Spotové kampaně — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Spotové kampaně

Česká televize podporuje v roce 2022 tyto charitativní a osvětové projekty:

60 let boje za lidská práva a svobodu

60 let boje za lidská práva a svobodu

Cílem kampaně je zvýšit povědomí Čechů a Češek o tématu politických vězňů a dalších nespravedlivě vězněných a zapojit se do pomoci skrze dárcovství.

Amnesty International Česká republika, z.s.

Asistujeme.cz

Asistujeme.cz

Kampaň asistujeme.cz oslovuje nové lidi pro podporu a pomoc lidem s postižením a seniorům. Cílem kampaně je propojit zájemce o asistování s organizacemi, které tuto službu poskytují.

Asistence, o.p.s.

Nové Paraple

Nové Paraple

Nové Paraple je kampaň na získání finančních zdrojů na projekt rekonstrukce a přístavby budovy Centra Paraple. Cílem je zlepšení a modernizace rehabilitačního, terapeutického a ubytovacího prostoru pro klienty Centra Paraple.

Centrum Paraple, o.p.s.

„Opravdu myslíš, že se tě to netýká?“ – osvěta a prevence v oblasti HIV a testování na HIV

„Opravdu myslíš, že se tě to netýká?“ – osvěta a prevence v oblasti HIV a testování na HIV

Projekt prevence, testování a péče o HIV+ a jejich rodinné příslušníky a přátele. Česká společnost AIDS pomoc poskytuje své služby již více než 30 let a věnuje se intenzivně právě těmto prioritám.

Česká společnost AIDS pomoc, z.s.

Dobré víly dětem

Dobré víly dětem

Cílem kampaně je získat finance na rozvoj organizace. Dokud bude v Česku 142 dětských domovů, chceme, aby každý z nich měl svoji Vílu. Dalším cílem je osvěta o problematice dětí v dětských domovech.

Dobré víly dětem, z.s.

Global Teacher Prize Czech republic

Global Teacher Prize Czech republic

Cílem odborné ceny Global Teacher Prize Czech Republic je ocenit a podpořit kvalitní pedagogy působící na ZŽ a SŠ v ČR.

EDUin, o.p.s.

Svoboda uzdravuje

Svoboda uzdravuje

Hlavním smyslem projektu je osvěta v oblasti duševního zdraví. Duševní onemocnění je jedním z nejbolestnějších, ale lidé se o svých psychických problémech stále bojí otevřeně mluvit. Mají strach ze stigmatizace a nepochopení. Kampaň si klade za cíl docílit větší otevřenosti k tomuto tématu a většího porozumění směrem k nemocným.

Fokus Praha, z.ú.

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Tradiční sbírka Charity ČR probíhá vždy na přelomu nového roku. Jedná se o největší dobrovolnickou akci v ČR, při které koledníci sbírají peníze do pokladniček po celé zemi. Výtěžek ze sbírky je určen lidem v nouzi.

Charita ČR

Informační kampaň organizace Na počátku

Informační kampaň organizace Na počátku

Kampaň má za cíl rozšířit povědomí o službách organizace Na počátku, která pomáhá od roku 1994 těhotným ženám a maminkám s dětmi v tísni.

Na počátku, o.p.s.

8000důvodů

8000důvodů

Cílem iniciativy 8000důvodů je zlepšit situaci ohrožených dětí v České republice. 8000 dětí v ústatních zařízeních je totiž 8000 důvodů ke změně stávajícího systému péče o ohrožené děti.

Nadace J&T

Osvětová kampaň o rané péči

Osvětová kampaň o rané péči

Cílem kampaně je informovat o poskytování služby rané péče a zajistit tak včas odbornou pomoc.

Společnost pro ranou péči

Ukliďme Česko 2022

Ukliďme Česko 2022

Ukliďme Česko je celorepubliková dobrovolnická úklidová akce s cílem uklidit černé skládky a nepořádek po celé České republice.

Ukliďme Česko, z.s.

Do práce na kole

Do práce na kole

Do práce na kole je motivační výzva, která chce hravou formou přivést k udržitelné dopravě (kolo, chůze, běh) účastníky z celé České republiky.

Auto*mat, z.s.

Vysílání dobrovolníků na projekty v zahraničí

Vysílání dobrovolníků na projekty v zahraničí

Cílem kampaně je informovat o krátkodobých dobrovolnických programech v zahraničí.

INEX-SDA, z.s.

EDA pomáhá

EDA pomáhá

Cílem kampaně je upozornit na problematiku rodin dětí se zrakovým postižením a současně zvýšit počet individuálních dárců organizace.

EDA cz, z.ú.

Český den proti rakovině

Český den proti rakovině

Osvětová kampaň zaměřená na prevenci nádorového onemocnění. V letošním roce se koná již 23. ročník zaměřený zejména na prevenci nádorového onemocnění ledvin a močového měchýře.

Liga proti rakovině, z.s.

70° Celsia

70° Celsia

Preventivní kampaň upozorňuje na nebezpečí těžkého opaření dětí zejména horkou tekutinou a dále na další úrazy, které se mohou přihodit při používání horkého oleje, elektrického proudu, ohřívání lahví a dudlíků apod.

spolek BOLÍTO

Změňme společně, jak u nás učíme

Změňme společně, jak u nás učíme

Cílem kampaně je oslovit především rodičovskou veřejnost a upozornit ji na důležitost vzdělávání a to, že se jich vzdělávání jejich dětí týká a jsou jeho součástí.

