Další formy podpory — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Benefiční speciály

Den jinak

Česká televize v roce 2018 pokračovala v rozvoji konceptu firemního dobrovolnictví, který vychází z úmyslu poskytnout zaměstnancům čas a motivaci k veřejně prospěšné činnosti. Jako součást programu Den jinak s Českou televizí umožňuje ČT konkrétně všem svým zaměstnancům věnovat jeden den pracovního volna navíc s náhradou mzdy v kalendářním roce na dobrovolnickou činnost v některé neziskové organizaci.

Vzdělávání neziskového sektoru

Česká televize každoročně pořádá workshopy pro neziskové organizace. V roce 2018 se nabídka vzdělávání neziskového sektoru rozšířila i mimo Prahu do regionů. V rámci regionálních workshopů byly proškoleny menší neziskové organizace, které sice nemají celorepublikový dopad, ale pro své domovské regiony jsou zásadní a nezastupitelné.

Charitativní projekce pro znevýhodněné děti

V prosinci Česká televize opět uspořádala Charitativní mikulášské promítání pro znevýhodněné děti v Praze, Brně a v Ostravě. Děti měly možnost zhlédnout pohádku Čertí brko ještě před jejím premiérovým uvedením v televizi. Akce se zúčastnilo přes 700 dětí.

Podpora sociálního podnikání

Česká televize poskytuje na své půdě podporu sociálnímu podnikání formou takzvaných charitativních cateringů a jarmarků. Prostor pravidelně poskytuje organizaci MentalCafé, kde kávu připravují lidé s mentálním postižením. Další příležitosti sociálního podnikání nabízí Česká televize v rámci svých jarmarků organizacím, které provozují chráněné dílny či sociální podniky.