Pomozte dětem — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Víc než 200 tisíc podpořených dětí a více než 255 milionů Kč rozdělených od roku 1998. To je vizitka charitativního projektu Pomozte dětem, pořádaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti, spojeného s veřejnou sbírkou zaměřenou na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice.

Dvacátý druhý ročník projektu v roce 2020 ovlivnila koronavirová krize, které změnila původní plány. Slavnostní benefiční večer Kuře v bačkorách tak odvysílala ČT1 až 2. května a měl podobu koncertů z obýváků, do kterého se zapojily jednotliví interpreti kvůli panujícím omezením ze svých zkušeben nebo domovů. Celý večer moderoval ze svého obýváku Aleš Háma. Na záznam benefičního večera se můžete podívat na stránkách ČT.

Celkem se ve 22. ročníku sbírky podařilo díky štědrosti dárců a partnerů získat 12 473 012,- Kč, nejvíce od roku 2011. Výtěžek podpoří 40 ročních projektů i individuální projekty zaměřené na pomoc dětem. Výsledná suma je součtem částek darovaných pomocí všech dostupných způsobů.

V porovnání s dalšími charitativními projekty poskytuje Pomozte dětem nejširší podporu ohroženým a znevýhodněným dětem v České republice. Za dobu své existence si sbírka dokázala vybudovat vysokou míru známosti a důvěryhodnosti u široké veřejnosti. Česká televize pravidelně seznamuje veřejnost s vybranými podpořenými projekty a způsoby, jakými byly vybrané prostředky použity a kde konkrétně pomohly.

Při posuzování projektů přihlášených do veřejného výběrového řízení, jež je každoročně vyhlašováno Nadací rozvoje občanské společnosti, se klade důraz především na podporu zvyšování kvality života dětí, vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny populace a podporu práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí. Peníze pomáhají ve všech regionech ČR.

Sbírka probíhá kontinuálně po celý rok a přispívat je možno kdykoli v jejím průběhu několika různými způsoby.

Podrobné informace k jednotlivým ročníkům projektu Pomozte dětem naleznete na stránkách projektu www.pomoztedetem.cz nebo na stránkách nadace www.nros.cz.

Kuře s aktovkou

Česká televize společně s Nadací rozvoje občanské společnosti zahajuje ve středu 12. srpna mimořádnou charitativní sbírku na pomoc znevýhodněným školákům s názvem Kuře s aktovkou. Lidé mohou až do neděle 6. září přispět dětem z ohrožených rodin na doučování, osobní asistenci nebo třeba na školní pomůcky. Kampaň se koná v rámci projektu Pomozte dětem, jenž během dvaadvacetileté existence pomohl více než dvěma stům tisícům dětem částkou přesahující čtvrt miliardy korun.

Jednu z nejpostiženějších skupin v průběhu letošní krize představovaly děti, které ze dne na den nemohly do škol. Aby jim Česká televize nastalou situaci usnadnila, spustila unikátní projekt UčíTelka postavený na myšlence skutečné vyučovací hodiny, edukativní pořady Škola doma a Odpoledka nebo vzdělávací web ČT edu.

Řada školáků žijících v nesnadných rodinných, sociálních i ekonomických podmínkách se přesto do vzdálené výuky nemohla plnohodnotně zapojit a návrat do školních lavic, stejně jako do kolektivu, pro ně bude náročnější než pro ostatní. Česká televize proto společně s NROS právě pro ně spouští charitativní sbírku Kuře s aktovkou, jejíž výtěžek poputuje na financování doučování, zájmových kroužků, osobní asistence či školních pomůcek.

Školáky ze znevýhodněného prostředí můžete podpořit zasláním jednorázové DMS v hodnotě 30, 60 nebo 90 korun (DMS KURE 30, 60 nebo 90) na telefonní číslo 87 777. Sbírku lze podpořit také zasláním peněz přímo na účet 95 95 95 95 95/0600 s variabilním symbolem 2020 nebo darováním online na webové stránce www.darujme.cz/kure.

Více informací o sbírce najdete na stránkách Nadace rozvoje občanské společnosti.

Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem Pomozte dětem

Stránky jednotlivých ročníků

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000