Kde jsem:

ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

ČT podporuje charitu

Aktuálně

Osmadvacáté adventní koncerty přinesly rekordní výtěžek

Během čtyř předvánočních koncertů České televize se podařilo vybrat více než 10,5 milionu korun. Letošní ročník tak překonal všech sedmadvacet předchozích. Výtěžek z jedné z nejstarších dobročinných sbírek v Česku letos pomůže rodinám s předčasně narozenými dětmi, lidem s mentálním postižením, s poškozením mozku i pacientům, kteří potřebují hospicovou péči.

Více informací najdete v tiskové zprávě.

Knižní burza pomohla splnit dětská vánoční přání

Přes 136 tisíc korun vynesla dobročinná knižní burza Ježíšek z La Fabriky, kterou zorganizovala v předvánočním čase Nora Fridrichová. Do burzy darovalo své podepsané knihy více než 120 českých autorů a autorek a díky štědrým hostům se všechny podařilo prodat. Celý výtěžek putuje neziskové organizaci Klub svobodných matek, která přispěje na dárky dětem, jejichž mámy si nemohou dovolit ani štědrovečerní večeři.

Burzu v divadle La Fabrika podpořily i další českotelevizní osobnosti a hosté jako Tamara a Tomáš Klusovi nebo Dagmar Pecková.

Přílohy

Ježíšek z La Fabriky (84 kB)

Ježíšek z La Fabriky (61 kB)

Ježíšek z La Fabriky (51 kB)

Mikulášská s Českou televizí

Česká televize opět pozvala děti z dětských domovů a pěstounských rodin v Praze, Brně a Ostravě na charitativní mikulášské promítání vánoční pohádky. Děti měly možnost shlédnout jako jedni z prvních pohádku Čertí brko, která se své televizní premiéry dočká až příští rok. V Praze děti přivítala a bavila Majda z Kouzelné školy a po projekci na malé diváky čekala autogramiáda s hercem Václavem Koptou. Mikulášské akce, na které nechyběla ani malá nadílka, se zúčastnilo ve všech třech městech přes 700 dětí.

Přílohy

Mikulášské promítání (287 kB)

Mikulášské promítání (380 kB)

Moderátoři brněnského studia ČT pomáhají nemocným dětem

Tři dny, od pondělí 10. do středy 12. prosince, budou moderátoři brněnského studia České televize vařit v centru Brna na Jakubském náměstí kávu a nabízet ji kolemjdoucím. Výtěžek věnují nadačnímu fondu dětské onkologie při FN v Brně KRTEK. Akce nazvaná Kafe s Dobrým ránem a brněnským studiem ČT se koná už druhým rokem. Loni trvala jeden den a podařilo se vybrat bezmála 25 tisíc korun. Letos moderátory Dobrého rána doplní jejich kolegyně a kolegové z dalších pořadů, můžete se tak potkat s tvářemi Sama doma, Událostí v regionech, AZ kvízu a dalších.

Více informací najdete na webu ČT a na facebooku.

Staňte se součástí benefičního speciálu Zázraků přírody

Na jaře 2019 odvysílá Česká televize benefiční speciál, který propojí oblíbený pořad Zázraky přírody s charitativním nebo osvětovým projektem vybrané neziskové organizace. Podpořená organizace bude mít příležitost prezentovat svoji činnost, oslovit širší publikum a také získá výnos z dárcovských sms, které v průběhu vysílání pošlou diváci.

Letošní benefiční speciál Zázraků přírody podpořil neziskovou organizaci EDA, která pomáhá rodinám s dětmi se zrakovým postižením. Diváci prostřednictvím dárcovských SMS přispěli celkovou částkou 924 500,- Kč.

Pokud by se Vaše organizace chtěla zapojit do charitativního vysílání Zázraků přírody, zašlete nám nejpozději do 19. prosince vyplněnou žádost.

Dotazy k žádosti a benefičnímu speciálu můžete zkonzultovat s manažerem charitativních aktivit.

Česká televize nabízí možnost propojit charitativní a osvětové projekty neziskových organizací se zavedenými zábavními pořady od roku 2015. V roce 2016 jsme za tento inovativní projekt získali od platformy Byznys pro společnost ocenění Top odpovědná firma roku.

Je 20 vteřin málo anebo hodně pro oslovení veřejnosti?

Odpověď na tuto otázku spolu s dalšími cennými radami a tipy se dozvěděli zástupci neziskových organizací na dalším workshopu České televize, který se uskutečnil na začátku června na Kavčích horách.

Cílem workshopu bylo ukázat zástupcům neziskového sektoru, jak vytvořit poutavý spot tak, aby byl v souladu s podmínkami České televize a zároveň, aby splňoval očekávání dané organizace. Během celodenního setkání se tak zúčastnění dozvěděli, jak definovat a zadat kampaň, tak aby splnila stanovené cíle a co vše a jakým způsobem lze odvyprávět ve 20 vteřinách. Dále se měli možnost seznámit s veškerými platformami, na kterých lze již vyrobený spot prezentovat a vůbec, jak s ním dále pracovat a v neposlední řadě měli možnost načerpat inspiraci z různých nejen charitativních spotů, jak české tak zahraniční scény. Workshopem, kterého se zúčastnilo na 25 zástupců NNO, provedli ti nejpovolanější z řad České televize a taktéž externí odborníci z praxe.

