Jak pomáhají benefiční speciály — Benefiční speciály — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Benefiční speciály

Spojení oblíbených pořadů České televize a neziskových organizací úspěšně funguje už od roku 2015. Za tu dobu jsme díky benefičním speciálům podpořili velké množství neziskových organizací, které se mohly prezentovat veřejnosti, a ještě získaly finanční prostředky ze zaslaných DMS.

Jaké benefiční speciály jste mohli na vašich obrazovkách například vidět?

Jen za roky 2019 a 2020 Česká televize připravila a odvysílala 28 benefičních speciálů pro vybrané organizace. A právě díky nim a Vašim darům se podařilo vybrat více než 22 000 000 Kč.

Oblíbeným pořadem, ve kterém se můžete seznámit s různými neziskovými organizacemi, je Kde domov můj. Tato zábavná kvízová hra pro tři soutěžící je zaměřená na znalosti, které se týkají naší vlasti, a to ze všech možných oborů, například historie, geografie, politiky, vědy či sportu. Díky benefičnímu speciálu pořadu Kde domov můj jsme pomohli např. organizaci Parkinson – help, Černí koně, Středisko rané péče Brno, Linka první psychické pomoci, Elpida, Parent projekt a mnoha dalším.

Neméně úspěšným formátem jsou Zázraky přírody. Pořad, jehož tématem je genialita matky přírody a to, jak lidé dokáží využívat jejích úžasných vynálezů, pomohl např. organizaci Nautis či Nadaci Partnerství.

Benefiční díl Herbáře podpořil Centrum Seňorina, které poskytuje sociální a odlehčovací služby pacientům s demencí a Alzheimerovou chorobou. Pomáhá také rodinám, které se o své blízké nemocné starají doma.

Speciální díl pořadu Pošta pro tebe byl věnován organizaci SOS dětské vesničky, která už padesát let úspěšně pomáhá ohroženým rodinám s péčí o své vlastní děti, ale současně poskytuje kvalitní alternativní péči dětem, které ve vlastní rodině vyrůstat nemohou.

Za pravidelný benefiční pořad můžeme označit Stardance, jež pravidelně věnuje jeden svůj díl Centru Paraple. Centrum Paraple pomáhá lidem po úrazech, při kterých došlo k poškození míchy.

Mezi další benefiční speciály můžeme zařadit Všechnopárty, či pořad Kluci v akci.

Právě všechny tyto zmíněné pořady pomáhají neziskovým organizacím ve zviditelnění a přispívají k získání finančních prostředků.

Výběrová řízení na benefiční speciály vypisujeme v průběhu celého roku. Sledujte naše aktuality a neváhejte se přihlásit!

Benefiční speciály Benefiční speciály Benefiční speciály Benefiční speciály