Spolupráce

Spolupráce

Jednotka — Hasičský záchranný sbor ČT — Vše o ČT — Česká televize

Vše o ČT

Hasičský záchranný sbor ČT

  • Zabezpečuje požární ochranu pro Českou televizi
  • Je začleněn do Integrovaného záchranného systému ČR

Jednotka

Jednotka se skládá z denních pracovníků a dále 4 směn, jež slouží v nepřetržitém provozu v pravidelných 12hodinových směnách.

Každou směnu tvoří 10 osob. Jedná se o velitele čety, 2 velitele družstev, 3 strojníky, 1 technika chemické a technické služby, 2 hasiče a 1 spojařku.

Zaměstnanci HZS ČT (uchazeči o zaměstnání) musí splňovat požadavky:

  • minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou
  • absolvování nástupního odborného výcviku (NOV)
  • absolvování vstupního lékařského vyšetření
  • absolvování nástupního psychologického vyšetření
  • dle zařazení do funkce absolvování příslušného kurzu odborné způsobilosti a její obnovování každých 5 let v Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR (Zbiroh, Brno, Frýdek-Místek) dle SIAŘ 53/2013

Zaměstnanci musí každý rok prokázat:

  • zdravotní způsobilost podstoupením lékařských vyšetření daných nařízením vlády č. 352/2003 Sb.
  • fyzickou způsobilost provedením testů daných vyhláškou č. 324/2001 Sb. v platném znění.