Benefiční pořady — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Benefiční pořady

 

Benefiční pořady patří nepochybně mezi výjimečné formy podpory České televize ve prospěch charitativních organizací. Jsou významné nejen z hlediska celospolečenské osvěty, ale představují zároveň významný fundraisingový nástroj. Za dlouholetou podporu a přínos k rozvoji veřejně prospěšných projektů získala Česká televize v roce 2017 cenu Fóra dárců.

Mimo tradiční benefice Pomozte dětem a série Adventních koncertů, jež je nejstarším projektem tohoto typu u nás, odvysílala Česká televize v roce 2017 tyto benefiční pořady: Tříkrálový koncert, Open Air koncert pro Člověka v tísni, Večer lidí dobré vůle – Velehrad, Světlo pro Světlušku, Večer pro varhany a Hvězdy tančí pro Paraple.