Další formy podpory — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Benefiční speciály

Řadu tradičních aktivit nebylo v roce 2021 možné uspořádat kvůli mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirovou situací. Neuskutečnila se tak například charitativní mikulášská projekce pro znevýhodněné děti, výrazně zredukované bylo i firemní dobrovolnictví Den jinak s Českou televizí.

Vzdělávání neziskového sektoru

Česká televize průběžně nabízí edukační aktivity pro zástupce, zejména menších a regionálních, charitativních organizací. V roce 2021 uspořádala 4 workshopy zaměřené na posílení komunikačních kompetencí. Vzdělávacích seminářů se zúčastnili zástupci více než 80 organizací.

Digitální dárcovství

Česká televize je generálním partnerem portálu Darujspravne.cz, který je historicky prvním projektem zaměřeným na on-line dárcovství a charitativní crowdfunding. Portál využila Česká televize například při sbírce Adventní koncerty ČT, kdy dary do sbírky touto cestou přinesly necelých 700 tisíc korun.

Další podpora neziskového sektoru

Česká televize udělila v roce 2021 Nadačnímu fondu Mathilda ocenění v rámci předávání Cen Fóra dárců za kreativní zpracování osvětové spotové kampaně.