Benefiční pořady — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Benefiční pořady

Benefiční pořady patří nepochybně mezi výjimečné formy podpory České televize ve prospěch charitativních organizací. Jsou významné nejen z hlediska celospolečenské osvěty, ale představují zároveň významný fundraisingový nástroj. Za dlouholetou podporu a přínos k rozvoji veřejně prospěšných projektů získala Česká televize v roce 2017 cenu Fóra dárců.

Kromě tradičních benefic Pomozte dětem a série Adventních koncertů, jež je nejstarším projektem tohoto typu u nás, odvysílala Česká televize v roce 2018 tyto benefiční pořady: Tříkrálový koncert, Open Air koncert České filharmonie ve prospěch Člověka v tísni, Večer lidí dobré vůle – Velehrad 2018, Světlo pro Světlušku či koncert pro obnovu svatovítských varhan.