2009 — Archiv kampaní — Spotové kampaně — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Spotové kampaně

Česká televize podpořila v roce 2009 následující projekty... Jednotlivé spoty můžete po zhlédnutí ohodnotit, klikněte na spot a hlasujte pomocí hvězdiček.

Předlékařská první pomoc

Osvětová kampaň s cílem seznámi veřejnost s principy ochrany zdraví a naučit ji teoreticky i prakticky ovládat život zachraňující úkony

Český červený kříž
prosinec 2009 - listopad 2010

spot

Hledáme vás, mámo, táto

Hledáme vás, mámo, táto

Osvětová kampaň na podporu péče o ohrožené děti v nových rodinách. Cílem je oslovit veřejnost a získat zájemce o přijetí opuštěného dítěte do rodiny

Sdružení pěstounských rodin, o. s.
listopad 2009 v ČR

spot

Změřte si své emise

Změřte si své emise

Osvětová kampaň s cílem vyzvat širokou veřejnost, aby se zamyslela nad svým osobním působením na znečišťování ovzduší a možnostmi, jak své negativní působení změnit

Nadace Partnerství
říjen 2009 - únor 2010

spot

Kroky k integraci

Kroky k integraci

Osvětová kampaň podporující integraci dětí a dospělých se zdravotním postižením do společnosti

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
říjen 2009 – leden 2010

spot

Veselý senior

Veselý senior

Osvětová kampaň s cílem změnit dosavadní pohled na stáří, na postavení a význam seniorů ve společnosti

Nadační fond Veselý senior
září – listopad 2009 v celé ČR

spot

Nový start

Nový start

Veřejná sbírka na podporu lidí, kteří se za poslední rok a půl ocitli v důsledku úrazu či nemoci na vozíku. Finanční prostředky budou určeny na pokrytí výdajů nutných pro bezbariérové úpravy a nákup pomůcek

Nadace Charty 77
září – listopad 2009 v celé ČR

spot muž
spot žena

Všechny děti do škol

Všechny děti do škol

Osvětová a edukativní kampaň s cílem zvýšit povědomí o významu práva na vzdělání pro všechny děti a důsledků, které jeho upírání má

Amnesty International ČR
květen – říjen 2009 v celé ČR

spot

Dárcovství orgánů

Dárcovství orgánů

Osvětová kampaň s cílem zvýšit povědomí o významu dárcovství orgánů pro transplantační medicínu zejména od žijících dárců

Institut klinické a experimentální medicíny
květen 2009 - leden 2010 v celé ČR

spot

Dejte šanci bioodpadu!

Celonárodní čtení Bible

Veřejné nonstop čtení Bible na významném místě vybraného města. Cílem projektu je poukázat na kontext, který pro evropskou civilizaci Bible vytváří, morální a kulturní

Nadační fond Nové Bible Kralické
10. 4. - 12. 4. 2009 ve vybraných městech ČR (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Valašské Meziříčí, Vsetín, Hradec Králové, apod.)

spot

Dejte šanci bioodpadu!

Dejte šanci bioodpadu!

Informační a osvětová kampaň o užitečnosti odděleného sběru bioodpadů

Ekodomov, o.s.
únor - listopad 2009 v celé ČR

spot jablko
spot čaj

Celé Česko čte dětem: Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den!

Celé Česko čte dětem: "Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den!"

Osvětový projekt s cílem popularizovat hlasité čtení dětem a mládeži a podpora širšího přístupu dětí ke kulturnímu dědictví

Celé Česko čte dětem, o.p.s.
leden - září 2009 v celé ČR

spot 1
spot 2

Dar života - Obnova 2008

Dar života - Obnova 2008

Osvětová kampaň s cílem získat bezplatné dárce krve a vytvořit širokou základnu evidovaných dobrovolných dárců

Dar života, o.s.
listopad 2008 - srpen 2009 v celé ČR

spot

Skutečná pomoc

Skutečná pomoc

Dlouhodobá veřejná sbírka na pomoc lidem v chudých zemích a realizaci rozvojových projektů

Člověk v tísni, o.p.s.
od června 2008 v celé ČR

Dárcovské SMS lze posílat ve tvaru: DMS SKUTEK a odeslat na číslo 87777 (cena DMS je 30,-Kč, přijemci pomoci obdrží 27,-Kč) nebo na konto sbírky: 3359 3359/0300

spot 1
spot 2

Program speciálních olympiád

Program speciálních olympiád

Informační kampaň s cílem poskytovat příležitost tréninku a soutěží ve sportech olympijského typu pro lidi s mentálním postižením

České hnutí speciálních olympiád
červenec 2008 - červen 2009

spot

Předsednictví ČR v EU

Předsednictví ČR v EU

Informační kampaň prezentující Českou republiku v době jejího předsednictví v Evropské unii v roce 2009

Úřad vlády ČR

spot