Kde jsem:

Zákony a pravidla

Zákony a pravidla

Etický panel — Vše o ČT — Česká televize

Etický panel

Etický panel

  • Poradní orgán generálního ředitele ČT, jehož posláním je posílit důvěru veřejnosti v odpovědný přístup České televize k otázkám profesní etiky a jejího dodržování

Základní informace

Etický panel České televize je poradním orgánem generálního ředitele České televize. Posláním Etického panelu České televize je přijímat stanoviska k eticky sporným aspektům pořadů České televize. Jedná výhradně na základě zadání, která obdrží od generálního ředitele České televize. Je pětičlenný, členství v něm je čestné. Podle platného jednacího řádu svolává tajemník/tajemnice Panel podle potřeby, minimálně však 4× ročně. Projednávání každého případu uzavírá přijetím usnesení. Usnesení musí být podle vzoru lékařských etických komisí přijato vždy jednomyslně. Generální ředitel České televize je oprávněn se souhlasem členů Etického panelu text usnesení Etického panelu zveřejnit.

Etický panel byl ustaven podle Kodexu České televize na jaře 2004. Jeho první zasedání se uskutečnilo 28. května 2004. Do února 2006 pracoval ve složení: prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc.; prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.; Ing. František Lobovský; Mgr. Jiří Peňás a Zdeněk Velíšek

Po úmrtí ing. Františka Lobovského jmenoval generální ředitel České televize členem Etického panelu České televize s účinností od února 2006 prof. Erazima Koháka, Ph.D. K 1. 1. 2007 rezignoval z pozice člena Etického panelu Mgr. Jiří Peňás. S účinností od 1. 2. 2007 generální ředitel České televize jmenoval členem Etického panelu PhDr. Nikolaje Savického. PhDr. Nikolaj Savický k 14. 4. 2008 nastoupil do České televize. S účinností od 1. 5. 2008 rezignoval na členství v Etickém panelu s ohledem na funkci, kterou v České televizi vykonává.

S účinností od 1. 6. 2008 jmenoval generální ředitel České televize členem Etického panelu České televize Mgr. Vlastimila Ježka. Stávající členy – Prof. JUDr. Petra Hajna, DrSc., Prof. RNDr. Helenu Illnerovou, DrSc. a Zdeňka Velíška, kterým skončil čtyřletý mandát, opětovně jmenoval do funkce člena Etického panelu.

S účinností od 10. ledna 2012 rezignoval na členství v Etickém panelu Mgr. Vlastimil Ježek. S účinností od 14. března 2012 jmenoval generální ředitel České televize členem Etického panelu České televize PhDr. Nikolaje Savického, Ph.D.

S účinností od 1. června 2012 jmenoval generální ředitel České televize členy Etického panelu České televize Prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., dr. h. c. a s účinností od 1. července 2012 Prof. RNDr. Václava Pačese, Dr.Sc. S účinností od 5. listopadu 2012 rezignoval na členství v Etickém panelu pan Prof. Erazim Kohák, Ph.D.

S účinností od 26. března 2014 rezignoval na členství v Etickém panelu z důvodu zvolení členem Rady ČT Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

S účinností od 1. června 2014 jmenoval generální ředitel České televize členy Etického panelu České televize Prof. Ing. Stanislavu Hronovou, CSc., dr. h. c. a Petra Broda.

S účinností od 14. března 2018 rezignoval na členství v Etickém panelu Zdeněk Velíšek.

S účinností od 28. března 2018 jmenoval generální ředitel České televize opětovně členem Etického panelu České televize Prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., dr. h. c.

S účinností od 15. července 2018 rezignovala na členství Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c., neboť byla zvolena Radou ČT členkou dozorčí komise.

Ke stejnému datu jmenoval generální ředitel České televize členem Etického panelu České televize pana Petra Holubce.

V současnosti jsou členy Etického panelu České televize:

  • Petr Brod
  • Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
  • PhDr. Petr Holubec
  • Prof. RNDr. Václav Pačes, Dr.Sc.
  • PhDr. Nikolaj Savický, Ph.D.

Usnesení Etického panelu

9. 11. 2023

Odpověď EP na dopis GŘ ze dne 6.11.2023 ke stížnosti IVK (PDF; 378,3 kB)

2. 11. 2023

Usnesení EP č. 5 ze dne 2.11.2023 ke stížnosti IVK (PDF; 415,7 kB)

15. 8. 2023

Usnesení EP č. 4 ze dne 15.8.2023 na dokumentární cyklus V exekuci reportáž Jak změnit systém ze dne 15.4.2023 (PDF; 509,8 kB)

Usnesení EP č. 3 ze dne 15.8.2023 na dokumentární cyklus V exekuci reportáž Jak se vymáhají dluhy ze dne 8.3.2023 (PDF; 582,2 kB)

