Pomozte dětem — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Pomozte dětem

Víc než 200 tisíc podpořených dětí a více než 240 milionů Kč rozdělených od roku 1998. To je vizitka charitativního projektu Pomozte dětem, pořádaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti, spojeného s veřejnou sbírkou zaměřenou na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice.

Dvacátý první ročník projektu v roce 2019 vyvrcholil slavnostním benefičním večerem, který v přímém přenosu odvysílala ČT1. Během večera, kterým provázela moderátorka Jolana Voldánová za doprovodu známých hostů, se vybralo téměř 2 miliony korun. Na záznam benefičního večera se můžete podívat na stránkách ČT.

Celkově se ve 21. ročníku sbírky podařilo získat 10 007 208,- Kč. Výtěžek podpoří 31 ročních projektů i individuální projekty zaměřené na pomoc dětem. Výsledná suma je součtem částek darovaných pomocí všech dostupných způsobů (DMS, prodej broží během Peříčkového týdne, firemní dary, převod na bankovní účet, výtěžek z Běhu pro Kuře).

V porovnání s dalšími charitativními projekty poskytuje Pomozte dětem nejširší podporu ohroženým a znevýhodněným dětem v České republice. Za dobu své existence si sbírka dokázala vybudovat vysokou míru známosti a důvěryhodnosti u široké veřejnosti. Nemalou měrou k tomu přispívá způsob prezentace využití finančních prostředků sbírky. Česká televize pravidelně seznamuje veřejnost s vybranými podpořenými projekty a způsoby, jakými byly vybrané prostředky použity a kde konkrétně pomohly.

Při posuzování projektů přihlášených do veřejného výběrového řízení, jež je každoročně vyhlašováno Nadací rozvoje občanské společnosti, se klade důraz především na podporu zvyšování kvality života dětí, vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny populace a podporu práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí. Peníze jsou distribuovány do všech regionů ČR (podle klasifikace NUTS 2), a to v poměru podle počtu obyvatel.

Sbírka probíhá kontinuálně po celý rok a přispívat je možno kdykoli v jejím průběhu několika různými způsoby.

Podrobné informace k jednotlivým ročníkům projektu Pomozte dětem naleznete na stránkách projektu www.pomoztedetem.cz nebo na stránkách nadace www.nros.cz.

Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem

Stránky jednotlivých ročníků

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000