Sledovanost a data o vysílání

S jakým ohlasem se u diváků setkávají pořady vysílané Českou televizí?
Metodika měření sledovanosti, odložené sledovanosti, spokojenosti a statistiky o vysílaných pořadech ČT.

Hodnocení pořadů prostřednictvím on-line panelu

Kromě realizace Denního kontinuálního výzkumu provádí stejnojmenné oddělení také ad hoc výzkumy týkající se jednotlivých pořadů, žánrů, programové skladby, ale i názorů a chování televizního publika. Pro tyto účely je zřízen online panel ČT, který je otevřen všem divákům. Robustnost tohoto panelu umožňuje efektivně a rychle získat zpětnou vazbu od velkého množství diváků.