Spotové kampaně — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Spotové kampaně

Česká televize podporuje v roce 2021 tyto charitativní a osvětové projekty:

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Tradiční sbírka Charity ČR probíhá vždy na přelomu nového roku. Jedná se o největší dobrovolnickou akci v ČR, při které koledníci sbírají peníze do pokladniček po celé zemi. Výtěžek ze sbírky je určen lidem v nouzi.

Charita ČR

Patron dětí

Patron dětí

Kampaň Patron dětí si klade za cíl zvýšit povědomí o rodinách s nezletilými dětmi se sociálním a zdravotním znevýhodněním. Kampaň rodinám připomíná, že si v případě potřeby mohou zažádat o pomoc.

Nadace Sirius

Suchej únor

Suchej únor

Záměrem osvětové kampaně Suchej únor je „pohnout národem, který pije přes míru“ a upozornit na problém rizikové konzumace alkoholu. Současně se kampaň snaží podpořit zapojení aktivních účastníků do akce Suchej únor.

Liga otevřených mužů, z.s.

Vybudování denního centra

Spotová kampaň informuje o výstavbě prostor, ve kterých vznikne zázemí pro setkávání a poskytování služeb pro seniory a lidi zdravotně znevýhodněné.

Nadační fond Senior inn pro

Global Teacher Prize Czech Republic

Cílem odborné ceny Global Teacher Prize Czech Republic je ocenit a podpořit kvalitní pedagogy působící na ZŽ a SŠ v ČR.

EDUin

Podpora bezpříspěvkového darování krve

Cílem projektu je podpora a propagace bezpříspěvkového dárcovství krve a získávání nových dárců.

Český červený kříž

spot

Přispějte na prsakoule

Cílem projektu je zvýšit povědomí o prevenci onkologických onemocnění prsou a varlat a upozornit veřejnost na možnost podpořit organizaci Loono.

Loono, z.s.

spot

Asistujeme.cz

Asistujeme.cz

Kampaň asistujeme.cz oslovuje nové lidi pro podporu a pomoc lidem s postižením a seniorům.

Asistence, o.p.s.

spot

Darujte zrak – dárek na celý život

Cílem kampaně je seznámit veřejnost s možností přispět 800 Kč, a tím pomoci jedné nevidomé osobě žijící v rozvojové zemi.

Světlo pro svět

Sebepoškozování u dětí, dospívajících a mladých dospělých

Tématem kampaně je dlouhodobě se zvyšující počet kontaktů (hovorů, chatů, emailu) na Lince bezpečí a Rodičovské lince týkající se sebepoškozování u dětí.

Linka bezpečí

Někdy příště může být i pozdě

Výzva směřující k mužům, aby nezapomínali na typicky mužské formy rakoviny – prostaty a varlat.

Nadační fond Muži proti rakovině

Pomozte dětem

Pomozte dětem

Charitativní projekt Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize. Výtěžek z celonárodní veřejné sbírky je určen na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let.

NROS

BanalFatal!

BanalFatal!

Projekt BanalFatal! Má za cíl upozornit na moderní parkour, který je bez správného vedené a tréninku rizikovým sportem.

CZEPA

Nadotek – osvěta o nemoci motýlích křídel

Nadotek – osvěta o nemoci motýlích křídel

Kampaň Nadotek informuje o lidech trpící vážným onemocněním, tzv. nemocí motýlích křídel. Cílem kampaně je šíření osvěty o nemoci motýlích křídel a získání podpory pro organizaci DEBRA ČR.

Debra

Destigmatizace osob s duševním onemocněním

Cílem kampaně je, aby duševní onemocnění nebylo pro většinovou společnost tabu. Kampaň se snaží podpořit duševně nemocné osoby, které mají strach hovořit o svých problémech.

Sdružení Tulipán

Bez faulu

Projekt Bez faulu pomáhá těm, ke kterým se život nezachoval fér. Společně s kluby, hráči Kooperativy NBL, Asociací ligových klubů, Českou basketbalovou federací, Českou televizí a basketbalovými fanoušky se snaží vracet tyto zdánlivě poražené zpátky do hry.

Česká basketbalová federace

spot

Eda pomáhá

Eda pomáhá

Kampaň EDA pomáhá si klade za cíl informovat veřejnost o ze zákona bezplatné pomoci rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

EDA cz, z.ú.

Česká olympijská nadace

Česká olympijská nadace podporuje děti, které nemají finanční prostředky na sportování. Cílem kampaně je oslovit možné žadatele o finanční příspěvek a zároveň získat nové přispěvatele do Nadace.

Česká nadace sportovní reprezentace

Fairtrade je součástí boje proti klimatickým změnám

Cílem kampaně je informovat diváky o tom, že Fairtrade je součástí boje proti klimatickým změnám, které jsou zapříčiněny především způsobem života lidí v rozvinutých zemí.

Fairtrade Česko a Slovensko

Mění adopce na dálku opravdu jejich životy

Program Adopce afrických dětí zprostředkovává keňským dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity.

