2018 — Archiv kampaní — Spotové kampaně — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Spotové kampaně

Česká televize podpořila v roce 2018 tyto charitativní a osvětové projekty:

Skutečný dárek

Skutečný dárek

Cílem kampaně je získat v předvánočním čase diváky, pro myšlenku darování certifikátu Skutečný dárek.

Člověk v tísni

Konto bariéry – podpora veřejné sbírky

Konto bariéry – podpora veřejné sbírky

Motivace dárců pro podporu tradiční kontinuální veřejné sbírky.


Život je jízda

Život je jízda

Cílem kampaně je informovat o tom, co znamená život na vozíku, jaká je odlišnost a podobnost života lidí na vozíku a lidí bez handicapu, a také jaké jsou překážky a příležitosti, které osoby odkázané na vozík provází.

Centrum Paraple

Nadotek by LR Liběna Rochová & Musa

Nadotek by LR Liběna Rochová & Musa

Nadotek je osvětový projekt s cílem získat pro pacienty s nemocí motýlích křídel u veřejnosti přijetí, respekt a podporu.

Debra

spot

Balík pomoci pro hladovějící v Jižním Súdánu

Balík pomoci pro hladovějící v Jižním Súdánu

Cílem kampaně je oslovit dárce v ČR a požádat je o dar na pomoc lidem ohroženým hladomorem v Jižním Súdánu.

CARE Česká republika z.s.

spot

Miláčku, já jsem těhotnej

Miláčku, já jsem těhotnej

Kampaň je součástí dlouhodobého projektu Nesoudíme. Pomáháme. Cílem je připomenout společenskou odpovědnost muže za ženu a počaté dítě.

Hnutí pro život ČR

spot

Pomoc vítězí

Pomoc vítězí

Nadace Leontinka pomáhá zrakově postiženým, především dětem a mladým lidem. Jejím posláním je umožnit těmto lidem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit.

Nadace Leontinka

spot

Mění adopce na dálku opravdu jejich životy? Zeptej se Charlese!

Mění adopce na dálku opravdu jejich životy? Zeptej se Charlese!

Program Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku zprostředkovává keňským dětem přístup ke vzdělání, aniž by je vytrhoval z přirozeného prostředí vlastní komunity.

Centrum Narovinu

spot

Život začíná v 60

Život začíná v 60

Cílem Elpidy je naplnit život seniorů smysluplnou a důstojnou činností, dodat jim sebevědomí a motivaci do každého dne.

Elpida, o.p.s.

spot 1
spot 2

Společně proti bezmoci

Společně proti bezmoci

Cílem kampaně je zlepšit informovanost veřejnosti o onemocnění ALS a získat potřebné finance na pomoc pacientům trpícím tímto nevyléčitelným onemocněním, které devastačně působí na kvalitu života pacientů a jejich blízkého okolí.

Alsa z.s.

spot 1
spot 2

Paměť národa – výstava k 100. výročí Československa

Paměť národa – výstava k 100. výročí Československa

Kampaň upozorňuje na výstavu „Paměť národa“, která přibližuje jednotlivá období naší moderní historie.

Post Bellum, o.p.s.

spot

SOS dětské vesničky – Láskyplný domov pro každé dítě

SOS dětské vesničky – Láskyplný domov pro každé dítě

Cílem kampaně je zvýšit povědomí o činnosti organizace, jež provozuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc v Praze a v Karlových Varech. V nich je poskytována nepřetržitá péče dětem, jež v danou chvíli v rodině zůstat nemohly.

Sdružení SOS dětských vesniček

spot

Běh na dlouhou trať

Běh na dlouhou trať

Pomoc pečujícím. Pomoc pozůstalým.

Klára pomáhá

spot

Sbírka Světluška – 15. narozeniny

Sbírka Světluška – 15. narozeniny

Cílem kampaně spojené s celorepublikovou sbírkou je přiblížit vidícím svět nevidomých a oslovit dárce, aby přispěli na pomoc nevidomým.

