2016 — Archiv kampaní — Spotové kampaně — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Spotové kampaně

Česká televize podpořila v roce 2016 tyto charitativní a osvětové projekty:

Skutečný dárek

Skutečný dárek

Osvětová kampaň a kampaň na podporu dárcovství, jak snadno i zábavně lze pomáhat lidem v chudých zemích.

Člověk v tísni

spot

Darujme vzdělání

Darujme vzdělání

Obecně prospěšná společnost Centrum Narovinu se zaměřuje na rozvojovou spolupráci s cílem zlepšení vzdělávání, zdravotní péče a celkové životní úrovně v Africe. Kampaň informuje nejširší veřejnost o hlavních projektech a jejich dopadech a smysluplnosti.

Centrum Narovinu

spot

Pomoc ohroženým dětem

Pomoc ohroženým dětem

Kampaň chce oslovit veřejnost, aby vyjádřila podporu sociálně slabým rodinám pečujících o handicapované děti a také organizacím starajících se o ohrožené děti.

Nadace Naše dítě

spot

Debra

Debra

Charitativní osvětová kampaň o životě lidí s nemocí motýlích křídel.

Debra

spot

Sbírka pro Haiti

Sbírka pro Haiti

Spot vyzývá veřejnost k akutní humanitární pomoci po ničivém hurikánu Matthew, který udeřil na Haiti.

Arcidiecézní charita Olomouc

spot

Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku

Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku

Osvětová kampaň zaměřená na včasnou diagnózu a prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku chce zvýšit povědomí o možnosti bezplatného vyšetření u praktického lékaře a snížit úmrtnost způsobenou tímto onemocněním.

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97

spot

Osvětová kampaň v prevenci diabetu mellitu

Osvětová kampaň v prevenci diabetu mellitu

Kampaň informuje o důležitosti prevence vzniku diabetu mellitu (cukrovky).

Diabetická asociace ČR

spot 1
spot 2

Světluška

Světluška

Kampaň propaguje 14. ročník celorepublikové sbírky Světluška, která díky dárcům pomáhá dětem a dospělým se zrakovým postižením.

Nadační fond Českého rozhlasu

spot 1
spot 2

Via Bona

Via Bona

Nadace Via každoročně oceňuje jednotlivce a firmy za významné počiny v oblasti filantropie.

Nadace Via

spot 1
spot 2

Táhněte to s Latou

Táhněte to s Latou

Kampaň propaguje činnost organizace, která poskytuje pomoc ohroženým dětem a mladým lidem.

Lata

spot

Nejste v tom sami

Nejste v tom sami

Osvětová kampaň propaguje informační portál určený pro nemocné, pečující nebo pozůstalé osoby.

Cesta domů

spot

Včasná pomoc dětem

Včasná pomoc dětem

Projekt zaměřený na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem.

Nadace rozvoje občanské společnosti

spot

Daruj dřeň, daruješ život

Daruj dřeň, daruješ život

Osvětová kampaň informuje o možnosti darovat kostní dřeň. Spot byl zařazen do iVysílání České televize.

Info - Dráček

Chráníme zvířata

Chráníme zvířata

Kampaň upozorňuje na nutnost ochrany biodiverzity.

Česká koalice pro ochranu biodiverzity

spot

Klub přátel Člověka v tísni

Klub přátel Člověka v tísni

Kampaň poutá na možnost zapojit se a pomáhat prostřednictvím Klubu přátel neziskové organizace Člověk v tísni.

Člověk v tísni

spot

Akce cihla

Akce cihla

17. ročník celostátní benefiční kampaně na podporu integrace lidí s mentálním postižením.

Portus Praha

spot

Světové hry handicapované mládeže

Světové hry handicapované mládeže

Letošní ročník handicapovaných her se konal v Praze pod záštitou hlavního organizátora IWAS ve spolupráci s Nadačním fondem Emil. Součástí her jsou tradiční sportovní disciplíny pořádané dle platných paralympijských pravidel.

Nadační fond Emil / IWAS

spot

Mental Power

Mental Power

Kampaň poutá na 10. ročník mezinárodního festivalu filmů, v nichž účinkují lidé s mentálním a kombinovaným postižením.

Mental Power

spot

Čistíme svět fantazie

Čistíme svět fantazie

Kampaň na podporu veřejné sbírky, jejíž výtěžek putuje na digitální restaurování třech filmů Karla Zemana.

Nadace České bijáky

spot

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Kampaň propaguje každodenní předčítání knih dětem pro jejich lepší rozvoj a posilování rodinných vazeb.

Celé Česko čte dětem

spot 1
spot 2

Konto Bariéry

Konto Bariéry

Kampaň informuje o činnosti organizace, jejímž posláním je pomáhat hendikepovaným lidem.

Nadace Charty 77 / Konto Bariéry

spot 1
spot 2

Český den proti rakovině

Český den proti rakovině

Osvětová kampaň zaměřená na prevenci nádorového onemocnění, v letošním roce se koná již 20. ročník zaměřený na rakovinu prsu u žen a u mužů.

Liga proti rakovině Praha

spot

Veřejná sbírka Lety Divokých hus

Veřejná sbírka Lety Divokých hus

Nadace finančně podporuje neziskové projekty z oblasti zdravotní, sociální a humanitární pomoci. Spot byl zařazen do iVysílání České televize.

Nadace Divoké husy

Pomozte dětem

Pomozte dětem

Charitativní projekt Nadace občanské společnosti a České televize. Výtěžek z celonárodní veřejné sbírky je určen na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let.

NROS

spot 1
spot 2

Do práce na kole

Do práce na kole

Kampaň motivuje k používání alternativních dopravních prostředků na cestě do práce a snaží se tak přispět ke zlepšení kvality ovzduší ve městech.

Auto*Mat

Mlčení bolí

Mlčení bolí

Kampaň upozorňuje na problematiku domácího násilí a je součástí projektu zaměřeného na zlepšení praxe při jeho prevenci, identifikaci a potírání.

Asociace pracovníků intervenčních center ČR

spot 1
spot 2
spot 3
spot 4

Neřvi, ale znakuj!

Neřvi, ale znakuj!

Cílem kampaně je zvýšení povědomí o problematice a možnostech komunikace s neslyšícími osobami.

Tichý svět

spot 1
spot 2

Babička je lepší než auto

Babička je lepší než auto

Osvětová kampaň upozorňuje na nenahraditelnou roli seniorů v životě rodiny a společnosti. Součástí kampaně je zprovoznění nové mezigenerační seznamky www.seniorum.cz pro seniory a rodiny s dětmi.

Život 90

spot

Olga je tu s námi

Olga je tu s námi

Kampaň Výboru dobré vůle je vzpomínkou na její zakladatelku Olgu Havlovou. Letošní rok uplyne 20 let od její smrti. Kampaň ilustruje konkrétní způsoby, kterými nadace pomáhá sociálně vyloučeným lidem.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

spot

Podpora individuálního dárcovství

Podpora individuálního dárcovství

Kampaň na podporu individuálního dárcovství se zaměřuje na budování vztahu mezi organizací a dárcem. Cílem je podpořit pravidelné dárcovství.

Koalice za snadné dárcovství

spot

Podpora skautingu

Podpora skautingu

Kampaň dětské organizace Junák – český skaut zobrazuje činnosti, které jsou spojeny se členstvím ve skautském oddílu.

Junák – český skaut, z.s.

spot

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Tradiční sbírka Charity ČR, která probíhá vždy na přelomu nového roku. Koledníci sbírají peníze do pokladniček po celé zemi. Výtěžek ze sbírky je určen lidem v nouzi.

Charita ČR

spot