Centrum Narovinu

Dobroděj pro děti z dětských domovů

Cílem kampaně je probudit v lidech zájem o náhradní rodinnou péči, případně o hostitelskou péči a snížit tak počet dětí, které vyrůstají a dospívají v dětských domovech.

Děti patří domů

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Kampaň Celé Česko čte dětem oslovuje všechny generace lidí a motivuje je k pravidelnému předčítání dětem. Díky každodennímu předčítání knih se mohou děti lépe rozvíjet a dochází také k posilování rodinné vazby.

Celé Česko čte dětem

Běhám pro děti

Běhám pro děti je sportovní zábavná akce, jejíž cílem je získat finanční prostředky pro děti a dospívající mladé lidi z dětských domovů po celé ČR.

Dejme dětem šanci

Malí pomocníci

Kampaň Malí pomocníci informuje o možnosti poskytnutí pravidelného finančního příspěvku rodinám, které se potýkají s nemocí člena rodiny – rodiče.

Dobrý anděl

Propagace skautingu

Propagace skautingu

Posláním a účelem je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností.

Junák – český skaut

Jsme superhrdinové

Kampaň má za cíl oslovit pravidelné dárce, díky kterým bude Nadace Krása pomoci schopna lépe plánovat aktivity, a tím i pomoci většímu počtu seniorů.

Nadace Krása pomoci

Na trápení nemusíte být sami

Kampaň má za cíl představit Linku důvěry. Tedy službu, která je dostupná pro každého, je anonymní a může pomoci předejít zhoršování problémů a fatálním následkům.

Modrá linka

Pečovat a žít

Kampaň Pečovat a žít upozorňuje na tíživou situaci pečujících rodičů dětí s postižením. Ukazuje veřejnosti, že tito rodiče mohou kvalitně žít a rozvíjet se navzdory náročné péči o děti.

Spiralis

70 ° Celsia

Preventivní kampaň upozorňuje na nebezpečí těžkého opaření dětí zejména horkou tekutinou a dále na další úrazy, které se mohou přihodit při používání horkého oleje, elektrického proudu, ohřívání lahví a dudlíků apod.

Spolek Bolíto

NGO Market

NGO Market

NGO Market je veletrh neziskových organizací, který má za cíl prezentovat činnosti neziskových organizací široké veřejnosti, posilovat kapacitu pracovníků neziskovek a podporovat navazování kontaktů mezi neziskovým sektorem a jeho partnery.

Forum 2000

Do práce na kole

Do práce na kole

Do práce na kole je motivační výzva, která chce hravou formou přivést k udržitelné dopravě (kolo, chůze, běh) účastníky z celé České republiky

Auto*mat

Projekt Parafilik

Cílem projektu Parafilik je prevence sexuálního zneužívání a násilí. Jako první v ČR nabízí anonymní a bezplatnou preventivní pomoc lidem s vyšším rizikem spáchání sexuálního deliktu – zejména lidem s parafiliemi a problematickým sexuálním chováním. Jejím cílem je pomoci těmto osobám nakládat se svou sexualitou tak, aby se nedopustili sexuálního deliktu.

Národní ústav duševního zdraví

Pomocné mapy

Cílem projektu je informovat děti a mládež ve věku 8-15 let o projektu Pomocné mapy. Interaktivní mapa zobrazí dětem dostupná zařízení krizové pomoci v jejich okolí včetně kontaktních údajů.

NROS

Český den proti rakovině

Český den proti rakovině

Osvětová kampaň zaměřená na prevenci nádorového onemocnění.

Liga proti rakovině Praha, z.s.

(DEZ)INFORMACE

Cílem kampaně je zaujmout širokou veřejnost tématem integrace cizinců v ČR a zvýšit informovanost Čechů a Češek pomocí šíření objektivních informací o tomto tématu.

Integrační centrum Praha

30 let Tyfloservisu

Organizace Tyfloservis již 30 let pomáhá osobám s těžkým postižením zraku na jejich cestě k samostatnosti. Cílem kampaně je informovat potenciální klienty a veřejnost o existenci organizace.

Tyfloservis, o.p.s.

Komenský naučí a nakrmí

Jan Amos Komenský, jakožto osobnost neodmyslitelně spjatá se vzděláním, ožívá v kampani pro mezinárodní charitativní hnutí Mary´s Meals. Mary´s Meals poskytuje jídlo chudým dětem ve školách v rozvojových zemích po celém světě.

Mary´s Meals Česká republika

Jak žijí hrdinové

Jak žijí hrdinové

Post Bellum vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Stěžejním projektem Post Bellum se proto stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století. Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných pamětníků a jako internetový archiv je přístupná široké veřejnosti. Spotová kampaň Jak žijí hrdinové vhodně upozorňuje na podmínky, ve kterých řada pamětníků dožívá.

Post Bellum

Dvě čárky

Dvě čárky

Kampaň je součástí dlouhodobého projektu Nesoudíme. Pomáháme. zaměřeného na pomoc těhotným ženám, které se cítí být pod nátlakem.

Hnutí pro život ČR

Světluška

Světluška

Světluška pomáhá zrakově postiženým naplňovat jejich sny a umožňuje jim žít samostatnější a naplněnější život podle své volby.

Nadační fond Českého rozhlasu