Kde jsem:

Rada ČT

Stížnosti a podněty

Jak postupovat, když chcete Radu ČT upozornit na skutečné nebo domnělé nedostatky v činnosti České televize

Plánovaná jednání Rady ČT

Jednání Rady ČT budou probíhat v těchto termínech:

Říjen
Listopad
Prosinec
18. 10. 2023
15. 11. 2023
13. 12. 2023

Termín jednání se může změnit. Prosíme sledujte aktuální pozvánku.

Stížnosti a podněty — Rada ČT — Česká televize

Rada České televize

Rada České televize

 • Rada České televize je podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, v platném znění, orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti ČT
 • Rada ČT má patnáct členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna, a to tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy

Jak postupovat, když chcete Radu ČT upozornit na skutečné nebo domnělé nedostatky v činnosti České televize?

 1. Do kompetence Rady ČT podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi patří rozhodovat jen a pouze o stížnostech a podnětech diváků, které se týkají:
  • a) Generálního ředitele ČT,
  • b) porušení plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání a multimediálního obsahu či porušení Kodexu ČT.
  • ad a) Pokud máte konkrétní výhrady k práci Generálního ředitele ČT, obraťte se přímo na Radu ČT a to buď elektronicky na radact@ceskatelevize.cz, nebo písemně na adresu: Rada České televize, Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70.
  • ad b) V případě, že se domníváte, že Česká televize neplní úkoly, které jí jako veřejnoprávní televizi pro oblast televizního vysílání a multimediálního obsahu ukládá zákon o České televizi, nebo pokud jste zaregistrovali jak ve vysílání či v obsahu webových stránek ČT, tak v chování či jednání zaměstnanců a spolupracovníků ČT porušení Kodexu ČT , zašlete svou stížnost, případně podnět nejprve na Divácké centrum ČT (info@ceskatelevize.cz, Divácké centrum, Česká televize, Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70)
   Pokud nebudete spokojení s odpovědí, kterou od České televize dostanete, napište odvolání Ombudsmanovi ČT (ombudsman.ct@ceskatelevize.cz, Ombudsman České televize, Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70). Aby mohl ombudsman vaše odvolání posoudit, musí obsahovat původní stížnost, odpověď Diváckého centra ČT a důvody, proč s odpovědí nejste spokojeni. Pokud pak ombudsman vyhodnotí reakci Diváckého centra jako nedostatečnou nebo shledá jiná pochybení, zjedná nápravu a na vaše odvolání odpoví zpravidla do měsíce.
   V případě, že Vám nebude stačit ani jeho vyjádření, obraťte se do třetice na Radu ČT (radact@ceskatelevize.cz, Rada České televize, Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70). Pozor, součástí tohoto Vašeho podání na Radu ČT musí být vždy kopie Vaší předchozí komunikace jak s Diváckým centrem ČT, tak s Ombudsmanem ČT v dané věci.
   V mimořádných případech, které nesnesou odkladu, nebo se jedná o významné porušení zákona či Kodexu ČT, může Rada ČT takový podnět řešit i přímo bez jeho předchozího posouzení Diváckým centrem ČT či Ombudsmanem ČT.
 2. Stížnost, případně podnět musí obsahovat:
  • jméno, příjmení a kontaktní adresu stěžovatele, který je fyzickou osobou, minimálně však emailovou adresu. U stěžovatele, který je právnickou osobou, pak obchodní firmu a sídlo, případně adresu pro doručování,
  • stížnost se musí týkat působnosti RČT, upozorňovat na konkrétní problém a uvádět konkrétní aspekty, které stěžovatel požaduje posoudit,
  • datum, kdy došlo k události nebo jednání, kterých se stížnost týká; bez uvedení data lze podat jen stížnost obecného typu.

Podrobná pravidla Rady ČT pro řešení stížností a podnětů si můžete přečíst zde.