Další formy podpory — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Benefiční speciály

Řadu tradičních aktivit nebylo v roce 2020 možné uspořádat kvůli mimořádným opatřením v souvislosti s koronavirovou situací. Neuskutečnila se tak například charitativní mikulášská projekce pro znevýhodněné děti, výrazně zredukované bylo i firemní dobrovolnictví Den jinak s Českou televizí.

Vzdělávání neziskového sektoru

Česká televize v roce 2020 uspořádala 2 online workshopy pro neziskové organizace primárně z Ústeckého a Plzeňského kraje. Zúčastnili se jich zástupci 38 organizací.

V listopadu proběhl online workshop Česká televize neziskovkám a občanské společnosti jako součást festivalu neziskových organizací NGO Market. Aktivně se jej zúčastnilo zhruba 30 organizací, po skončení je záznam workshopu pro zájemce k dispozici online.

Vzdělávacích seminářů se v roce 2020 zúčastnili zástupci asi 70 organizací.

Digitální dárcovství

Česká televize je od roku 2017 generálním partnerem webu Darujspravne.cz, který je prvním projektem, ryze zaměřeným na charitativní crowdfunding a online dárcovství. ČT využila možnosti online darování na portálu například při sbírce Adventní koncerty ČT. Dary touto cestou přinesly do sbírky více než 900 tisíc korun.

Další podpora neziskového sektoru

V roce 2020 udělila Česká televize organizaci IQ ROMA servis, z. s., při udělování Cen Fóra dárců vlastní ocenění za kreativní zpracování osvětové spotové kampaně. Česká televize se také stala mediálním partnerem udílení filantropické Ceny Via Bona.