Nadační fond Českého rozhlasu

Přidejte se k dobrým lidem!

Přidejte se k dobrým lidem!

Dárci a Zdravotní klauni sice mají jinou profesi, ale jedno mají společné: Dobro, Dobro, Dobro. Dobro, které dokáže přímo nebo zprostředkovaně vytvořit v nemocničním pokoji úsměv, který pomáhá.

Zdravotní klaun, o.p.s.

Olga je tu s námi

Olga je tu s námi

Cílem kampaně je připomenout si osobnost Olgy Havlové, poukázat na přínos VDV, a upoutat tak pozornost mladé generace k problémům lidí se zdravotním postižením a sociálně vyloučených.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Kampaň propaguje každodenní předčítání knih dětem pro jejich lepší rozvoj a posilování rodinných vazeb.

Celé Česko čte dětem

spot 1
spot 2

Mental Power Prague Film festival

Mental Power Prague Film festival

Jedná se o 12. ročník mezinárodního filmového festivalu (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením.

Spolek Hendaver

spot 1
spot 2
spot 3

Via Bona

Via Bona

Via Bona je ocenění, které každoročně uděluje Nadace Via jednotlivcům a firmám za významné počiny v oblasti filantropie. Jejím cílem je, aby se dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života lidí v Česku.

Nadace Via

spot

Český den proti rakovině

Český den proti rakovině

Osvětová kampaň zaměřená na prevenci nádorového onemocnění. V letošním roce se koná již 22. ročník zaměřený zejména na prevenci nádorů tlustého střeva a konečníku.

Liga proti rakovině, Praha z.s.

spot

Čtení pomáhá

Čtení pomáhá

Projekt, který přibližuje dětem charitativní činnost a zároveň přispívá k rozvoji čtenářských dovednosti. Děti jsou motivovány k četbě finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískají pro sebe, ale věnují ji na vybraný charitativní projekt.

Nadace Martina Romana

Do práce na kole

Do práce na kole

Kampaň se snaží o kvalitnější život ve městě. Podporuje veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu i rozumné používání aut.

Auto*mat

NGO Market

NGO Market

Devatenáctý ročník NGO Marketu, největšího veletrhu neziskových organizací ve střední a východní Evropě, který organizuje Nadace Forum 2000.

Forum 2000

Pomozte dětem

Pomozte dětem

Již 20. ročník charitativního projektu Nadace občanské společnosti a České televize. Výtěžek z celonárodní veřejné sbírky je určen na pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let.

NROS

spot

Mamma HELP

Mamma HELP

Kampaň má upozornit na pacientskou organizaci Mamma HELP a především na nabídku bezplatné pomoci ženám s rakovinou prsu v denně dostupných MH centrech.

Mamma HELP, z.s.

spot

Basketbal na vozíčku

Basketbal na vozíčku

Cílem projektu je ukázat lidem s fyzickým postižením možnost najít novou cestu a životní motivaci.

Každý koš pomáhá, z.s.

spot 1
spot 2

Asistujeme.cz

Asistujeme.cz

Asistence o.p.s. je poskytovatelem sociálních služeb lidem s postižením. Cílem kampaně je přivést k asistování nové lidi.

Asistence o.p.s.

Banal Fatal

Banal Fatal

Osvětová kampaň zaměřená na prevenci úrazů páteře a míchy.

Česká asociace paraplegiků CZEPA

spot

Propagace skautingu

Propagace skautingu

Posláním a účelem je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností.

Junák – český skaut

spot

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Tradiční sbírka Charity ČR, která probíhá vždy na přelomu nového roku. Jedná se o největší dobrovolnickou akci u nás, při které koledníci sbírají peníze do pokladniček po celé zemi. Výtěžek ze sbírky je určen lidem v nouzi.

Charita ČR

spot