2017 — Archiv kampaní — Spotové kampaně — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Spotové kampaně

Česká televize podpořila v roce 2017 tyto charitativní a osvětové projekty:

Anděl Páně 2 pomáhá

Anděl Páně 2 pomáhá

Cílem kampaně je osvěta celé veřejnosti o nevyléčitelné nemoci cystická fibróza.

Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.

Tichá linka – I neslyšící si potřebuje zavolat

Tichá linka – I neslyšící si potřebuje zavolat

Kampaň upozorňuje na on-line platformu umožňující neslyšícím komunikovat v českém znakovém jazyce prostřednictvím streamovaného obrazu přes tlumočníka se 3 stranami.

Tichý svět

spot

Skutečný dárek

Skutečný dárek

Cílem kampaně je získat v předvánočním čase diváky, pro myšlenku darování certifikátu Skutečný dárek.

Člověk v tísni

spot

Debra

Debra

Osvětová kampaň s cílem pozitivně ovlivňovat chování lidí, kteří přijdou do kontaktu s pacienty trpící nemocí motýlích křídel.

Debra

spot

Buďte s námi rok!

Buďte s námi rok!

Cílem kampaně je větší informovanost lidí v ČR o mobilní domácí hospicové péči a možnosti zůstat doma až do konce svého života i při vážných nevyléčitelných nemocech.

Nadace Jedličkova ústavu

spot

To nejdůležitější je DOMA.

To nejdůležitější je DOMA.

Cílem kampaně je větší informovanost lidí v ČR o mobilní domácí hospicové péči a možnosti zůstat doma až do konce svého života i při vážných nevyléčitelných nemocech.

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

spot

Den válečných veteránů

Den válečných veteránů

Cílem kampaně je upozornit veřejnost na Den válečných veteránů, který připadá na 11. listopadu a vyjádřit úctu všem českým (československým) válečným veteránům.

Post Bellum, o.p.s.

spot

Každý koš pomáhá

Každý koš pomáhá

Každý koš pomáhá je sdružením lidí, kteří milují basketbal a chtějí pomáhat lidem, kteří se ocitli ve složité životní situaci. Kampaň upozorňuje na násilí, které je uplatňováno na seniorech.

Každý koš pomáhá, o.s.

spot

Korupční víceboj

Korupční víceboj

Kampaň upozorňuje na problematiku korupce ve sportu.

Transparency International Česká republika, o.p.s.

spot

Darujte zrak nevidomému v Africe

Darujte zrak nevidomému v Africe

Světlo pro svět je organizací, která se věnuje léčbě slepoty v méně rozvinutých částech světa. Cílem kampaně je upozornit na problematiku slepoty v rozvojových zemích, jejíž příčinou je šedý zákal, který je odstranitelný jednoduchou operací.

Světlo pro svět

spot

Nejste v tom sami

Nejste v tom sami

Osvětová kampaň s cílem vracet téma smrti a umírání do veřejné diskuze, normalizovat jej a tím vytvářet předpoklad pro společenské i legislativní změny v oblasti péče o umírající.

Cesta domů, z.ú.

spot

Rozvoj digitálního dárcovství v ČR

Rozvoj digitálního dárcovství v ČR

Fórum dárců sdružuje přední české nadace a fondy a realizuje dárcovské programy jako je dárcovská sms a darujsprávně.cz.

Fórum dárců

Propagace skautingu

Propagace skautingu

Posláním a účelem je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností.

Junák – český skaut

spot

Podpořte Linku bezpečí

Podpořte Linku bezpečí

Kampaň s cílem posílit povědomí o Lince bezpečí a získat nové individuální dárce.

Linka bezpečí

spot

Celorepublikové sbírkové dny Světlušky

Celorepublikové sbírkové dny Světlušky

Cílem kampaně spojené s 15. ročníkem celorepublikové sbírky je přiblížit vidícím svět nevidomých a oslovit dárce, aby přispěli na pomoc nevidomým.

Nadační fond Českého rozhlasu

spot 1
spot 2

Nemám svatozář. Mám práci.

Nemám svatozář. Mám práci.

Kampaň ve spolupráci s projektem Yellow Ribbon Run reaguje na problematiku zaměstnávání lidí se záznamem v rejstříku trestů.

RUBIKON centrum

6. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open

6. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open

Maximální podpora sociální inkluze dětí a mladých lidí se zdravotním postižením prostřednictvím sportovních aktivit určených pro smíšené týmy mladých lidí s postižením a intaktních mladých lidí.

