Kde jsem:

Rada ČT

Stížnosti a podněty

Jak postupovat, když chcete Radu ČT upozornit na skutečné nebo domnělé nedostatky v činnosti České televize

Detektiv Kurzor

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
20. 7. 2022
17. 8. 2022
14. 9. 2022
19. 10. 2022
16. 11. 2022
7. 12. 2022

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Stížnosti a podněty — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

 • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
 • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy

Jak postupovat, když chcete Radu ČT upozornit na skutečné nebo domnělé nedostatky v činnosti České televize?

 1. Do kompetence Rady ČT podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi patří rozhodovat jen a pouze o stížnostech a podnětech diváků, které se týkají:
  • a) Generálního ředitele ČT,
  • b) porušení plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání a multimediálního obsahu či porušení Kodexu ČT.
  • ad a) Pokud máte konkrétní výhrady k práci Generálního ředitele ČT, obraťte se přímo na Radu ČT a to buď elektronicky na radact@ceskatelevize.cz, nebo písemně na adresu: Rada České televize, Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70.
  • ad b) V případě, že se domníváte, že Česká televize neplní úkoly, které jí jako veřejnoprávní televizi pro oblast televizního vysílání a multimediálního obsahu ukládá zákon o České televizi, nebo pokud jste zaregistrovali jak ve vysílání či v obsahu webových stránek ČT, tak v chování či jednání zaměstnanců a spolupracovníků ČT porušení Kodexu ČT , zašlete svou stížnost, případně podnět nejprve na Divácké centrum ČT (info@ceskatelevize.cz, Divácké centrum, Česká televize, Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70)
   Pokud nebudete spokojení s odpovědí, kterou od České televize dostanete, napište odvolání Ombudsmanovi ČT (ombudsman.ct@ceskatelevize.cz, Ombudsman České televize, Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70). Aby mohl ombudsman vaše odvolání posoudit, musí obsahovat původní stížnost, odpověď Diváckého centra ČT a důvody, proč s odpovědí nejste spokojeni. Pokud pak ombudsman vyhodnotí reakci Diváckého centra jako nedostatečnou nebo shledá jiná pochybení, zjedná nápravu a na vaše odvolání odpoví zpravidla do měsíce.
   V případě, že Vám nebude stačit ani jeho vyjádření, obraťte se do třetice na Radu ČT (radact@ceskatelevize.cz, Rada České televize, Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70). Pozor, součástí tohoto Vašeho podání na Radu ČT musí být vždy kopie Vaší předchozí komunikace jak s Diváckým centrem ČT, tak s Ombudsmanem ČT v dané věci.
   V mimořádných případech, které nesnesou odkladu, nebo se jedná o významné porušení zákona či Kodexu ČT, může Rada ČT takový podnět řešit i přímo bez jeho předchozího posouzení Diváckým centrem ČT či Ombudsmanem ČT.
 2. Stížnost, případně podnět musí obsahovat:
  • jméno, příjmení a kontaktní adresu stěžovatele, který je fyzickou osobou, minimálně však emailovou adresu. U stěžovatele, který je právnickou osobou, pak obchodní firmu a sídlo, případně adresu pro doručování,
  • stížnost se musí týkat působnosti RČT, upozorňovat na konkrétní problém a uvádět konkrétní aspekty, které stěžovatel požaduje posoudit,
  • datum, kdy došlo k události nebo jednání, kterých se stížnost týká; bez uvedení data lze podat jen stížnost obecného typu.

Podrobná pravidla Rady ČT pro řešení stížností a podnětů si můžete přečíst zde.