Stížnosti a podněty

Jak postupovat, když chcete Radu ČT upozornit na skutečné nebo domnělé nedostatky v činnosti České televize?

1) Do kompetence Rady ČT podle zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi patří rozhodovat jen a pouze o stížnostech a podnětech diváků, které se týkají:

 • a) generálního ředitele ČT
 • b) porušení plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání a multimediálního obsahu či porušení Kodexu ČT.

2)

 • a) Pokud máte konkrétní výhrady k práci generálního ředitele ČT, a to buď elektronicky přes webový formulář na stránkách Rady České televize, nebo písemně na adresu: Rada České televize, Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, nebo prostřednictvím datové zprávy.
 • b) V případě, že se domníváte, že Česká televize neplní úkoly, které jí jako veřejnoprávní televizi pro oblast televizního vysílání a multimediálního obsahu ukládá Zákon o České televizi, nebo pokud jste zaregistrovali ve vysílání či v obsahu webových stránek ČT, nebo v chování či jednání zaměstnanců a spolupracovníků ČT porušení Kodexu ČT, zašlete svou stížnost, případně podnět nejprve na Divácké centrum ČT:
  i. písemnou formou – doporučený dopis na Divácké centrum, Česká televize, Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 07,
  ii. nebo elektronicky prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách České televize v záložce „Vše o ČT“, sekce „Kontakty
  iii. nebo písemně na email: info@ceskatelevize.cz

Pokud nebudete spokojení s odpovědí, kterou od České televize dostanete, napište odvolání k vedoucímu Kanceláře generálního ředitele. Odvolání k vedoucímu Kanceláře generálního ředitele je třeba podat prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mail stiznosti@ceskatelevize.cz nebo doporučeným dopisem. Aby mohl vedoucí Kanceláře generálního ředitele vaše odvolání posoudit, musí obsahovat datum vyřízení, přesnou odpověď Diváckého centra, stručné a jasné vysvětlení, proč není stěžovatel s vyřízením stížnosti spokojen a označení aspektů, které požaduje přešetřit. Pokud pak vedoucí Kanceláře generálního ředitele dospěje k závěru, že odvolání je důvodné, věc vrátí Diváckému centru, v ostatních případech odvolání zamítne. Vaše odvolání vedoucí Kanceláře generálního ředitele vyřídí zpravidla do 30 kalendářních dnů od doručení odvolání.

V případě, že Vám nebude stačit ani výsledek odvolání k vedoucímu Kanceláře generálního ředitele, obraťte se do třetice na Radu ČT (přes webový formulář na stránkách Rady České televize, nebo písemně na adresu: Rada České televize, Kavčí hory, Praha 4, PSČ 140 70, nebo prostřednictvím datové zprávy.) Pozor, součástí tohoto Vašeho podání na Radu ČT musí být vždy kopie Vaší předchozí komunikace jak s Diváckým centrem ČT, tak s vedoucím Kanceláře generálního ředitele v dané věci.
V mimořádných případech, které nesnesou odkladu, nebo se jedná o významné porušení zákona či Kodexu ČT, může Rada ČT takový podnět řešit i přímo bez jeho předchozího posouzení Diváckým centrem ČT či vedoucím Kanceláře generálního ředitele

3) Stížnost, případně podnět musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a kontaktní adresu stěžovatele, který je fyzickou osobou, minimálně však emailovou adresu. U stěžovatele, který je právnickou osobou, pak obchodní firmu a sídlo, případně adresu pro doručování,
 • stížnost se musí týkat působnosti RČT, upozorňovat na konkrétní problém a uvádět konkrétní aspekty, které stěžovatel požaduje posoudit,
 • datum, kdy došlo k události nebo jednání, kterých se stížnost týká; bez uvedení data lze podat jen stížnost obecného typu.

Kontaktní formulář

Máte nějakou stížnost nebo podnět? Napište nám:

Vyberte typ tazatele

Přijímáme všechny přílohy typu JPG, PNG, PDF, DOC, DOCX do velikosti 10 MB.

Zaškrtnutím tohoto políčka SOUHLASÍTE s uvedením Vašeho jména, příjmení a obce Vašeho trvalého bydliště při veřejném projednávání Vaší stížnosti Radou České televize. Pokud souhlas neudělíte (políčko zůstane prázdné), bude Vaše stížnost a odpověď na ni uvedena na webu Rady České televize bez Vašeho jména, přičemž adresně Vám bude odpovězeno pouze písemnou formou. Váš souhlas (zaškrtnutí políčka) není podmínkou projednání Vaší stížnosti.

Dotazy zpracováváme v co nejkratší možné době, zpravidla do 5 dnů po jejich obdržení. Na obsáhlejší dotazy, jejichž odpověď připravujeme ve spolupráci s kolegy ze specializovaných oddělení, reagujeme nejpozději do 60 dnů. Pravidla komunikace ČT

Stížnosti projednané na jednáních Rady ČT

Stížnosti projednané na zasedáních Rady ČT, se souhlasem ke zveřejnění

 • Postup RČT při vyřizování stížností

  Dokument PDFVelikost: 188 KB