2012 — Archiv kampaní — Spotové kampaně — ČT podporuje charitu — ČT podporuje — Vše o ČT — Česká televize

Spotové kampaně

Česká televize v roce 2012 podpořila tyto charitativní a osvětové projekty. Jednotlivé spoty můžete po zhlédnutí ohodnotit, klikněte na spot a hlasujte pomocí hvězdiček.

Hledáme rodiče

Hledáme rodiče

Informační a náborová kampaň, jejímž cílem je poskytnout veřejnosti informace o pěstounské péči a získat nové pěstounky a pěstouny.

Nadační fond J&T
říjen 2012 – červen 2013

spot 1
spot 2
spot 3

Skutečná pomoc

Skutečná pomoc

Dlouhodobá veřejná sbírka na realizaci rozvojových projektů na pomoc lidem v zemích postižených válkami, přírodními katastrofami nebo katastrofální chudobou.

Člověk v tísni, o.p.s.
listopad – prosinec 2012 v celé ČR

Dárcovské SMS lze posílat ve tvaru: DMS SKUTEK a odeslat na číslo 87777 (cena DMS je 30,– Kč, přijemci pomoci obdrží 27,– Kč) nebo na konto sbírky: 3359 3359/0300. Na sbírku lze příspívat také koupí darovacího certifikátu zde.

spot

SOS dětské vesničky

SOS dětské vesničky

Osvětová kampaň, jejímž cílem je zvýšení povědomí veřejnosti o problematice a přínosu náhradní rodinné péče a získání nových pěstounských párů SOS dětských vesniček.

Sdružení SOS dětských vesniček, o. s.
srpen–prosinec 2012

spot

Integrace pracovních migrantů a migrantek v ČR

Integrace pracovních migrantů a migrantek v ČR

Osvětová kampaň se zaměřuje na odstanění problémů souvisejících se sociální integrací cizinců ze třetích zemí.

Sdružení pro intergraci a migraci, o. s.
červen–prosinec 2012

spot

Mince denně

Mince denně

Osvětový projekt s cílem zviditelnění programu pravidelného dárcovství: i malý příspěvěk – mince denně – může změnit lidské životy.

ADRA, o. s.
červen–prosinec 2012

spot

Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku

Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku

Osvětová kampaň o včasné diagnóze a prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku s cílem zvýšit povědomí o možnosti bezplatného vyšetření u praktického lékaře a tím snížit mortalitu u tohoto závažného onemocnění.

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
leden 2012–prosinec 2013 v celé ČR

spot

Celé Česko čte dětem

Celé Česko čte dětem

Informační kampaň, jejímž cílem je popularizovat hlasité čtení dětem a mládeži a podpora širšího přístupu dětí ke kulturnímu dědictví.

Celé České čte dětem, o.p.s.
červen–prosinec 2012

spot 1
spot 2
spot 3
spot 4

Když se nedaří, máš se na koho obrátit

Když se nedaří, máš se na koho obrátit

Osvětová kampaň s cílem zvýšit povědomí o bezplatné telefonické lince krizové pomoci pro děti a mladistvé, kteří se nacházejí v tíživé životní situaci takového rozměru, že ji nemohou nebo nedokáží zvládnout vlastními silami.

Sdružení Linka bezpečí, o. s.
červen–září 2012 v celé ČR

spot 1
spot 2

Asistenční psi – hrdinové všedního dne

Asistenční psi – hrdinové všedního dne

Osvětová a sbírková kampaň s cílem aktivizace a podpory nezávislosti člověka se zdravotním postižením prostřednictvím speciálně vycvičeného asistenčního psa a doprovodných aktivit.

Liga vozíčkářů, o. s.
květen–prosinec 2012 v Praze a Brně

spot 1
spot 2

Čtení pomáhá

Charitativní projekt podporující neziskové organizace. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodují dětští čtenáři.

Nadace Martina Romana
květen–prosinec 2012 v celé ČR

spot

Otevřeno seniorům

Otevřeno seniorům

Sociální kampaň, jejímž cílem je změnit pohled veřejnosti na seniory, ukázat, že stáří/stárnutí má svou kvalitu a cenu, a upozornit na fakt, že senioři jsou dnešní společností přehlíženi a podhodnoceni.

Diakonice Českobratrské církve evangelické
duben–prosinec 2012 v celé ČR

spot 1
spot 2

Kampaň o autismu

Kampaň o autismu

Osvětová kampaň s cílem zvýšit obecné povědomí veřejnost o poruchách autistického spektra a umožnit integraci dětí s touto poruchou do běžných škol. Kampaň vrcholí na Mezinárodní den povědomí o autismu, který se koná 2. dubna 2012.

Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy, o. s.
únor–duben 2012 v celé ČR

spot

Kdo jsou slané děti?

Kdo jsou slané děti?

Osvětová kampaň s cílem informovat veřejnost o problematice nevyléčitelného onemocnění cystická fibróza, jeho základní diagnostice a správném léčení.

Klub nemocných cystickou fibrózou, o. s.
listopad 2011–listopad 2012 v celé ČR

spot

Nebojme se zbytečně

Nebojme se zbytečně

Informační kampaň k webovému portálu Umírání.cz posyktující služby, rady a veškeré informace o paliativní péči, tedy péči o lidi, které nelze vyléčit, ale přesto má jejich život smysl a je třeba je co nejlépe léčit tak, aby mohli žít důstojně až do konce.

Hospicové občanské sdružení Cesta domů, o. s.
listopad 2011–březen 2012

spot

Tričko – T-shirt

Tričko – T-shirt

Osvětová a humanitární kampaň s cílem informovat veřejnost o poskytování zdravotní péče lidem postiženým ozbrojenými konflikty, epidemiemi a přírodními katastrofami či lidem vyloučeným ze zdravotní péče. Kampaň nabízí možnosti, jak se může veřejnost angažovat v pomoci těmto lidem.

Lékaři bez hranic, o. p. s.
listopad 2011–leden 2012 v celé ČR

spot

Ethnic Friendly zaměstnavatel

Osvětová kampaň na odstraňování předsudků ze strany zaměstnavatelů vůči potenciálním zaměstnancům – příslušníkům etnických menšin.

IQ Roma servis, o. p. s.
srpen 2011–leden 2012 v celé ČR

spot