Benefiční pořady — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Benefiční pořady

Benefiční pořady patří nepochybně mezi výjimečné formy podpory České televize ve prospěch charitativních organizací. Jsou významné nejen z hlediska celospolečenské osvěty, ale představují zároveň významný fundraisingový nástroj. Za dlouholetou podporu a přínos k rozvoji veřejně prospěšných projektů získala Česká televize v roce 2017 cenu Fóra dárců.

Kromě tradičních benefic Pomozte dětem a série Adventních koncertů, jež je nejstarším projektem tohoto typu u nás, odvysílala Česká televize v roce 2022 například tyto benefiční pořady: Tříkrálový koncert, Večer lidé dobré vůle – Velehrad 2022, Světlo pro Světlušku, koncert Společně proti bezmoci neziskové organizace Alsa nebo benefiční koncerty České filharmonie, Česko přeje dětem a Koncert pro Brno.

Česká televize rychle zareagovala na mimořádnou situaci, vzniklou po ruské vojenské agresi proti Ukrajině a ve snaze zajistit potřebnou humanitární pomoc během několika dní připravila velký benefiční Koncert pro Ukrajinu.

Pořad přinesl do veřejné sbírky partnerské organizace Člověk v tísni více než 160 milionů korun. Z toho 22 milionů poslali diváci prostřednictvím DMS, koncert se tak stal nejúspěšnějším jednorázovým DMS eventem v historii. ČT také s cílem co nejvíce pomoci upustila od exkluzivity a nabídla přenos formátu i konkurenčním TV a dalším médiím.

Česká televize odvysílala také charitativní koncert Společné kořeny – Koncert s Ukrajinou, jehož výtěžek podpořil ukrajinské rodiny, které před válkou utekly do České republiky.

V přímém přenosu z předávání cen Český lev byly nasazeny lišty s výzvou k podpoře sbírky SOS Ukrajina organizace Člověk v tísni. Diváci přispěli částkou 5,5 milionu korun.