Pomozte dětem — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Pomozte dětem

Pomozte dětem je dlouhodobý charitativní projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti spojený s celonárodní veřejnou sbírkou zaměřenou na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé ČR. Od roku 1998 se podařilo zatím rozdělit téměř 222 milionů Kč, podpořeno bylo 1378 projektů a v celkovém součtu pomohl projekt Pomozte dětem více než 200 tisícům dětí.

Dvacátý jubilejní ročník projektu NROS a České televize vyvrcholil slavnostním benefičním večerem, který v přímém přenosu odvysílala ČT1 na Velikonoční pondělí 2. dubna od 21:30. Během večera, kterým provedla moderátorka Jolana Voldánová za doprovodu známých hostů, se vybralo o 1, 5 milionu korun více než v ročníku předešlém, tedy téměř 2, 5 milionu korun. Poslední přenos je možné zhlédnout zde.

Ve 20. ročníku sbírky se podařilo vybrat celkem 10 753 143,- Kč. Výtěžek bude použit na podporu 31 ročních projektů a podporu individuálních projektů zaměřených na pomoc dětem. Tato suma je součtem všech dostupných způsobů finanční podpory projektu (DMS, prodej broží během Peříčkového týdne, firemní dary, převod na bankovní účet, výtěžek z Běhu pro Kuře). Děkujeme za vaši podporu!

Sbírka probíhá kontinuálně po celý rok a přispívat je možno kdykoli v jejím průběhu několika různými způsoby.

Podrobné informace k jednotlivým ročníkům projektu Pomozte dětem naleznete na stránkách projektu www.pomoztedetem.cz nebo na stránkách nadace www.nros.cz.

V porovnání s dalšími charitativními projekty poskytuje Pomozte dětem nejširší podporu ohroženým a znevýhodněným dětem v České republice. Za dobu své existence si sbírka dokázala vybudovat vysokou míru známosti a důvěryhodnosti u široké veřejnosti. Nemalou měrou k tomu přispívá způsob prezentace využití finančních prostředků sbírky. Česká televize pravidelně seznamuje veřejnost s vybranými podpořenými projekty a způsoby, jakými byly vybrané prostředky použity a kde konkrétně pomohly.

Při posuzování projektů přihlášených do veřejného výběrového řízení, jež je každoročně vyhlašováno Nadací rozvoje občanské společnosti, se klade důraz především na podporu zvyšování kvality života dětí, vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny populace a podporu práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí. Peníze jsou distribuovány do všech regionů ČR (podle klasifikace NUTS 2), a to v poměru podle počtu obyvatel.

Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem

Stránky jednotlivých ročníků

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000