Benefiční pořady — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Benefiční pořady

Benefiční pořady patří nepochybně mezi výjimečné formy podpory České televize ve prospěch charitativních organizací. Jsou významné nejen z hlediska celospolečenské osvěty, ale představují zároveň významný fundraisingový nástroj. Za dlouholetou podporu a přínos k rozvoji veřejně prospěšných projektů získala Česká televize v roce 2017 cenu Fóra dárců.

Kromě tradičních benefic Pomozte dětem a série Adventních koncertů, jež je nejstarším projektem tohoto typu u nás, odvysílala Česká televize v roce 2020 tyto benefiční pořady: Tříkrálový koncert, Večer lidí dobré vůle – Velehrad 2020, Světlo pro Světlušku nebo koncert Společně proti bezmoci neziskové organizace Alsa.

Kromě tradičních benefic uvedla ČT několik mimořádných projektů vzniklých v reakci na koronavirovou krizi. Šlo o čtyři benefiční koncerty Pomáháme s Českou filharmonií, koncert sólistů opery Národního divadla Ve zpěvu hledejme úlevu, baletní galavečer Protančíme tím! baletu Národního divadla nebo záznam představení souboru Dekkadancers. Mimořádné benefice podpořily nemocnice a neziskové organizace, které výrazně pomáhaly v průběhu koronavirové krize.