Další formy podpory — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Benefiční speciály

Vzdělávání neziskového sektoru

Česká televize průběžně nabízí edukační aktivity pro zástupce, zejména menších a regionálních, charitativních organizací. V roce 2022 uspořádala 2 workshopy zaměřené na posílení komunikačních kompetencí. Vzdělávacích seminářů se zúčastnili zástupci více než 30 organizací.

Digitální dárcovství

Česká televize je generálním partnerem portálu Darujspravne.cz, který je historicky prvním projektem zaměřeným na on-line dárcovství a charitativní crowdfunding. Portál využila Česká televize například při sbírce Adventní koncerty ČT, kdy dary do sbírky touto cestou přinesly přes 800 tisíc korun.

Cena ČT ve sféře Cen Fóra dárců

Česká televize udělila v roce 2022 Centru RUBIKON ocenění během předávání Cen Fóra dárců za kreativní zpracování osvětové spotové kampaně.

Den jinak

Po dvouletém přerušení způsobeném koronavirovou pandemií Česká televize v roce 2022 navázala na projekt firemního dobrovolnictví Den jinak s Českou televizí, který umožňuje všem zaměstnancům věnovat ročně jeden den pracovního volna s náhradou mzdy na dobrovolnickou činnost v některé neziskové organizaci.