Spotové kampaně — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Spotové kampaně

Česká televize podporuje v roce 2018 tyto charitativní a osvětové projekty:

Přidejte se k dobrým lidem!

Přidejte se k dobrým lidem!

Dárci a Zdravotní klauni sice mají jinou profesi, ale jedno mají společné: Dobro, Dobro, Dobro. Dobro, které dokáže přímo nebo zprostředkovaně vytvořit v nemocničním pokoji úsměv, který pomáhá.

Zdravotní klaun, o.p.s.

Olga je tu s námi

Olga je tu s námi

Cílem kampaně je připomenout si osobnost Olgy Havlové, poukázat na přínos VDV, a upoutat tak pozornost mladé generace k problémům lidí se zdravotním postižením a sociálně vyloučených.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Kampaň propaguje každodenní předčítání knih dětem pro jejich lepší rozvoj a posilování rodinných vazeb.

Celé Česko čte dětem

spot 1
spot 2

Mental Power Prague Film festival

Mental Power Prague Film festival

Jedná se o 12. ročník mezinárodního filmového festivalu (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením.

Spolek Hendaver

spot 1
spot 2
spot 3

Via Bona

Via Bona

Via Bona je ocenění, které každoročně uděluje Nadace Via jednotlivcům a firmám za významné počiny v oblasti filantropie. Jejím cílem je, aby se dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života lidí v Česku.

Nadace Via

spot

Český den proti rakovině

Český den proti rakovině

Osvětová kampaň zaměřená na prevenci nádorového onemocnění. V letošním roce se koná již 22. ročník zaměřený zejména na prevenci nádorů tlustého střeva a konečníku.

Liga proti rakovině, Praha z.s.

spot

Čtení pomáhá

Čtení pomáhá

Projekt, který přibližuje dětem charitativní činnost a zároveň přispívá k rozvoji čtenářských dovednosti. Děti jsou motivovány k četbě finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískají pro sebe, ale věnují ji na vybraný charitativní projekt.

Nadace Martina Romana

Do práce na kole

Do práce na kole

Kampaň se snaží o kvalitnější život ve městě. Podporuje veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut.

Auto*mat

NGO Market

NGO Market

Devatenáctý ročník NGO Marketu, největšího veletrhu neziskových organizací ve střední a východní Evropě, který organizuje Nadace Forum 2000.

Forum 2000

Pomozte dětem

Pomozte dětem

Již 20. ročník charitativního projektu Nadace občanské společnosti a České televize. Výtěžek z celonárodní veřejné sbírky je určen na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let.

NROS

spot

Mamma HELP

Mamma HELP

Kampaň má upozornit na pacientskou organizaci Mamma HELP a především na nabídku bezplatné pomoci ženám s rakovinou prsu v denně dostupných MH centrech.

Mamma HELP, z.s.

spot

Basketbal na vozíčku

Basketbal na vozíčku

Cílem projektu je ukázat lidem s fyzickým postižením možnost najít novou cestu a životní motivaci.

Každý koš pomáhá, z.s.

spot 1
spot 2

Asistujeme.cz

Asistujeme.cz

Asistence o.p.s. je poskytovatelem sociálních služeb lidem s postižením. Cílem kampaně je přivést k asistování nové lidi.

Asistence o.p.s.

Banal Fatal

Banal Fatal

Osvětová kampaň zaměřená na prevenci úrazů páteře a míchy.

Česká asociace paraplegiků CZEPA

spot

Propagace skautingu

Propagace skautingu

Posláním a účelem je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností.

Junák – český skaut

spot

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Tradiční sbírka Charity ČR, která probíhá vždy na přelomu nového roku. Jedná se o největší dobrovolnickou akci u nás, při které koledníci sbírají peníze do pokladniček po celé zemi. Výtěžek ze sbírky je určen lidem v nouzi.

Charita ČR

spot