Spolupráce

Spolupráce

Činnost — Hasičský záchranný sbor ČT — Vše o ČT — Česká televize

Vše o ČT

Hasičský záchranný sbor ČT

  • Zabezpečuje požární ochranu pro Českou televizi
  • Je začleněn do Integrovaného záchranného systému ČR

Činnost

Jednotka HZS ČT vyjíždí v průměru ke 240 poplachům ročně. Poplachy jsou vyhlašovány dispečinkem HZS ČT na základě signálu elektrické požární signalizace (jeden z několika nejrozsáhlejších systémů EPS v ČR) či stabilními hasicími zařízeními. Dále pak po telefonickém hlášení nebo pokynu od KOIS hl. m. Prahy.

V minulosti zasahovali pracovníci jednotky HZS ČT se svou technikou mj. při katastrofálních povodních na Moravě v roce 1997 a v Praze v roce 2002. Účastnili se zásahů při velkých požárech na území hl. města Prahy, např. požárů SAPA v Praze 4 a dalších.

V rámci pracovní činnosti probíhá každodenní odborná a fyzická příprava směny.

strom