Sledovanost a data o vysílání — Vše o ČT — Česká televize

Sledovanost a spokojenost

Sledovanost a data o vysílání

  • S jakým ohlasem se u diváků setkávají pořady vysílané Českou televizí?
  • Metodika výzkumu sledovanosti, odložené sledovanosti, spokojenosti a statistiky o vysílaných pořadech ČT

TV a odložená sledovanost

Souhrnné analýzy

Sledovanost a spokojenost vybraných projektů a cyklických pořadů ČT

Grafy

Měsíční, čtvrtletní a roční přehledy podílů na publiku (share %) jednotlivých dostupných TV kanálů

TOPy sledovanosti

Roční žebříček 20 nejsledovanějších pořadů České televize

Rekordy

NEJ v historii vysílání ČT

Metodika elektronického měření

Jak se získávají data TV a odložené sledovanosti

Metodika měření internetové a odložené televizní sledovanosti

Jak se získávají data internetové a odložené televizní sledovanosti

Hodnocení veřejné služby

Hodnocení plnění veřejné služby

Komplexní hodnocení sledující úroveň a míru naplňování veřejné služby, které ČT předepisují Zákon o ČT a Kodex ČT

Analýza zpravodajství a publicistiky

Čtvrtletní srovnání s komerčními televizemi a Českým rozhlasem

Kvalitativní hodnocení vysílání

Metodika výzkumu

Jak se získávají kvalitativní data

Statistiky vysílání

Data o vysílání

Údaje o vysílání z hlediska příslušných právních norem