Skončil 20. ročník sbírkového projektu Pomozte dětem

Posledním květnovým dnem se uzavřel 20. ročník sbírkového projektu Pomozte dětem, který již tradičně vyvrcholil slavnostním benefičním večerem, který na Velikonoční pondělí v přímém přenosu odvysílala ČT1. Během tohoto večera, kterým opět provedla Jolana Voldánová za doprovodu známých hostů, se podařilo vybrat o 1,5 milionu korun více než v minulém ročníku a tedy téměř 2,5 milionu korun.

Celkem vynesl dvacátý ročník sbírky krásných 10 753 143,- Kč. Tato částka bude použita na podporu 31 ročních projektů a podporu individuálních projektů zaměřených na pomoc dětem. Všem dárcům, sponzorům a přátelům patří velký dík.

Více na www.pomoztedetem.cz

Přílohy

Benefiční večer (9765 kB)

Zázraky přírody pomohly Rané péči EDA

V sobotu 21. dubna byl odvysílán již čtvrtý charitativní díl oblíbeného pořadu Zázraky přírody, tentokrát propojený s neziskovou organizací EDA, která pomáhá rodinám s dětmi se zrakovým postižením. Během pořadu, ve kterém si jeho moderátoři a hosté vyzkoušeli řadu pokusů týkajících se zrakového postižení, zasílali diváci dárcovské SMS a pomohli tak organizaci EDA vybrat krásných 924 500 Kč. Výtěžek bude použit na zkvalitňování veškerých služeb, které organizace poskytuje bezplatně.

Přílohy

Zázraky přírody pro organizaci EDA (13654 kB)

Zlatý záchranářský kříž

Minulý týden převzali na Pražském hradě ocenění Zlatého záchranářského kříže ti, kteří pomohli svým instinktem a duchapřítomností zachránit lidský život. Již dvacátý ročník ocenění o nejlepší záchranářský čin roku si odnesli jak zástupci z řad profesionálů, tak naprostí laici. Záchranářské kříže byly uděleny v deseti kategoriích, z nichž jednu udělovala i Česká televize, jakožto hlavní mediální partner celé akce. Ta ocenila příběh pana Káška, který neváhal a svou naprosto bleskurychlou reakcí zachránil muže, na nějž se převrátil traktor a přimáčkl jej k zemi v oblasti břicha. Jen díky panu Káškovi se tak zářijové středeční odpoledne nestalo muži osudným.

Přílohy

Zlatý záchranářský kříž (9812 kB)

Česká televize školí neziskovky v regionech

Na konci února se vydala Česká televize proškolit neziskové organizace v oblasti komunikace a fundraisingu do Olomouce a Ostravy. Workshopy, které se již uskutečnily na půdě České televize, se nyní přesunuly i do regionů, aby se jich mohli zúčastnit zástupci neziskových organizací z jihomoravského a moravskoslezského kraje. Svoji takzvanou roadshow, uskutečnila Česká televize ve spolupráci s Fórem dárců, se kterým dlouhodobě pracuje a spolu s ním se snaží pomoci zkvalitnit práci neziskových organizací, zejména co se marketingové komunikace týče. „Letos jsme se rozhodli zacílit na neziskové organizace, které nemají celorepublikový dopad, pro své domovské regiony jsou však zásadní a nezastupitelné. Proto je potřeba jim vyjít vstříc a podpořit je minimálně poskytnutím stejných možností, jaké mají organizace soustředěné kolem hlavního města. Ve spolupráci s regionálními studii v Olomouci a Ostravě nabízíme i jim šanci naučit se správně a účelně prezentovat sami sebe,“ říká manažerka pro charitativní aktivity České televize Jana Jurášová.

Hlavním tématem této roadshow byly Trendy v komunikaci a fundraisingu. Zástupci neziskových organizací se tak dozvěděli, jak se lépe prezentovat navenek, jak zaujmout a stát se celkově viditelnějšími. Celodenní workshop byl rozdělen do dvou bloků. V prvním se posluchači dozvěděli z úst ředitelky Fóra dárců klíčové trendy fundraisingu a individuálního dárcovství nejen u nás, ale také jak se tato oblast vyvíjí ve světe. Marketingovou komunikaci si vzal na starost Tomáš Jindříšek, spolumajitel komunikační agentury Darkside, který poradil, jak nejlépe komunikovat s veřejností a oslovit potencionální dárce. Jitka Švejcarová, specialistka společenské odpovědnosti ČSOB, nakonec představila hlavní principy a novinky programu ČSOB pomáhá regionům, díky němuž mohou organizace získat nemalou částku pro své projekty a akce. Odpolední blok byl pak celý pod taktovkou České televize. Nejdříve informovala Jana Jurášová o možnostech podpory neziskových organizací Českou televizí. Představila nejen dosavadní projekty, ale také ty připravované a poradila, jak se do nich mohou organizace zapojit. Poté se slova ujali samotní redaktoři zpravodajství, kteří poradili jak napsat tiskovou zprávu, jak oslovit média, jak natočit video a komunikovat na sociálních sítích. Všechny tyto rady si pak zástupci vyzkoušeli v praxi a výsledky své práce s redaktory zkonzultovali.

Roadshow, které se zúčastnilo na 40 neziskových organizací, se v polovině března přesune do Brna, kde se uskuteční vzhledem k velkému zájmu hned dvě školení.

Přílohy

Workshop v regionech (618 kB)

« | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | » (9)