Kde jsem:

ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

ČT podporuje charitu

Aktuálně

Chcete se stát součástí benefičního speciálu pořadu Kluci v akci? Nyní máte možnost!

Česká televize nabízí neziskovým organizacím další možnost, jak se stát součástí jejího vysílání a získat nejen finanční pomoc, ale také podporovatele a publicitu. Už na jaře 2019 odvysílá benefiční speciál pořadu Kluci v akci, pro který hledá partnerskou neziskovou organizaci.

Pokud máte nápad, jak Vaši organizaci nebo aktuální projekt smysluplně propojit s pořadem, zašlete nejpozději do pátku 8. 3. 2019 žádost o zařazení do benefičního speciálu na email: jiri.vana@ceskatelevize.cz. Důležitou součástí žádosti je návrh stručného scénáře benefičního dílu (hosté ve studiu, forma prezentace organizace apod.), který by právě Vaši organizace propojil s pořadem tak, aby byl zachován stávající formát. Spolu s žádostí zašlete i aktuální výroční zprávu Vaší organizace. Žádající organizace také musejí mít zřízenou službu dárcovské DMS.

Pro lepší představu, jak benefiční speciál pořadu Kluci v akci vypadá, se můžete podívat na poslední charitativní díl, který byl věnován organizaci MammaHelp.

V případě dotazů se obracejte na manažera charitativních aktivit.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci!

Předpremiéry seriálu Most! vynesly téměř 100 tisíc pro místní hospic

Herec Martin Hofmann, režisér Jan Prušinovský a kreativní producent Michal Reitler předali 5.2. Hospici v Mostě šek na částku 93 921 Kč. Tolik se vybralo v rámci regionálních předpremiér seriálu MOST! v Ústí nad Labem, Ostravě, Plzni, v Praze a ve městě Most, podle kterého je seriál České televize pojmenován. Akce se zúčastnili kromě ředitelky hospice Blanky Štěvicové i náměstek hejtmana Ústeckého kraje Zdeněk Matouš a primátor Mostu Jan Paparega.

"Vybrané peníze použijeme na léčbu pacientů. Pořídíme za ně léky a náplasti tišící bolest, což je pro naše klienty velmi důležité, vysvětluje ředitelka hospice Blanka Štěvicová a dodává: „Každé pondělí se na seriál díváme a hned v úterý o něm diskutujeme. Zdravíme se ‚Dycky Most!‘"

Komediální Most!, tvůrčího dua Jan Prušinovský, Petr Kolečko, se těší velké divácké oblibě. Pátý díl sledovalo více než 1,5 milionu diváků s podílem na publiku přesahujícím 38 %. Seriál dosahuje rekordních čísel v odložené a internetové sledovanosti, které navyšují živou sledovanost o šestačtyřicet procent.

Přílohy

Předání šeku Most! (994 kB)

Hosté plesu ČT podpořili sbírku Pomozte dětem

Celkem 153 000 Kč z prodeje tomboly na plese České televize putuje na konto společné sbírky ČT a Nadace rozvoje občanské společnosti Pomozte dětem. Výtěžek tomboly byl o téměř 30 000 Kč vyšší než v minulém roce. Děkujeme!

Přílohy

Ples ČT (640 kB)

Staňte se součástí benefičních speciálů soutěže Kde domov můj?

Česká televize nabízí neziskovým organizacím možnost prezentovat činnost a získat finanční podporu prostřednictvím speciálních dílů soutěžního pořadu Kde domov můj. Na jaře 2019 odvysílá ČT tři benefiční speciály a jejich účastníkem může být i Vaše organizace.

Podmínkou pro zapojení do charitativních dílů je sestavení tříčlenného týmu. Dva ze soutěžících musí být jakkoliv spojeni s organizací (např. zaměstnanec nebo klient), pro kterou soutěží. Třetí ze soutěžících musí být známou tváří, ideálně patronem organizace.

Podoba soutěže zůstává stejná jako v běžných dílech. Jediná změna je v tom, že všichni tři soutěžící hrají ve prospěch organizace, které připadne celá výhra a výtěžek z dárcovských SMS poslaných diváky během vysílání pořadu.

Pokud byste měli zájem stát se součástí benefičního speciálu, pošlete nejpozději do 8. 2. 2019 na e-mail: jiri.vana@ceskatelevize.cz následující informace:

• Jméno kontaktní osoby a kontaktní údaje (telefon a e-mail)
• Jména tří soutěžících
• Stručné představení Vaší organizace a aktuální výroční zprávu

V případě dotazů se obracejte na manažera charitativních aktivit ČT.

První tři benefiční speciály pořadu Kde domov můj? odvysílala Česká televize na podzim roku 2018. Prezentovaly se organizace Život 90, Dejme dětem šanci a Nadační fond Mathilda. Díky úspěchu charitativních dílů plánujeme v roce 2019 odvysílat dalších šest benefičních speciálů, tři v jarním a tři v podzimním termínu.