Usnesení EP č. 2 ze dne 15.8.2023 na dokumentární cyklus V exekuci reportáž Jak by neměli fungovat exekutoři (PDF; 492,1 kB)

5. 4. 2023

Usnesení EP č. 1 ze dne 5.4.2023 na pořad 168 hod. reportáž Pro všechny ze dne 12.6.2022 na ČT1 (PDF; 442,2 kB)

23. 8. 2022

Usnesení EP č. 1 ze dne 23.8.22 na pořad 168 hod. reportáž Neoprávněný poplatek ze dne 6.2.2022 (PDF; 1,00 MB)

27. 10. 2021

Usnesení EP č. 1 ze dne 27.10.2021 na pořad Reportéři ČT – reportáž Hora peněz ze dne 13.9.2021 (PDF; 441,3 kB)

3. 11. 2020

Usnesení č. 2 ze dne 3. 11. 2020 k žádosti generálního ředitele České televize o posouzení reportáže Selhání státu, pořadu 168 hodin, ze dne 18. 10. 2020, z hlediska Kodexu ČT (PDF; 107,9 kB)

7. 2. 2020

Usnesení EP č. 1 ze dne 7. 2. 2020 ke stížnosti poslance A. Juchelky na pořad V předvečer tragédie ze dne 10.6.2019 (PDF; 736,6 kB)

15. 11. 2019

Usnesení EP č. 2/2019 ze dne 15. 11. 2019 ke stížnosti firmy Agrofert na pořad Reportéři ČT, na reportáže Dvojí metr ze dne 23.9.2019 a Dvojí metr II ze dne 7.10.2019 (PDF; 680,6 kB)

8. 2. 2019

Usnesení EP č. 1/2019 ze dne 8.2.2019 ke stížnosti Aliance pro rodinu na pořad Doktorka Plyšáková ze dne 2.1.2019 (PDF; 361,3 kB)

30. 11. 2018

Usnesení EP č. 8/2018 ze dne 30.11.2018 ke stížnosti Mgr. M. Kučery na pořad Obchod se zdravím (PDF; 359,6 kB)

1. 11. 2018

Usnesení EP č. 7/2018 ze dne 1.11.2018 ke stížnosti na reportáž Jak cestuje Dana ll. pořadu Reportéři ČT (PDF; 388,0 kB)

Usnesení EP č. 6/2018 ze dne 1.11.2018 ke stížnostem na vysílání pořadu Zprávičky repo Školáci v Palestině (PDF; 417,8 kB)

16. 3. 2018

Usnesení EP č. 5/2018 ze dne 16.3.2018 ke stížnosti obce Hladké Životice na reportáže Pozemky ze dnů 30.11.2016 a 15. 1. 2018 (PDF; 352,5 kB)

Usnesení EP č. 4/2018 ze dne 16.3.2018 ke stížnosti Petry Hrachy na pořad Černé ovce reportáž Znalecké posudky ze dne 23. 10. 2017 (PDF; 399,5 kB)

Prohlášení členů Etického panelu (PDF; 339,0 kB)

23. 2. 2018

Usnesení EP č. 3/2018 ze dne 23. února 2018 ke stížnosti společnosti Agrofert na pořad Selský rozum ze dne 16. 1. 2018 (PDF; 372,5 kB)

Usnesení EP č. 2/2018 ze dne 23. února 2018 ke stížnosti na pořad Černé ovce reportáž Prodej domu ze dne 7. 12. 2017 (PDF; 380,2 kB)

23. 1. 2018

Usnesení EP č. 1/2018 ze dne 23. ledna 2018 ke stížnosti P. Štorkána na pořad Reportéři ČT ze dne 5. 1. 2015 (PDF; 55,5 kB)

8. 12. 2017

Usnesení EP č. 5/2017 ze dne 8. prosince 2017 ke stížnosti I. Mravinace na pořad Nedej se plus ze dne 5.11.2017 (PDF; 608,7 kB)

20. 3. 2017

Usnesení EP č. 4/2017 ze dne 20. března 2017 ke stížnosti A. Babiše na reportáže Křišťálově čisté, Ministerské počty a Voda a víno (PDF; 388,6 kB)

Usnesení EP č. 3/2017 ze dne 20. března 2017 ke stížnosti A. Babiše na reportáž Sobotka vs. Zeman – Spor o Karla Srpa (PDF; 351,7 kB)

20. 2. 2017

Usnesení EP č. 2/2017 ze dne 20. února 2017 k pořadu Americká volební noc (PDF; 710,2 kB)

Usnesení EP č. 1/2017 ze dne 20. února 2017 ke stížnostem na reportáž Tady je Janstovo v pořadu Reportéři ČT (PDF; 455,3 kB)

Usnesení Etického panelu z let 2004–2016