Tyto materiály jsou vypracovány podle nové metodiky hodnocení plnění úkolů veřejné služby Českou televizí a plně integrují i standardní hodnocení plnění úkolů podle Zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi a Kodexu ČT. Nová metodika byla vypracována ve spolupráci s vedením ČT a Radou ČT v roce 2012 a první výsledky byly publikovány již ve zprávě o činnosti ČT za rok 2011. V roce 2013 byl projekt dále rozšířen a metodologie byla zpřesněna.

Je využita celá řada zahraničních postupů a inspirací se stala britská BBC, holandská NPO nebo německá veřejnoprávní instituce. Metodika hodnocení je pravidelně podrobována evaluacím ze strany odborníků z akademické sféry, kteří se zabývají fungováním médií.

 • Hodnocení plnění veřejné služby 2023

  Dokument PDFVelikost: 2 MB

 • Hodnocení plnění veřejné služby 2022

  Dokument PDFVelikost: 2 MB

 • Hodnocení plnění veřejné služby 2021

  Dokument PDFVelikost: 2 MB

 • Hodnocení plnění veřejné služby 2020

  Dokument PDFVelikost: 3 MB

 • Hodnocení plnění veřejné služby 2019

  Dokument PDFVelikost: 2 MB

 • Hodnocení plnění veřejné služby 2018

  Dokument PDFVelikost: 3 MB

 • Hodnocení plnění veřejné služby 2017

  Dokument PDFVelikost: 2 MB

 • Hodnocení plnění veřejné služby 2016

  Dokument PDFVelikost: 2 MB

 • Hodnocení plnění veřejné služby 2015

  Dokument PDFVelikost: 1 MB

 • Hodnocení plnění veřejné služby 2014

  Dokument PDFVelikost: 1 MB

 • Hodnocení plnění veřejné služby 2013

  Dokument PDFVelikost: 2 MB