Přílohy

Kde domov můj? (750 kB)

Osmadvacáté adventní koncerty přinesly rekordní výtěžek

Během čtyř předvánočních koncertů České televize se podařilo vybrat více než 10,5 milionu korun. Letošní ročník tak překonal všech sedmadvacet předchozích. Výtěžek z jedné z nejstarších dobročinných sbírek v Česku letos pomůže rodinám s předčasně narozenými dětmi, lidem s mentálním postižením, s poškozením mozku i pacientům, kteří potřebují hospicovou péči.

Více informací najdete v tiskové zprávě.

Knižní burza pomohla splnit dětská vánoční přání

Přes 136 tisíc korun vynesla dobročinná knižní burza Ježíšek z La Fabriky, kterou zorganizovala v předvánočním čase Nora Fridrichová. Do burzy darovalo své podepsané knihy více než 120 českých autorů a autorek a díky štědrým hostům se všechny podařilo prodat. Celý výtěžek putuje neziskové organizaci Klub svobodných matek, která přispěje na dárky dětem, jejichž mámy si nemohou dovolit ani štědrovečerní večeři.

Burzu v divadle La Fabrika podpořily i další českotelevizní osobnosti a hosté jako Tamara a Tomáš Klusovi nebo Dagmar Pecková.

Přílohy

Ježíšek z La Fabriky (84 kB)

Ježíšek z La Fabriky (61 kB)

Ježíšek z La Fabriky (51 kB)

Mikulášská s Českou televizí

Česká televize opět pozvala děti z dětských domovů a pěstounských rodin v Praze, Brně a Ostravě na charitativní mikulášské promítání vánoční pohádky. Děti měly možnost shlédnout jako jedni z prvních pohádku Čertí brko, která se své televizní premiéry dočká až příští rok. V Praze děti přivítala a bavila Majda z Kouzelné školy a po projekci na malé diváky čekala autogramiáda s hercem Václavem Koptou. Mikulášské akce, na které nechyběla ani malá nadílka, se zúčastnilo ve všech třech městech přes 700 dětí.

Přílohy

Mikulášské promítání (287 kB)

Mikulášské promítání (380 kB)

Moderátoři brněnského studia ČT pomáhají nemocným dětem

Tři dny, od pondělí 10. do středy 12. prosince, budou moderátoři brněnského studia České televize vařit v centru Brna na Jakubském náměstí kávu a nabízet ji kolemjdoucím. Výtěžek věnují nadačnímu fondu dětské onkologie při FN v Brně KRTEK. Akce nazvaná Kafe s Dobrým ránem a brněnským studiem ČT se koná už druhým rokem. Loni trvala jeden den a podařilo se vybrat bezmála 25 tisíc korun. Letos moderátory Dobrého rána doplní jejich kolegyně a kolegové z dalších pořadů, můžete se tak potkat s tvářemi Sama doma, Událostí v regionech, AZ kvízu a dalších.

Více informací najdete na webu ČT a na facebooku.

Staňte se součástí benefičního speciálu Zázraků přírody

Na jaře 2019 odvysílá Česká televize benefiční speciál, který propojí oblíbený pořad Zázraky přírody s charitativním nebo osvětovým projektem vybrané neziskové organizace. Podpořená organizace bude mít příležitost prezentovat svoji činnost, oslovit širší publikum a také získá výnos z dárcovských sms, které v průběhu vysílání pošlou diváci.

Letošní benefiční speciál Zázraků přírody podpořil neziskovou organizaci EDA, která pomáhá rodinám s dětmi se zrakovým postižením. Diváci prostřednictvím dárcovských SMS přispěli celkovou částkou 924 500,- Kč.

Pokud by se Vaše organizace chtěla zapojit do charitativního vysílání Zázraků přírody, zašlete nám nejpozději do 19. prosince vyplněnou žádost.

Dotazy k žádosti a benefičnímu speciálu můžete zkonzultovat s manažerem charitativních aktivit.

Česká televize nabízí možnost propojit charitativní a osvětové projekty neziskových organizací se zavedenými zábavními pořady od roku 2015. V roce 2016 jsme za tento inovativní projekt získali od platformy Byznys pro společnost ocenění Top odpovědná firma roku.

Je 20 vteřin málo anebo hodně pro oslovení veřejnosti?

Odpověď na tuto otázku spolu s dalšími cennými radami a tipy se dozvěděli zástupci neziskových organizací na dalším workshopu České televize, který se uskutečnil na začátku června na Kavčích horách.

Cílem workshopu bylo ukázat zástupcům neziskového sektoru, jak vytvořit poutavý spot tak, aby byl v souladu s podmínkami České televize a zároveň, aby splňoval očekávání dané organizace. Během celodenního setkání se tak zúčastnění dozvěděli, jak definovat a zadat kampaň, tak aby splnila stanovené cíle a co vše a jakým způsobem lze odvyprávět ve 20 vteřinách. Dále se měli možnost seznámit s veškerými platformami, na kterých lze již vyrobený spot prezentovat a vůbec, jak s ním dále pracovat a v neposlední řadě měli možnost načerpat inspiraci z různých nejen charitativních spotů, jak české tak zahraniční scény. Workshopem, kterého se zúčastnilo na 25 zástupců NNO, provedli ti nejpovolanější z řad České televize a taktéž externí odborníci z praxe.

« | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | » (9)