Regionální podpora — Spotové kampaně — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Spotové kampaně

Regionální podpora

O spotové kampaně je možné žádat také na regionální úrovni. Spotová kampaň tak bude zařazena do regionálního zpravodajství České televize, které probíhá vždy dvakrát denně. Upozorňujeme, že tento vysílací prostor je omezen a závisí na aktuálním zpravodajském dění. Neziskové organizace, které mají zájem o tento typ podpory, nechť zasílají své žádosti dle vybraného regionu níže uvedeným kontaktním osobám.

Žádost o spotové kampaně na regionální úrovni má stejné jak obsahové, tak technické parametry, jako klasické spotové kampaně. Procházejí stejným schvalovacím procesem, ke kterému je třeba splnit následující podmínky:

  • statut předkladatele jako neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, nadace, nadační fondy, účelová zařízení církví, příspěvkové a jiné nestátní neziskové organizace),
  • prokazatelná hospodářská činnost žádající organizace nejméně dva roky,
  • doručení kompletní žádosti nejpozději půl roku před zahájením projektu, aby mohla být řádně projednána a v případě přijetí včas naplánována do vysílání.

Více viz Jak žádat o spoty.