Zákony a pravidla

Zákony a pravidla

Bezpečnostní pravidla pro návštěvníky ČT — Vše o ČT — Česká televize

Statut ČT

Návštěvníci České televize

 • Bezpečnostní pravidla a upozornění

Bezpečnostní pravidla a upozornění pro návštěvníky České televize

 1. Vstup nebo pobyt v České televizi (dále jen ČT) je zakázán osobám:
  • se zbraněmi (střelnými, bodnými, sečnými) vč. střeliva,
  • s výbušninami, výbušnými předměty nebo nebezpečnými chemickými látkami,
  • pod vlivem alkoholu či omamné a psychotropní látky,
  • se zvířaty,
  • se znečištěným oděvem, nebo znečišťujícím prostory ČT,
  • provozujícím podomní prodej, vybírání milodarů atp. nebo žebrání,
  • narušujícím veřejný pořádek nebo provádějícím výtržnictví,
  • narušujícím provoz ČT.
 2. Ve vnitřních prostorách ČT je zakázáno kouřit.
 3. Ve vnitřních prostorách ČT je zakázáno pořizovat obrazový a zvukový záznam, vč. fotografií.
 4. Poštovní zásilky či jiné zásilky předané na recepcích ČT mohou být z bezpečnostních důvodů rentgenovány.
 5. Při vstupu do ČT je požadováno na recepcích ČT poskytnutí a prokázání identifikačních údajů v rozsahu jméno, příjmení a číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu, který je veřejnou listinou.
 6. Ztráty a nálezy návštěvníci oznamují na recepci ČT.
 7. Všechny osoby při vstupu a v objektech ČT dbají pokynů recepčních a pracovníků bezpečnostní služby.

Při nedodržení výše uvedených pravidel a upozornění nebudou osoby vpuštěny do objektů ČT nebo budou z objektů ČT vyvedeny.