Spotové kampaně — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Spotové kampaně

Česká televize podporuje v roce 2019 tyto charitativní a osvětové projekty:

Patron dětí

Patron dětí

Cílem kampaně je oslovit rodiny s dětmi, které potřebují pomoc a dát jim návod, jak o pomoc zažádat.

Nadace Sirius

Konto bariéry – podpora veřejné sbírky

Konto bariéry – podpora veřejné sbírky

Motivace dárců pro podporu tradiční kontinuální veřejné sbírky.

Nadace Charty 77

spot

150 let žije odkaz Rudolfa Jedličky

150 let žije odkaz Rudolfa Jedličky

Cílem kampaně je osvěta veřejnosti - představení osobnosti Rudolfa Jedličky jako odborníka, lékaře a zároveň cílevědomého, odvážného a oddaného člověka, připomínka jeho odkazu a ukázka propojení ideologie Rudolfa Jedličky a Nadace Jedličkova ústavu a současně získat dárce k finanční podpoře projektů NJÚ.

Nadace Jedličkova ústavu

spot

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Tradiční sbírka Charity ČR, která probíhá vždy na přelomu nového roku. Jedná se o největší dobrovolnickou akci u nás, při které koledníci sbírají peníze do pokladniček po celé zemi. Výtěžek ze sbírky je určen lidem v nouzi.

Charita ČR

Roztáčíme život naplno, roztáčejte s námi

Roztáčíme život naplno, roztáčejte s námi

ParaCENTRUM Fenix pomáhá lidem po poranění páteře a míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života.

ParaCENTRUM Fenix

spot