Pomozte dětem — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Pomozte dětem

Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti spojený s celonárodní veřejnou sbírkou zaměřenou na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé ČR. Od roku 1998 se podařilo zatím rozdělit téměř 212 milionů Kč, podpořeno bylo 1378 projektů a v celkovém součtu pomohl projekt Pomozte dětem více než 200 tisícům dětí.

Devatenáctý ročník projektu NROS a České televize odstartoval dne 27. března 2017 takzvaným peříčkovým týdnem, kdy do ulic vyrazili dobrovolníci se zapečetěnými sbírkovými kasičkami a prodávali originální peříčkové brože, jejichž výtěžek putoval na konto Pomozte dětem. Celá sbírková akce vyvrcholila benefičním večerem, který v přímém přenosu odvysílala Česká televize v sobotu 15. dubna 2017. Během tohoto večera došlo k jedné významné změně týkající se systému dárcovských SMS. Změna, díky níž mohou nově dárci zasílat neziskovým organizacím DMS nejen v hodnotě 30, ale i 60 a 90 korun, byla spuštěna právě během přímého přenosu devatenáctého benefičního večera Pomozte dětem. Ryze český projekt on-line dárcovství tak získal novou vylepšenou podobu, která umožňuje dárcům zasílat DMS různých cenových úrovní. Pořadem provázela stejně jako minulý rok patronka projektu Marie Doležalová a Jolana Voldánová. Poslední přenos je možné zhlédnout zde.

Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem

V 19. ročníku sbírky se podařilo vybrat celkem 10 178 497 Kč.

Sbírka probíhá kontinuálně po celý rok a přispívat je možno kdykoli v jejím průběhu několika různými způsoby.

Podrobné informace k jednotlivým ročníkům projektu Pomozte dětem naleznete na stránkách projektu www.pomoztedetem.cz nebo na stránkách nadace www.nros.cz.

Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem

V porovnání s dalšími charitativními projekty poskytuje Pomozte dětem nejširší podporu ohroženým a znevýhodněným dětem v České republice. Za dobu své existence si sbírka dokázala vybudovat vysokou míru známosti a důvěryhodnosti u široké veřejnosti. Nemalou měrou k tomu přispívá způsob prezentace využití finančních prostředků sbírky. Česká televize pravidelně seznamuje veřejnost s vybranými podpořenými projekty a způsoby, jakými byly vybrané prostředky použity a kde konkrétně pomohly.

Při posuzování projektů přihlášených do veřejného výběrového řízení, jež je každoročně vyhlašováno Nadací rozvoje občanské společnosti, se klade důraz především na podporu zvyšování kvality života dětí, vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny populace a podporu práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí. Peníze jsou distribuovány do všech regionů ČR (podle klasifikace NUTS 2), a to v poměru podle počtu obyvatel.

Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem

Stránky jednotlivých ročníků

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000