Metodika výzkumu — Sledovanost a data o vysílání — Vše o ČT — Česká televize

Sledovanost a spokojenost

Sledovanost a data o vysílání

  • S jakým ohlasem se u diváků setkávají pořady vysílané Českou televizí?
  • Metodika výzkumu sledovanosti, odložené sledovanosti, spokojenosti a statistiky o vysílaných pořadech ČT

Denní kontinuální výzkum ČT

je určen k vyhodnocování názorů a postojů diváků k vysílání ČT a dalších významných skupin televizního trhu. Stejně jako řada jiných veřejnoprávních televizí v Evropě měří i ČT diváckou spokojenost a další kvalitativní parametry dle vzoru BBC a holandské televize NPO.

Výzkum představuje především zdroj pravidelné zpětné vazby tvůrcům, pracovníkům skladby programu a především vedení ČT pro vytvoření programových koncepcí stanic ČT. Výsledky výzkumu vstupují do hodnocení plnění veřejné služby. Interní panelový výzkum spokojenosti diváků ČT je realizovaný s metodologickými obměnami nepřetržitě od roku 1972.

Členové panelu vyjadřují svým hodnocením spokojenost s pořadem na škále od 1 do 10, kdy 10 je nejlepší hodnocení a 1 nejhorší. Vychází se z předpokladu, že hodnotit lze pouze pořady, které divák alespoň částečně sledoval. Výsledným ukazatelem je průměrná spokojenost. Dalšími zkoumanými veličinami jsou originalita pořadu a zaujetí. Ty představují míru souhlasu s následujícími výroky:

  • Originalita: „Pořad byl neobvyklý, jiný než pořady stejného žánru.
  • Zaujetí: „Pořad mne velmi zaujal, zapůsobil na mne.

Metodika výzkumu je v základních principech shodná s diváckým výzkumem BBC nebo například nizozemské NPO. Jako důležitý přínos nelze opomenout slovní hodnocení diváků, které umožňuje detailnější pochopení jejich spokojenosti či nespokojenosti s pořadem.

Výzkum je založen na hodnocení 1 000 respondentů, kteří tvoří panel hodnotitelů. Nábor spolupracovníků je realizován náhodným výběrem ze seznamu koncesionářů. Pokud oslovení diváci souhlasí se spoluprací, jsou zařazeni do zásobníku potenciálních respondentů. Výběr členů panelu je kvótní. Cílem je, aby panel odpovídal divácké populaci podle základních socio-demografických kritérií. Délka účasti respondenta ve výzkumu může být maximálně 2 roky a je dobrovolná. Účastníci jsou k setrvání a práci v panelu motivováni systémem odměn, přičemž odměňování respondentů je nezávislé na hodnocení členů panelu. Vyplňovat hodnocení může respondent prostřednictvím webové aplikace nebo v papírovém deníčku, který je zasílán poštou.

Kromě realizace Denního kontinuálního výzkumu provádí stejnojmenné oddělení také ad hoc výzkumy týkající se jednotlivých pořadů, žánrů, programové skladby, ale i názorů a chování televizního publika. Pro tyto účely je zřízen online panel ČT, který je otevřen všem divákům. Robustnost tohoto panelu umožňuje efektivně a rychle získat zpětnou vazbu od velkého množství diváků.

Chci se přihlásit do online panelu ČT