Pomozte dětem — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Víc než 210 tisíc podpořených dětí a více než 280 milionů Kč rozdělených od roku 1998. To je vizitka charitativního projektu Pomozte dětem, pořádaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti, spojeného s veřejnou sbírkou zaměřenou na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice.

Výtěžek 24. ročníku dosáhl výše 15,7 milionu Kč.

V porovnání s dalšími charitativními projekty poskytuje Pomozte dětem nejširší podporu ohroženým a znevýhodněným dětem v České republice. Za dobu své existence si sbírka dokázala vybudovat vysokou míru známosti a důvěryhodnosti u široké veřejnosti. Česká televize pravidelně seznamuje veřejnost s vybranými podpořenými projekty a způsoby, jakými byly vybrané prostředky použity a kde konkrétně pomohly.

Při posuzování projektů přihlášených do veřejného výběrového řízení, jež je každoročně vyhlašováno Nadací rozvoje občanské společnosti, se klade důraz především na podporu zvyšování kvality života dětí, vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny populace a podporu práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí. Peníze pomáhají ve všech regionech ČR.

Nový ročník sbírky odstartoval 1. června. Přispívat na pomoc mohou lidé tradičně v průběhu celého roku. Například zasláním DMS (DMS KURE 30, 60, 90 nebo 190 na telefonní číslo 87 777) nebo přímo na účet sbírky 9595959595/0600.

Podrobné informace k jednotlivým ročníkům projektu Pomozte dětem naleznete na stránkách projektu www.pomoztedetem.cz nebo na stránkách nadace www.nros.cz.

Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem

Stránky jednotlivých ročníků

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000