Kde jsem:

Čl. 11 Zábavní pořady — Kodex ČT — Vše o ČT — Česká televize

Kodex České televize

Kodex České televize

11.1 Česká televize musí rovněž uspokojovat zájem diváků o pořady zaměřené na zábavu a odpočinek. Při výběru a zpracování zábavních pořadů dbá, aby užité tvůrčí postupy nesklouzávaly k bulvárnosti. Česká televize postupuje při výběru zábavních pořadů tak, aby nedocházelo k výkyvům ve standardu programové kvality vlastní celkové programové nabídce, a upřednostňuje především takové zábavní pořady, které alespoň zčásti přinášejí divákům umění nebo rozvíjejí poznání. Česká televize se rovněž musí věnovat výlučným formám zábavy, tzv. alternativní zábavě. Rovněž v oblasti zábavy bude usilovat o původní tvorbu a zajištění vlastní výroby pestrého spektra pořadů.

11.2 Česká televize je povinna pečlivě posuzovat, zda zábavní nebo odpočinkové pořady či jejich části nesměřují, ať již otevřeně, nebo skrytě, k prosazování určitých obchodních zájmů. Česká televize se nebude podílet na uvádění zábavních pořadů, které by se dostaly do rozporu s touto zásadou. Zejména vždy odmítne vystoupení sloužící primárně k propagaci určitého spotřebního chování nebo jiné manipulaci s publikem.