Spolupráce

Spolupráce

Hasičský záchranný sbor ČT — Vše o ČT — Česká televize

Vše o ČT

Hasičský záchranný sbor ČT

  • Zabezpečuje požární ochranu pro Českou televizi
  • Je začleněn do Integrovaného záchranného systému ČR

Hasičský záchranný sbor Česká televize

HZS ČT byl zřízen zřizovací listinou v roce 1971 na pokyn Městské správy Sboru PO. Důvodem byla celková stavebně – požární složitost areálu na KH. Hlavním úkolem jednotky je zabezpečení požární ochrany v areálu ČT na Kavčích horách a zajištění podmínek požární ochrany při výrobě TV pořadů v interiérech i exteriérech a dohled nad požárně nebezpečnými činnostmi při rekonstrukcích v objektech ČT.

Současně je jednotka HZS ČT začleněna do Integrovaného záchranného systému ČR. Zajišťuje úkoly IZS v hasebním obvodu hl. města Prahy dle platného Požárního poplachového plánu hl. m. Prahy.

Od roku 1981 sídlí jednotka v budově hasičské stanice v blízkosti areálu ČT v ulici V Rovinách.

Kontakty

Jan Pfauser, velitel HZS ČT
Jan.Pfauser[zavináč]ceskatelevize.cz
telefon: 261 132 029

Petr Slánský, zástupce velitele HZS ČT
Petr.Slansky[zavináč]ceskatelevize.cz
telefon: 261 132 834

Adresa sídla

HZS Česká televize
V Rovinách 1134/127
140 70 Praha 4

Korespondenční adresa

Česká televize
HZS Česká televize
Kavčí hory
140 70 Praha 4