2015 — Archiv kampaní — Spotové kampaně — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Spotové kampaně

V roce 2015 Česká televize podpořila formou vysílání krátkých spotů tyto charitativní a osvětové projekty.

Skutečný dárek

Skutečný dárek

Osvětová kampaň a kampaň na podporu dárcovství, jak snadno i zábavně lze pomáhat lidem v chudých zemích.

Člověk v tísni, o. p. s.

spot

ADRA – Mince denně

ADRA – Mince denně

Osvětový projekt s cílem zviditelnění programu pravidelného dárcovství: i malý příspěvek – mince denně – může změnit lidské životy.

ADRA, o. p. s.

spot

Linka bezpečí

Linka bezpečí

Osvětová kampaň s cílem zvýšit povědomí o bezplatné telefonické lince krizové pomoci pro děti a mladistvé, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci takového rozměru, že ji nemohou nebo nedokáží zvládnout vlastními silami.

Linka bezpečí, o. p. s.

spot

Debra

Debra

Charitativní osvětová kampaň o životě lidí s nemocí motýlích křídel.

Debra, o. p. s.

spot

72 hodin

72 hodin

4. ročník dobrovolnického projektu, do kterého se zapojilo již více než 50 000 lidí.

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM)

Cílem projektu 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí.

spot

Konto bariéry

Konto bariéry

Kampaň na podporu akce Buď šik pro charitu.

Nadace Charty 77 / Konto Bariéry

Konto BARIÉRY pomáhá již přes dvacet let zlepšit život lidem s handicapem. Za tuto dobu nadace rozdělila stovky milionů korun a podpořila tisíce projektů, za každým z nich byl konkrétní příběh.

spot

Podpora skautingu

Podpora skautingu

Junák – český skaut v letošní registraci překonal hranici 52 tisíc skautek a skautů všeho věku.

Junák – český skaut, z. s.

Kampaň představuje současný skauting jako dobrodružství, všestranný rozvoj, možnost získání mnoha dovedností, pobytu v přírodě v partě kamarádů, učení se hodnotám jako jsou hrát fair play, spolupráce, čestnost, pravdomluvnost, překonávání výzev.

spot

Podpora filantropie v Česku – Via Bona 2015

Podpora filantropie v Česku – Via Bona 2015

Projekt Nadace Via usiluje o propagaci filantropie. Filantropie dokáže nejen přinášet prospěch těm, kteří darují, ale i měnit k lepšímu celou společnost.

Nadace Via

spot 1
spot 2

Světluška

Světluška

Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě - bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.

Nadační fond Českého rozhlasu

spot 1
spot 2

Podpora individuálního dárcovství

Podpora individuálního dárcovství

Kampaň na podporu pravidelného dárcovství, které zakládá vztah mezi dobročinnou organizací a dárcem.

Koalice Za snadné dárcovství, z.s.

spot

Banal Fatal

Banal Fatal

Osvětová kampaň zaměřená na prevenci úrazů páteře a míchy.

Česká asociace paraplegiků CZEPA

spot

Věk se neříká

Věk se neříká

Kampaň, která upozorňuje na problematiku věkové diskriminace starších osob při zaměstnávání.

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

spot

DMS NEPAL

DMS NEPAL

Sbírková kampaň Člověka v tísni ve prospěch obětí zemětřesení v Nepálu.

Člověk v tísni

spot

Český den proti rakovině

Český den proti rakovině

Sbírková a preventivní kampaň na podporu prevence rakoviny.

Liga proti rakovině, o.s.

spot

Čistíme svět fantazie

Čistíme svět fantazie

Kampaň na podporu veřejné sbírky, jejíž výtěžek je určen na digitální restaurování Karla Zemana.

Nadace České bijáky

spot

Pomozte dětem

Pomozte dětem

Společný projekt NROS České televize. Sbírková kampaň zaměřená na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let.

NROS

spot 1
spot 2

Diabetes Mellitus – podpora prevence cukrovky

Diabetes Mellitus – podpora prevence cukrovky

Osvětová kampaň, která informuje o důležitosti prevence a včasné diagnózy diabetu mellitu (cukrovky).

Diabetologická asociace ČR, o. s.

spot 1
spot 2

Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

Kampaň, která poukazuje na problematiku černých skládek a vyzývá občany, aby se zapojili do úklidu.

Ekosmák

spot

Do práce na kole

Do práce na kole

Kampaň, která formou soutěže motivuje k používání alternativních dopravních prostředků na cestě do práce a snaží se tak přispět ke zlepšení životního prostředí ve městech.

Auto*Mat

spot

Dobrý anděl

Dobrý anděl

Sbírková kampaň na podporu nadačního fondu Dobrý anděl, který pomáhá rodinám, jež se vlivem onkologického nebo jiného závažného onemocnění dostaly do finanční tísně.

Dobrý anděl

spot

Bílý kruh bezpečí

Bílý kruh bezpečí

Informační kampaň o spuštění a provozu bezplatné linky pomoci pro oběti kriminality a domácího násilí.

Bílý kruh bezpečí

spot 1
spot 2
spot 3

Skutečný dárek

Skutečný dárek

Děkovná kampaň dárcům, kteří přispěli do sbírky na podporu lidí v rozvojových zemích.

Člověk v tísni

spot

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Informační kampaň, jejímž cílem je popularizovat hlasité čtení dětem a mládeži a podpora širšího přístupu dětí ke kulturnímu dědictví.

Celé České čte dětem, o.p.s.

spot 1
spot 2

Prevence rakovinových onemocnění

Prevence rakovinových onemocnění

Osvětová kampaň v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR SYSTÉM PODPORY PREVENCE VYBRANÝCH NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ V ČR - SCREENINGOVÉ PROGRAMY.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Součástí kampaně je i adresné zvaní zdravotními pojišťovnami, které se zaměřují na prevenci před třemi konkrétními diagnózami – rakovinou prsu, děložního hrdla a kolorekta. Jedná se o choroby, které jsou v Česku ve srovnání s jinými zeměmi velmi rozšířené, a jejich počet dlouhodobě neklesá.

spot 1
spot 2

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Kampaň na podporu tradiční dobročinné Tříkrálové sbírky

Charita ČR

spot