2007 — Archiv kampaní — Spotové kampaně — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Spotové kampaně

Česká televize podpořila v roce 2007 následující projekty...

OCHRANA OBYVATEL – projekt pro BEZPEČNÝ STÁT

OCHRANA OBYVATEL - projekt pro BEZPEČNÝ STÁT

Projekt zaměřený na komunikaci s občany v dobách ohrožení (přírodní katastrofy, nehody, požáry, povodně, teroristické útoky apod.)

INstrategy - Institut pro evropské a národní strategie, o.s.
rok 2007

spot 1
spot 2

Partners Czech

Být jiný má své

Osvětová kampaň proti diskriminaci - etnické, náboženské, fyzické, věkové a sexuální

Partners Czech, o.p.s.
září - listopad 2007 v ČR

spot

Postavme školu v Africe IV.

Postavme školu v Africe IV

Veřejná sbírka na výstavbu a vybavení základních škol v jižní Etiopii

Člověk v tísni, o.p.s.
9. 10. - 11. 10. 2007 v ČR

spot 1
spot 2
spot 3
spot 4

Česko proti chudobě

Česko proti chudobě

Informační kampaň k tématu boje s chudobou v rozvojových zemích

FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci
leden - prosinec 2007

spot

Klub přátel Člověka v tísni pomáhá

Klub přátel Člověka v tísni pomáhá

Informační kampaň a poděkování celé veřejnosti a dárcům za jejich pomoc na humanitárních akcích realizovaných v oblastech postižených válkami a přírodními katastrofami

Člověk v tísni, o.p.s.
srpen - prosinec 2007

spot 1
spot 2

Filmy nejsou zadarmo

Filmy nejsou zadarmo

Vzdělávací a osvětová kampaň

Česká protipirátská unie
únor 2007 - červen 2008

spot 1
spot 2

Pěstounské rodiny - šance pro opuštěné děti

Pěstounské rodiny - šance pro opuštěné děti

Osvětová kampaň

Nadační fond Rozum a Cit
rok 2007

Akce CIHLA

Akce cihla 2007

Veřejná sbírka na podporu chráněného bydlení pro mentálně postižené osoby

Portus Praha, o.s.
2. 5. - 13. 7. 2007

spot

Dětství bez úrazů

Dětství bez úrazů

Osvětová kampaň - výchova dětí a rodičů v oblasti bezpečí dětí před úrazy

Dětství bez úrazů, o.p.s.
rok 2007

spot 1
spot 2

Potravinářská komora ČR

Zdravý způsob života

Osvětová kampaň

Potravinářská komora ČR
rok 2007

spot 1
spot 2
spot 3

Transparency International - Česká republika

Právní protikorupční poradenské středisko

Informační kampaň

Transparency International - Česká republika, o.p.s.
leden 2007 v celé ČR

Nadace Partnerství

Partnerství pro přírodu

Osvětová kampaň o významu odpovědnosti k životnímu prostředí

Nadace Partnerství
rok 2007

spot 1
spot 2

Komunikace je klíč Sananim

Komunikace je klíč - Drogy a rodiče

Preventivní mediální kampaň směrována především k rodičům ke zvýšení znalosti drogové problematiky

Sananim, o.s.
rok 2007

spot

Amnesty International ČR

Nerušit!

Informační kampaň "urgentních apelů" na podporu obětí bezpráví

Amnesty International ČR
15. 4. - 15. 6. 2007

spot

Česká společnost AIDS pomoc

Dům světla a jeho aktivity

Osvětová kampaň upozorňující na stále se zvyšující infekce HIV a onemocnění AIDS, možnost bezplatného anonymního testování

Česká společnost AIDS pomoc
rok 2007

bezplatná infolinka 800 800 980

spot

Jedličkův ústav

Otevřme dveře

Vzdělávací kampaň k podpoře zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením

Jedličkův ústav a základní a střední škola
únor - červen 2007

spot 1
spot 2
spot 3

Tříkrálová sbírka Charita

Tříkrálová sbírka

Veřejná sbírka

Charita Česká republika
26. 12. 2006 - 15. 1. 2007 v celé ČR

spot