí!

Samovyšetření nebolí!

Kampaň je výzvou nejohroženější skupině mužů ve věku 15 až 40 let k samovyšetření coby jediné možné prevenci vzniku nádoru rakoviny varlat. Upozorňuje na závažnost onemocnění a důležitost prevence.

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ

O vlas silnější

O vlas silnější

Záměrem je vyzvat diváky k pravidelnému dárcovství, aby se stali členy Klubu přátel Nového hára a byť malou částkou, ale pravidelně, přispívali na výrobu vlasových náhrad pro onkologicky nemocné pacienty do 25 let.

Nové háro, z.s.

Vězením trest nekončí

Vězením trest nekončí

Kampaň upozorňuje veřejnost na skutečnost, že mnoho odsouzených čeká trest až po výkonu trestu. Zády se k nim mnohdy postaví společnost, rodina i známí.

RUBIKON Centrum, z. ú.

Nejkrásnější práce na světě

Nejkrásnější práce na světě

Cílem kampaně je zvýšit prestiž pěstounské péče v očích široké veřejnosti a zvýšení počtu zájemců o výkon pěstounské péče.

SOS dětské vesničky, z.s.

Sbírka ke Dni válečných veteránů

Sbírka ke Dni válečných veteránů

Den válečných veteránů se celosvětově slaví 11. 11. u příležitosti konce první světové války. Post Bellum připomíná osudy našich válečných veteránů.

Post Bellum, z. ú.

NADOTEK

NADOTEK

Osvětovo-fundraisingová kampaň má za cíl získat potřebné pochopení, podporu a pomoc pacientům s nemocí motýlích křídel a jejich rodinám. Skrze propagaci unikátních triček NADOTEK šíří jednak osvětu o nemoci – kůže pacientů je tak křehká, že i šev na oblečení ji může poranit a zároveň prodejem těchto triček získáváme prostředky na přímou podporu pacientů.

DEBRA ČR

Kotlík pomáhá

Kotlík pomáhá

Vánoční kotlíková sbírka Armády Spásy je po celém světě symbolem naděje a péče o osoby v nouzi. Lidé darováním libovolného příspěvku podpoří komunitní práci s dětmi a mládeží, rodinami, seniory a osamělými lidmi.

Armáda spásy

Skutečný dárek

Skutečný dárek

Cílem kampaně je oslovit v předvánočním čase diváky a motivovat je ke koupi certifikátu Skutečný dárek.

Člověk v tísni

Konto Bariéry

Konto Bariéry

Motivace dárců pro podporu tradiční kontinuální veřejné sbírky.

Nadace Charty 77

Daruji oblečení

Daruji oblečení

Cílem projektu je motivovat lidi k tomu, aby si protřídili šatník a poslali zpět do oběhu věci, které jsou ve stále pěkném a nositelném stavu dřív, než vyjdou z módy nebo se stanou odpadem.

MOMENT Česká republika, o. p. s.

Teď můžete pomáhat i bez hotovosti

Teď můžete pomáhat i bez hotovosti

Cílem kampaně je edukovat veřejnost, že na časopis Nový Prostor mohou teď čtenáři u prodejců platit platební kartou.

Nový Prostor, z.ú.

Do práce na kole

Do práce na kole

Do práce na kole je motivační výzva, která chce hravou formou přivést k udržitelné dopravě (kolo, chůze, běh) účastníky z celé České republiky.

Auto*mat, z.s.

Propagace skautingu

Propagace skautingu

Posláním a účelem je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností.

Junák – český skaut