Nadační fond Eduzměna

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Kampaň Celé Česko čte dětem oslovuje všechny generace lidí a motivuje je k pravidelnému předčítání dětem. Díky každodennímu předčítání knih se mohou děti lépe rozvíjet a dochází také k posilování rodinné vazby.

Celé Česko čte dětem, o.p.s.

Propagace skautingu

Propagace skautingu

Posláním a účelem je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností.

Junák – český skaut

Víteček pomáhá hendikepovaným

Víteček pomáhá hendikepovaným

Cílem kampaně je seznámit veřejnost s činností Střediska sociálních služeb Víteček, které pomáhá těžce tělesně a mentálně postiženým dětem, dospělým a seniorům.

15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně – Středisko sociálních služeb Víteček

Kampaň k dokumentu Sólomámy

Kampaň k dokumentu Sólomámy

Cílem kampaně je informovat o tom, jak mohou lidé pomoci sólorodičům v náročných životních situacích a na koho se mohou sólorodiče obrátit.

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.

Bez faulu

Bez faulu

Projekt Bez faulu pomáhá těm, ke kterým se život nezachoval fér. Společně s kluby, hráči Kooperativy NBL, Asociací ligových klubů, Českou basketbalovou federací, Českou televizí a basketbalovými fanoušky se snaží vracet tyto zdánlivě poražené zpátky do hry.

Česká basketbalová federace, z.s.

Hlas proti násilí

Hlas proti násilí

Kampaň má za cíl podpořit oběti domácího násilí.

Česká ženská lobby, z.s.

Pomoc přichází na čtyřech tlapkách

Pomoc přichází na čtyřech tlapkách

Kampaň cílí na osvětu a seznámení veřejnosti s významem asistenčních psů pro lidi s postižením.

Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.

SOS pro Ukrajinu

SOS pro Ukrajinu

Mimořádná kampaň, která informuje o sbírce pro obyvatele Ukrajiny, které zasáhla válka.

Člověk v tísni, o.p.s.

Mimořádná kampaň pro Ukrajinu

Mimořádná kampaň pro Ukrajinu

Mimořádná kampaň na pomoc obyvatelům Ukrajiny.

Charita ČR

Nasiukrajinci.cz

Nasiukrajinci.cz

Cílem kampaně je podpořit koordinaci nabídek a žádostí o pomoc pro Ukrajinu.

Ministerstvo vnitra

Zbraně pro Ukrajinu

Kampaň informuje o možné pomoci obyvatelům Ukrajiny, která je zasažena válkou.

Velvyslanectví Ukrajiny v České republice

Braňme Česko

Kampaň, která bojuje proti šíření dezinformací spojených s válkou na Ukrajině.

Úřad vlády České republiky

Ukaž respekt

Ukaž respekt

Cílem kampaně je zlepšit bezpečnost cyklistů i motoristů na silnicích a dosáhnout toho, aby motoristé předjížděli cyklisty v dostatečné vzdálenosti.

Ministerstvo dopravy

Noční běhy pro Světlušku

Noční běhy pro Světlušku

Cílem kampaně je pozvat diváky na Noční běhy pro Světlušku. Běžci zakoupením startovného podpoří slabozraké a nevidomé osoby.

Nadační fond Českého rozhlasu

Homesharing – smysl života na dosah

Homesharing – smysl života na dosah

Cílem projektu je zlepšení dostupnosti a kvality sociální podpory rodin s dětmi s mentálním či kombinovaným postižením. Kampaň usiluje o osvětu a motivaci veřejnosti k zapojení.

Naděje pro děti úplňku, z.s.

Run for help

Run for help

Cílem kampaně je pozvat diváky na běh pro hendikepované. Z výtěžku běhu budou nakoupeny sportovní protézy pro hendikepované osoby.

No foot no stress

Pěšky do školy

Pěšky do školy

Cílem akce Pěšky do školy je zvýšit počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky. Součástí je rodičovská výzva, které se mohou zúčastnit všechny aktivní rodiny z celé České republiky. Čím méně aut přijede až ke škole, tím bezpečněji tam pro děti bude.

Pěšky městem, z.s.

Akce cihla

Akce cihla

23. ročník celostátní benefiční kampaně na podporu integrace lidí s mentálním znevýhodněním.

Portus Praha, z.ú.

Bílá pastelka

Bílá pastelka

Bílá pastelka je veřejná sbírka, jejíž výtěžek je určen na dlouhodobé projekty, které pomáhají zrakově postiženým.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.

Je mi hrozně, pomoc!

Je mi hrozně, pomoc!

Cílem kampaně je zvýšit povědomí o službě Krizová pomoc a její dostupnosti v regionu. Záměrem je, aby služba byla vnímána jako první pomoc při psychických obtížích.

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

Obědy pro děti

Obědy pro děti

Projekt má za cíl podpořit děti, které z finančních důvodů nemohou chodit na školní obědy.

Women for women, o.p.s.

Pomozte dětem

Pomozte dětem

Charitativní projekt Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize. Výtěžek z celonárodní veřejné sbírky je určen na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let.

NROS + ČT