2010 — Archiv kampaní — Spotové kampaně — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Spotové kampaně

Česká televize v roce 2010 podpořila tyto charitativní a osvětové projekty. Jednotlivé spoty můžete po zhlédnutí ohodnotit, klikněte na spot a hlasujte pomocí hvězdiček.

SOS dětské vesničky Přijďte včas!

Osvětová kampaň s cílem zajistit dostupnost informací pro oběti domácího násilí a dostupnost potřebných odborných informací, aby oběti dokázaly včas zastavit násilí a hledat odbornou pomoc

ROSA - centrum pro týrané a osamělé ženy, o.s., listopad - prosinec 2010 v celé ČR

spot 1
spot 2
spot 3

Za více žen v politice Za více žen v politice

Informační kampaň za vyšší zastoupení žen v politice a také zkvalitnění české politické scény a demokracie obecně

Fórum 50%, o.s., říjen - listopad 2010 v celé ČR

spot

SOS dětské vesničky SOS dětské vesničky

Informační kampaň o činnosti sdružení a s cílem zvýšit počet dětí v SOS dětských vesničkách a získat nové zájemce stát se pěstouny

Sdružení SOS dětských vesniček, o. s., listopad – prosinec 2010 v celé ČR

spot

SOS povodně 2010 SOS povodně 2010

Sbírková kampaň, jejímž cílem je shromáždit dostatek prostředků na účinnou pomoc postiženým lidem a rodinám po povodních na severu Čech

Člověk v tísni, o.p.s., od srpna 2010 v celé ČR

Dárcovské SMS lze posílat ve tvaru: DMS SOSPOVODNE a odeslat na číslo 87777 (cena DMS je 30 Kč, přijemci pomoci obdrží 27 Kč) nebo na konto sbírky: 72027202/0300

spot

Burza práce Konta Bariéry Burza práce Konta Bariéry

Informační kampaň s cílem usnadnit uplatnění na pracovním trhu lidem se zdravotním postižením

Nadace Charty 77, říjen – listopad 2010 v celé ČR

spot

Skutečná pomoc Skutečná pomoc

Dlouhodobá veřejná sbírka na pomoc lidem v chudých zemích a realizaci rozvojových projektů

Člověk v tísni, o.p.s., od června 2008 v celé ČR

Dárcovské SMS lze posílat ve tvaru: DMS SKUTEK a odeslat na číslo 87777 (cena DMS je 30 Kč, přijemci pomoci obdrží 27 Kč) nebo na konto sbírky: 3359 3359/0300

spot: Afghánistán
spot: Etiopie
spot: Vánoce

Tshirt – Tričko T-shirt – Tričko

Informační kampaň o tzv. opomíjených krizích a nemocech, o lidech vyloučených ze systému zdravotní péče

Lékaři bez hranic, leden – prosinec 2010 v celé ČR

spot

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Osvětová kampaň zaměřená na řešení problémů chudoby a sociálního vyloučení v ČR v kontextu EU

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a IQ Roma Servis, o.s., leden – prosinec 2010 v celé ČR

spot

Celé Česko čte dětem Celé Česko čte dětem: „Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den!“

Osvětový projekt s cílem popularizovat hlasité čtení dětem a mládeži a podpora širšího přístupu dětí ke kulturnímu dědictví.

Celé Česko čte dětem, o.p.s., leden – listopad 2010 v celé ČR

spot 1
spot 2
spot 3

Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku

Osvětová kampaň s cílem zvýšit povědomí o možnosti bezplatného vyšetření u praktického lékaře a tím snížení mortality tohoto onemocnění

Nadace Dagmar a Václava Havlových – Vize '97, leden – listopad 2010 v celé ČR

spot

Předlékařská první pomoc Předlékařská první pomoc

Osvětová kampaň s cílem seznámi veřejnost s principy ochrany zdraví a naučit ji teoreticky i prakticky ovládat život zachraňující úkony

Český červený kříž, prosinec 2009 – listopad 2010 v celé ČR

spot

Změřte si své emise Změřte si své emise

Osvětová kampaň s cílem vyzvat širokou veřejnost, aby se zamyslela nad svým osobním působením na znečišťování ovzduší a možnostmi, jak své negativní působení změnit

Nadace Partnerství, říjen 2009 – únor 2010

spot

Kroky k integraci Kroky k integraci

Osvětová kampaň podporující integraci dětí a dospělých se zdravotním postižením do společnosti

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, říjen 2009 – leden 2010

spot

Dárcovství orgánů Dárcovství orgánů

Osvětová kampaň s cílem zvýšit povědomí o významu dárcovství orgánů pro transplantační medicínu zejména od žijících dárců

Institut klinické a experimentální medicíny, únor 2009 – leden 2010 v celé ČR

spot