Spotové kampaně — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Spotové kampaně

Česká televize podporuje v roce 2022 tyto charitativní a osvětové projekty:

60 let boje za lidská práva a svobodu

60 let boje za lidská práva a svobodu

Cílem kampaně je zvýšit povědomí Čechů a Češek o tématu politických vězňů a dalších nespravedlivě vězněných a zapojit se do pomoci skrze dárcovství.

Amnesty International Česká republika, z.s.

Asistujeme.cz

Asistujeme.cz

Kampaň asistujeme.cz oslovuje nové lidi pro podporu a pomoc lidem s postižením a seniorům. Cílem kampaně je propojit zájemce o asistování s organizacemi, které tuto službu poskytují.

Asistence, o.p.s.

Nové Paraple

Nové Paraple

Nové Paraple je kampaň na získání finančních zdrojů na projekt rekonstrukce a přístavby budovy Centra Paraple. Cílem je zlepšení a modernizace rehabilitačního, terapeutického a ubytovacího prostoru pro klienty Centra Paraple.

Centrum Paraple, o.p.s.

„Opravdu myslíš, že se tě to netýká?“ – osvěta a prevence v oblasti HIV a testování na HIV

„Opravdu myslíš, že se tě to netýká?“ – osvěta a prevence v oblasti HIV a testování na HIV

Projekt prevence, testování a péče o HIV+ a jejich rodinné příslušníky a přátele. Česká společnost AIDS pomoc poskytuje své služby již více než 30 let a věnuje se intenzivně právě těmto prioritám.

Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

Dobré víly dětem

Dobré víly dětem

Cílem kampaně je získat finance na rozvoj organizace. Dokud bude v Česku 142 dětských domovů, chceme, aby každý z nich měl svoji Vílu. Dalším cílem je osvěta o problematice dětí v dětských domovech.

Dobré víly dětem, z.s.

Global Teacher Prize Czech republic

Global Teacher Prize Czech republic

Cílem odborné ceny Global Teacher Prize Czech Republic je ocenit a podpořit kvalitní pedagogy působící na ZŽ a SŠ v ČR.

EDUin, o.p.s.

Svoboda uzdravuje

Svoboda uzdravuje

Hlavním smyslem projektu je osvěta v oblasti duševního zdraví. Duševní onemocnění je jedním z nejbolestnějších, ale lidé se o svých psychických problémech stále bojí otevřeně mluvit. Mají strach ze stigmatizace a nepochopení. Kampaň si klade za cíl docílit větší otevřenosti k tomuto tématu a většího porozumění směrem k nemocným.

Fokus Praha, z.ú.

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Tradiční sbírka Charity ČR probíhá vždy na přelomu nového roku. Jedná se o největší dobrovolnickou akci v ČR, při které koledníci sbírají peníze do pokladniček po celé zemi. Výtěžek ze sbírky je určen lidem v nouzi.

Charita ČR

Informační kampaň organizace Na počátku

Informační kampaň organizace Na počátku

Kampaň má za cíl rozšířit povědomí o službách organizace Na počátku, která pomáhá od roku 1994 těhotným ženám a maminkám s dětmi v tísni.

Na počátku, o.p.s.

8000důvodů

8000důvodů

Cílem iniciativy 8000důvodů je zlepšit situaci ohrožených dětí v České republice. 8000 dětí v ústatních zařízeních je totiž 8000 důvodů ke změně stávajícího systému péče o ohrožené děti.

Nadace J&T

Osvětová kampaň o rané péči

Osvětová kampaň o rané péči

Cílem kampaně je informovat o poskytování služby rané péče a zajistit tak včas odbornou pomoc.

Společnost pro ranou péči

Ukliďme Česko 2022

Ukliďme Česko 2022

Ukliďme Česko je celorepubliková dobrovolnická úklidová akce s cílem uklidit černé skládky a nepořádek po celé České republice.

Ukliďme Česko, z.s.

Do práce na kole

Do práce na kole

Do práce na kole je motivační výzva, která chce hravou formou přivést k udržitelné dopravě (kolo, chůze, běh) účastníky z celé České republiky.

Auto*mat, z.s.

Vysílání dobrovolníků na projekty v zahraničí

Vysílání dobrovolníků na projekty v zahraničí

Cílem kampaně je informovat o krátkodobých dobrovolnických programech v zahraničí.

INEX-SDA, z.s.

EDA pomáhá

EDA pomáhá

Cílem kampaně je upozornit na problematiku rodin dětí se zrakovým postižením a současně zvýšit počet individuálních dárců organizace.

EDA cz, z.ú.

Český den proti rakovině

Český den proti rakovině

Osvětová kampaň zaměřená na prevenci nádorového onemocnění. V letošním roce se koná již 23. ročník zaměřený zejména na prevenci nádorového onemocnění ledvin a močového měchýře.

Liga proti rakovině, z.s.

70° Celsia

70° Celsia

Preventivní kampaň upozorňuje na nebezpečí těžkého opaření dětí zejména horkou tekutinou a dále na další úrazy, které se mohou přihodit při používání horkého oleje, elektrického proudu, ohřívání lahví a dudlíků apod.

spolek BOLÍTO

Změňme společně, jak u nás učíme

Změňme společně, jak u nás učíme

Cílem kampaně je oslovit především rodičovskou veřejnost a upozornit ji na důležitost vzdělávání a to, že se jich vzdělávání jejich dětí týká a jsou jeho součástí.

Nadační fond Eduzměna

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Kampaň Celé Česko čte dětem oslovuje všechny generace lidí a motivuje je k pravidelnému předčítání dětem. Díky každodennímu předčítání knih se mohou děti lépe rozvíjet a dochází také k posilování rodinné vazby.

Celé Česko čte dětem, o.p.s.

Propagace skautingu

Propagace skautingu

Posláním a účelem je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností.

Junák – český skaut