Kde jsem:

Ekonomika

Ekonomika

Zákonný rámec — Reklama — Vše o ČT — Česká televize

Reklama

Reklama

  • Zákonný rámec, ceník reklamy, reklama na webu České televize, možnosti sponzoringu

Zákonem vymezené podnikatelské aktivity jsou doplňkovým zdrojem financování České televize, který napomáhá záměru nezvyšovat televizní poplatek, hlavní zdroj jejího financování. Prodej reklamy a sponzoringu podporuje Českou televizi v plnění její povinnosti ve vysílání a výrobě programu. Díky generovaným příjmům je možné program ČT neustále zkvalitňovat.

Podmínky podnikatelské činnosti České televize upravují zejména dva základní zákony, jimiž se její činnost řídí, tedy zákon č. 483/1991 Sb. o České televizizákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, oba ve znění pozdějších změn a doplňků. Podmínky pro vysílání reklamy podrobněji upravuje zákon č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy.

První ze zmíněných zákonných norem – zákon o České televizi – definuje podnikatelskou činnost jako jeden ze dvou hlavních zdrojů financování České televize (vedle televizních poplatků) a stanoví pro ni základní podmínku, že musí souviset s vlastním předmětem činnosti České televize a současně nesmí ohrozit její poslání. Finanční příjmy získané podnikatelskou činností slouží pak České televizi k financování její činnosti vymezené v zákoně o České televizi. Ve vysílání České televize nesmí podle tohoto zákona čas vyhrazený reklamě na programech ČT2 a ČT4 přesáhnout 0,5 % denního vysílacího času na každém z těchto programů.

V zákoně o provozování rozhlasového a televizního vysílání se podnikatelské činnosti České televize týká zejména část druhá, která stanoví oprávnění a povinnosti provozovatelů vysílání.