Nadační fond Emil

I s duševní nemocí se dá normálně žít

I s duševní nemocí se dá normálně žít

Lidé s duševním onemocněním se setkávají se stigmatizací a diskriminací pravidelně. Nepřijetí ze strany okolí jim komplikuje život často stejně významně jako samotné onemocnění. Projekt je primárně cílen na širokou veřejnost, jejíž stereotypní postoje chce ovlivnit.

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.

spot

Pomáhej pomocí červeného nosu

Pomáhej pomocí červeného nosu

Cílem kampaně je podpora prodeje červených nosů, jež jsou symbolem Konta Bariéry.

Nadace Charty77/Konto Bariéry

Mental Power Prague Film festival

Mental Power Prague Film festival

11. ročník mezinárodního filmového festivalu (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením.

Spolek Hendaver

spot

Každý potřebuje svého kamaráda

Každý potřebuje svého kamaráda

Cílem kampaně je rozšířit všeobecné povědomí o Pestré společnosti a potřebnosti asistenčních psů.

Pestrá společnost, o.p.s.

spot

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Kampaň propaguje každodenní předčítání knih dětem pro jejich lepší rozvoj a posilování rodinných vazeb.

Celé Česko čte dětem

spot

Pomozte dětem se zrakovým postižením a jejich rodinám

Pomozte dětem se zrakovým postižením a jejich rodinám

Cílem kampaně je upozornit na problematiku rodin dětí se zrakovým postižením a současně zvýšit počet individuálních dárců organizace.

Eda

spot

Via Bona

Via Bona

Via Bona je ocenění, které každoročně uděluje Nadace Via jednotlivcům a firmám za významné počiny v oblasti filantropie. Jejím cílem je, aby se dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života lidí v Česku.

Nadace Via

spot

Vzdávám se

Vzdávám se

Kampaň si klade za cíl seznámit širokou veřejnost s problematikou těžce zrakově postižených. Zejména pak s výcvikem vodicích psů pro nevidomé. Cílem je taktéž získat finanční prostředky na samotný výcvik vodicích psů prostřednictvím zasílání DMS.

Nadační fond Mathilda

Český den proti rakovině

Český den proti rakovině

Osvětová kampaň zaměřená na prevenci nádorového onemocnění. V letošním roce se koná již 21. ročník zaměřený zejména na prevenci nádorů v oblasti hlavy a krku.

Liga proti rakovině, Praha z.s.

spot

Staňte se Dobrým andělem

Staňte se Dobrým andělem

Sbírková kampaň na podporu nadačního fondu Dobrý anděl, který pomáhá rodinám, jež se vlivem onkologického nebo jiného závažného onemocnění dostaly do finanční tísně.

Dobrý Anděl

spot

Pomozte dětem

Pomozte dětem

Charitativní projekt Nadace občanské společnosti a České televize. Výtěžek z celonárodní veřejné sbírky je určen na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let.

NROS

spot 1
spot 2

Domácí násilí a genderově podmíněné násilí

Domácí násilí a genderově podmíněné násilí

Základem Projektu je podpora rovnosti žen a mužů, konkrétně prevence domácího násilí jako jedné z forem genderově podmíněného násilí a podpora sladění pracovního, soukromého a rodinného života.

Úřad vlády ČR

spot

Hladomor v Jižním Súdánu

Hladomor v Jižním Súdánu

Smyslem kampaně je získat prostředky na humanitární pomoc v Jižním Súdánu, kde byl 20. února 2017 vyhlášen stav hladomoru a 1,1 milionu dětí je bezprostředně ohroženo na životě.

Český výbor pro UNICEF

spot

Česká olympijská nadace

Česká olympijská nadace

Projekt Česká olympijská nadace podporuje sportovce ve věku 6–18 let. Nezáleží na talentu, ale na chuti sportovat. Cílem nadace je umožnit sportovat dětem, kterým v tom brání nedostatek peněz.


spot

Rok asistence

Rok asistence

Asistence o.p.s. je poskytovatelem sociálních služeb lidem s postižením. Konkrétně se jedná o osobní asistenci, podporu při přechodu ze škol do dalšího života a při hledání zaměstnání. Cílem kampaně je přivést k asistování nové lidi.

Asistence o.p.s.

spot

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Tradiční sbírka Charity ČR, která probíhá vždy na přelomu nového roku. Jedná se o největší dobrovolnickou akci u nás, při které koledníci sbírají peníze do pokladniček po celé zemi. Výtěžek ze sbírky je určen lidem v nouzi.

Charita ČR

spot