iVysílání

Vlak dětství a naděje

Vlak dětství a naděje

Stanislav Zindulka a Žaneta Fuchsová v seriálu
o osudech rodiny, do jejíhož života zasáhla válka.