Benefiční speciály — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Benefiční speciály

Zázraky přírody, Kde domov můj?, StarDance, Kluci v akci, Pošta pro Tebe, Všechnopárty a spousta dalších úspěšných formátů České televize je nyní připravena pomoci právě Vašim organizacím díky unikátnímu projektu benefičních speciálů České televize.

V roce 2015 ČT vyzkoušela nový koncept podpory charitativních projektů, kdy se neziskové organizace mohou přímo zapojit do spolupráce se zavedenými pořady. Speciální benefiční díly jsou vždy věnované konkrétní charitativní organizaci a významně přispívají k posílení informovanosti veřejnosti o aktivitách dané charity a problematice, jíž se věnuje. Kromě prezentace získává organizace také výtěžek z DMS, které pošlou diváci v průběhu vysílání speciálu.

Úspěch projektu stojí zejména na přirozeném zájmu diváka o daný pořad, čímž se liší od klasických samostatných benefičních pořadů, a dále na možnosti přímo finančně podpořit konkrétní organizaci.

Za úspěšný koncept benefičních speciálů získala Česká televize v roce 2016 ocenění Top Odpovědná firma roku a v roce 2017 Cenu Fóra dárců.

Výběrová řízení na benefiční speciály vyhlašujeme v průběhu celého roku, informace najdete v Aktualitách.