Čl. 15 Respekt k soukromí — Kodex ČT — Vše o ČT — Česká televize

Kodex České televize

Kodex České televize

15.1 Česká televize respektuje neveřejnost lidského soukromí a právo každého učinit předmětem svobodného rozhodnutí, co ze svého soukromí zpřístupní jiným osobám. Jestliže však původně soukromé počínání může ovlivnit věci veřejného zájmu (například výkon funkce nebo dodržování právních norem), může po zvážení všech okolností o takovém jednání informovat, a to zvláště ve vztahu k osobám veřejného zájmu.

15.2 Česká televize se zdrží uveřejňování obrazových a zvukových materiálů natočených "na prahu" domu, bytu či kanceláře, dříve než k takovému natáčení získá souhlas osoby, které udělení takového svolení přísluší, ledaže by v záležitostech vážného veřejného zájmu byl důvodný předpoklad, že jinak nebude možné určité vyjádření pořídit. Pravidla pro použití skryté kamery nebo mikrofonu v čl. 16.13 až 16.16 tím nejsou dotčena.

15.3 Obdobně jako v čl. 15.2 postupuje Česká televize při rozhodování o pořízení, případně uveřejnění nahrávek telefonických rozhovorů do okamžiku, než se respondent dozví identitu redaktora a důvod, proč se na něj obrací.

15.4 Česká televize se v živém vysílání zdrží obtěžování telefonními hovory, na jejichž uskutečnění se s volaným účastníkem předem nedohodla. Obdobně není přípustné ani jinak v živém vysílání vstupovat do soukromí bez předchozího souhlasu.